Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 164 Venres, 24 de agosto de 2001 Páx. 11.367

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2001 pola que se nomea profesor titular de universidade da área de coñecemento de xornalismo, a José Francisco Sánchez Sánchez.

De conformidade coa proposta elevada pola comisión designada para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 27 de novembro de 2000 (BOE do 21 de decembro), para a provisión da praza número 00/064, de profesor titular de universidade da área de coñecemento de xornalismo, desta universidade, a favor de José Francisco Sánchez Sánchez, e unha vez acreditados polo interesado os requisitos a que alude o número 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro,

Este rectorado, no uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a José Francisco Sánchez Sánchez, profesor titular de universidade da área de coñecemento de xornalismo desta universidade.

A Coruña, 13 de xullo de 2001.

José Luis Meilán Gil

Rector da Universidade da Coruña