Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 185 Luns, 24 de setembro de 2001 Páx. 12.634

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 18 de xuño de 2001 pola que se ordena a publicación do concerto entre a Universidade de Santiago de Compostela e o Servicio Galego de Saúde.

Advertido un erro no texto da citada orde, publicada no DOG nº 126, do 29 de xuño de 2001, cómpre face-la oportuna corrección:

Na páxina 8.789, dentro da relación de prazas vinculadas, onde di:

APELIDOS E NOMECATEGORIA

UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO UNIVERSIDADEPRAZA PARA VINCULARESPECIALIDADE

RODRIGO SAEZ, ELENACATEDRATICO EUEENFERMERIAFACULTATIVO ESPECIALISTA DE AREAOFTALMOLOXIA

Debe dicir:

APELIDOS E NOMECATEGORIA

UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO UNIVERSIDADEPRAZA PARA VINCULARESPECIALIDADE

RODRIGO SAEZ, ELENACATEDRATICO EUEENFERMERIAMEDICO ADXUNTOOFTALMOLOXIA