Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Xoves, 20 de decembro de 2001 Páx. 16.244

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CESAMENTOS:

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

ORDE do 18 de decembro de 2001 pola que se dispón o cesamento, por petición propia, do presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía.

O artigo 41 da Lei 27/1992, do 24 de novembro, de portos do Estado e da mariña mercante, texto reformado pola Lei 62/1997, do 26 de decembro, establece que o presidente da Autoridade Portuaria será designado e separado polo órgano competente da Comunidade Autónoma.

Para lle dar cumprimento ó disposto na Lei 27/1992, do 24 de novembro, de portos do Estado e da mariña mercante, o Consello da Xunta de Galicia acordou, con data do 5 de marzo de 1998, faculta-lo conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda para a designación e separación do presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía.

En consecuencia,

DISPOÑO:

Artigo único.-Cesar, por petición propia, a Manuel Bouzas Moure, como presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, agradecéndolle os servicios prestados.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2001.

José Cuíña Crespo

Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA