Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 01 de febreiro de 2002 Páx. 1.243

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

SERVICIO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 28 de decembro de 2001 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas e subvencións para a creación de empresas e a integración laboral da muller como estímulo a mulleres emprendedoras de Galicia (programa Emega) e se procede á súa convocatoria.

Advertidos erros, na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 7, do xoves 10 de xaneiro de 2002, cómpre face-las oportunas correccións:

Na páxina 340, segunda columna, disposición adicional sétima, onde di: «Ós beneficiarios...», debe dicir: «Ás beneficiarias...».

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA