Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 01 de febreiro de 2002 Páx. 1.272

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE CERVO

ANUNCIO.

Aprobación inicial do estudio de detalle, de iniciativa particular (José Rodríguez Fariñas), dunha parcela na rúa do Faro-San Cibrao.

Aprobouse consonte o que establecen os artigos 21.1.j), 22.2.c) e 23 da Lei de bases de réxime local, segundo a redacción que lle deu a Lei 11/1999, do 21 de abril (BOE nº 96/1999), en concordancia co establecido na Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia, estudio de detalle de iniciativa particular na r/ do Faro, San Cibrao (Cervo).

O devandito estudio de detalle exponse ó público polo prazo dun mes, contado desde a publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. De conformidade co sinalado no artículo 44.3º da Lei 1/1997, do 24 de marzo (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo).

Cervo, 17 de xaneiro de 2002.

P.D. (Decreto 2/1999, BOP nº 166)

José Manuel Balseiro Orol

Tenente de alcalde