Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 01 de febreiro de 2002 Páx. 1.273

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DA CORUÑA

ANUNCIO de concurso (referencia As2001/44).

1. Entidade adxudicadora: Concello da Coruña.

a) Dependencia: Sección de Contratación.

b) Nº de expediente: As2001/44.

2. Obxecto do contrato: actualización da cartografía de referencia municipal. Prazo de execución: 25 semanas.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto. Forma de adxudicación: concurso.

4. Orzamento base de licitación: 17.972.808 pesetas (108.018,75 euros), IVE incluído.

5. Garantía provisional: non se esixe.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidade: véxase punto 1.

b) Enderezo: pza. de Mª Pita, 1-2º.

c) Localidade: 15001, A Coruña.

d) Teléfono: 981 18 42 19.

e) Fax: 981 18 42 71.

f) Correo electrónico: contratacion*aytolacoruna.es.

g) Data límite de obtención de documentos e información: ata o día de finalización do prazo de presentación de proposicións.

7. Clasificación: non esixible.

8. Presentación de proposicións:

a) Prazo: quince días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, finalizando ás 13 horas. No caso de resultar sábado o día de finalización do prazo, quedará este automaticamente prorrogado ó día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: véxase prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral de Entrada.

9. Apertura de ofertas económicas e documentación técnica:

a) Lugar: véxase punto 6.

b) Data: quinto día hábil seguinte ó do transcurso do prazo de licitación.

c) Hora: 12 horas.

10. Outras informacións: véxase prego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: a cargo do adxudicatario.

A Coruña, 31 de decembro de 2001.

P.D.

Carlos González-Garcés Santiso

Tenente alcalde delegado de Contratación