Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 07 de febreiro de 2002 Páx. 1.459

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

ANUNCIO do 31 de xaneiro de 2002, da Dirección Xeral de Urbanismo, polo que se somete a información pública o estudio de impacto ambiental do proxecto sectorial para a creación dun espacio dotacional público na Illa de Cortegada (Vilagarcía de Arousa).

En consonancia co sinalado no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, e en cumprimento do disposto no artigo 5 do Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación do impacto ambiental para Galicia, sométese a infor

mación pública o estudio de impacto ambiental do proxecto sectorial para a creación dun espacio dotacional público na Illa de Cortegada (Vilagarcía de Arousa) durante o prazo de trinta (30) días hábiles, contados a partir da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Durante o dito prazo calquera persoa poderá examinalo, en horario de oficina, nas dependencias da Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, sitas nos edificios administrativos de San Caetano en Santiago de Compostela, e presenta-las alegacións, documentos e xustificacións que considere pertinentes.

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2002.

José Jesús Cudeiro Mazaira

Director xeral de Urbanismo