Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 07 de febreiro de 2002 Páx. 1.472

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

CÉDULA do 14 de xaneiro de 2002, da Delegación Comarcal de Pontevedra, pola que se notifica a proposta do expediente sancionador PESAN1 2001/000648-5.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento

administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícaselle á persoa que a continuación se relaciona, a proposta do expediente instruído por infracción da Lei 6/1991, do 15 de maio, de infraccións en materia de protección de recursos marítimo-pesqueiros (DOG nº 99, do 27 de maio).

O interesado dispón dun prazo de oito días a partir do día seguinte ó da publicación deste edicto, para presentar ante a delegación territorial as alegacións que considere pertinentes.

O expediente relacionado a seguir atópase á disposición do interesado na citada Delegación Comarcal de Pontevedra, Andrés Mellado, 15-1º.

Nº de expediente: PESAN1 2001/000648-5.

Denunciado: Domingo Martínez Fernández.

DNI: 32270790-L.

Enderezo: Muelle de Linares Rivas, nº 30, A Coruña.

Pontevedra, 14 de xaneiro de 2002.

Carlos Costa Fraga

Delegado comarcal de Pontevedra