Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 07 de febreiro de 2002 Páx. 1.473

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE LALÍN

ANUNCIO.

A Comisión de Goberno en sesión ordinaria do día 26 de novembro de 2001, en virtude da dele

gación da Alcaldía (Res. 7 de xullo de 1999), aprobou inicialmente o proxecto de urbanización do contorno das rúas Calzada, Cruceiro e prolongación da rúa C, Lalín.

De conformidade co disposto no artigo 44.3º da Lei do solo de Galicia 1/1997, do 24 de marzo, exponse ó público polo prazo dun mes a contar desde o día seguinte á inserción deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que durante este poida ser examinado polos interesados, e presentaren, se é o caso, as alegacións ou reclamacións que consideren pertinentes.

Lalín, 3 de xaneiro de 2002.

O alcalde-presidente

Rubricado