Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 07 de febreiro de 2002 Páx. 1.474

VI. ANUNCIOS

OUTROS ANUNCIOS

AXENCIA TRIBUTARIA

EDICTO do 7 de xaneiro de 2002, da Dependencia Rexional de Recadación de Galicia, de notificación de providencias de constrinximento.

De conformidade co que establece o artigo 105 da Lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria, modificado polo artigo 28 da Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, e non tendo sido posible notifica-lo procedemento que se relaciona, a pesar dos dous intentos realizados, cítase o interesado que figura neste anuncio para que, no prazo de dez días contados desde o seguinte ó desta publicación, pase a retirar persoalmente ou mediante representante as notificacións que se indican, na Delegación Especial da AEAT de Galicia, sita na r/ Comandante Fontanes, 10, da Coruña.

Transcorrido o citado prazo sen a comparecencia, as notificacións entenderanse producidas para tódolos efectos legais desde o día seguinte ó do vencemento do prazo antes sinalado.

A Coruña, 7 de xaneiro de 2002.

Francisco García Magariños

Xefe da Dependencia Rexional de Recadación

InteresadoNIFProcedementoÓrgano de tramitación Lugar de comparecencia

María Elena Camba López76526120Comunicación inicio actuacións derivación

responsabilidade Ettaam, S.A.

Dependencia Rexional

de Recadación

Dependencia Rexional de Recadación

Delegación Especial da AEAT en Galicia

R/ Comandante Fontanes, 10-5ª (A Coruña)

Antonio López Camba76525135Comunicación inicio actuacións derivación

responsabilidade Ettaam, S.A.

Dependencia Rexional

de Recadación

Dependencia Rexional de Recadación

Delegación Especial da AEAT en Galicia

R/ Comandante Fontanes, 10-5ª (A Coruña)