Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 07 de febreiro de 2002 Páx. 1.476

VI. ANUNCIOS

OUTROS ANUNCIOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA

EDICTO do 29 de xaneiro de 2002 polo que se fai público o acordo de nomeamento de secretarios en réxime de provisión temporal de diversos órganos xudiciais de Galicia.

En cumprimento do acordo adoptado no día de hoxe dimanante de comunicación da Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza en Galicia, sobre nomeamentos de secretarios en réxime de provisión temporal, que literalmente di:

Data 28 de xaneiro de 2002-Ministerio de Xustiza. Xerencia Territorial de Galicia. N/Rf. Secretario de Provisión Temporal. Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pazo de Xustiza-A Coruña. Confírmase o acordo da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 18 de xaneiro de 2002, polo cal se nomean secretarios en réxime de provisión temporal. Esta xerencia territorial, no uso das atribucións que lle confire a O.M. do 26 de xuño de 1991 (BOE do 28 de xuño) e de conformidade co previsto no artigo 38 do Real decreto

429/1988, do 29 de abril, polo que se aproba o Regulamento orgánico do corpo de secretarios xudiciais.

Provincia de Lugo.

Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción número un de Mondoñedo, Rosa María Fernández Paredes.

Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción número un de Viveiro, María Nieves Leitao Cora.

Provincia de Pontevedra.

Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción número tres de Cambados, Eva Cristina Sánchez Vázquez.

Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción número un de Redondela, María Lorenza Fernández Calaza.

Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción número dous de Redondela, María del Carmen Isasi Varela.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante el director xeral de Relacións coa Administración de Xustiza. O cal comunico para o seu coñecemento e demais efectos. O xerente territorial. Manuel Olmo Pelaez. Rubricado. Hai un carimbo da xerencia territorial.

Asemade se fai constar que contra o acordo dos ditos nomeamentos efectuados pola sala de goberno, do 18 de xaneiro de 2002, cabe interpoñer recurso de alzada ante o director xeral de Relacións coa Administración de Xustiza, no prazo dun mes, a partir da publicación da presente no Diario Oficial de Galicia, pregándolle que envíe a esta presidencia un exemplar do mesmo no que se faga, para a súa constancia no expediente.

A Coruña, 29 de xaneiro de 2002.

Jesús Souto Prieto

Presidente do Tribunal Superior

de Xustiza de Galicia

O DIARIO OFICIAL DE GALICIA

VÉNDESE:

NA CORUÑA:EN PONTEVEDRA:

Na librería Arenas, Cantón Grande, 21

Na librería Inoa, Federico Tapia, 55.En Luis Paredes Rey, rúa Benito Corbal, 1.

Na librería Cousas, rúa Blanco Porto, 1

Papelería Cositas, San Antoniño, 11-13

EN FERROL:

Na librería Central Librera, rúa Dolores, 2 e 4.

Na librería Egea, rúa Sol, 74.EN SANTIAGO DE COMPOSTELA:

Na Xunta de Galicia: edificios administrativos de San Caetano,

edificio central, planta baixa, rexistro xeral.

Na librería Toral, Cantón do Toural, 7.

Na papelería Xaquín, Rúa Nova de Abaixo, 10.

EN LUGO:

Na librería Souto, praza Maior, 14.

EN OURENSE:EN VIGO:

En Aníbal e Hijos, S.L., Avda. da Habana, 65.

No quiosco «La Viuda», rúa Lamas Carvajal, 46.Na librería Josefa Villar, S.L., rúa Policarpo Sanz, 19.