Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Venres, 22 de febreiro de 2002 Páx. 2.065

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2002 pola que se lle dá publicidade ó acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de novembro de 2001, no que se outorga a concesión definitiva para a posta en funcionamento de dezanove emisoras, de carácter comercial, para a súa explotación en réxime de xestión indirecta do servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

Adoptado acordo polo Consello da Xunta de Galicia, en sesión do día 29 de novembro de 2001, relativo á adxudicación definitiva de dezanove emisoras en ondas métricas con modulación de frecuencia, resulta necesario darlle publicidade ó mencionado acordo, unha vez cumpridos os requisitos que se determinan no Decreto 281/1997, do 9 de outubro, polo que se aproba o procedemento de contratación da xestión indirecta do servicio de radiodifusión sonora de carácter comercial, no Decreto 156/1989, do 27 de xullo, modificado parcialmente polo Decreto 35/1992, do 6 de febreiro, que regula o procedemento de concesión

de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia

RESOLVO:

Ordena-la publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo do Consello da Xunta de Galicia adoptado en reunión do 29 de novembro de 2001, polo que se adxudica definitivamente o servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia a dezanove emisoras de carácter comercial coas características técnicas que figuran no anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2002.

Ignacio J. Otero López

Director xeral de Comunicación Social e Audiovisual

ANEXO

O Consello da Xunta de Galicia, en reunión do día 29 de novembro de 2001 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

Outorga-la concesión definitiva do servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia a dezanove emisoras de carácter comercial, logo de concesión do dominio público para a explotación do servicio outorgada pola Secretaría de Estado das Telecomunicacións e para a Sociedade

da Información, con suxeición ás normas contidas na Lei 31/1987, do 18 de decembro, de ordenación das telecomunicacións, modificada pola Lei 32/1992, no Real decreto 1388/1997, do 5 de setembro, polo que se aproba un incremento de frecuencias para a xestión indirecta de emisoras, dentro do Plan Técnico Nacional de Radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia; no Decreto 281/1997, do 9 de outubro, polo que se aproba o procedemento de contratación da xestión indirecta do servicio de radiodifusión sonora, de carácter comercial, en ondas métricas con modulación de frecuencia, en concordancia co Decreto 156/1989, do 7 de xullo, modificado parcialmente polo Decreto 35/1992, do 6 de febreiro, que regula o procedemento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, e demais normativa aplicable. As sociedades concesionarias son as seguintes:

-Luis del Olmo Marote, en Maceda 89.9 Mhz e Lugo 94.9.

-Editorial Compostela, S.A., en Arzúa 90.2 Mhz e Santiago de Compostela, 102.1 Mhz.

-Voz de Galicia Radio, S.A., en Ribadeo 102.3, en Sarria 98.2, e Ourense 101.4.

-Radio Coruña, S.L., en Vimianzo 92.2.

-Agrupación Radiofónica, S.A., en Ponteceso 95.4.

-Asimar, S.A., en Pontevedra 106.9.

-La Voz de Galicia, S.A., en Ferrol 105.4, e Porto do Son 88.8.

-Radio Popular, S.A.-COPE, en Cariño 97.9, en Noia 105.5, en Ribadavia 88.9, en Foz 106.0, en Vilalba 101.2 e en Becerreá 96.6.

-Juan Ramón Díaz García, en Betanzos 89.9.

Estas sociedades solicitaron a concesión do servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia ó amparo do Decreto 281/1997, do 9 de outubro, e concedéuselles, con carácter provisional, por acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de marzo de 1998.

A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo adoptará as medidas necesarias para a execución deste acordo, conforme coas funcións que lle atribúe o Decreto 8/1998, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a estructura orgánica da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

As frecuencias asignadas quedan condicionadas, de se-lo caso, ó trámite de coordinación internacional.

As características técnicas que se asignan ás mencionadas emisoras son as seguintes:

Provincia: Lugo.

Localidade: Lugo.

Concesionario: Luis del Olmo Marote.

Frecuencia (Mhz) 94.9.

Coordenadas: 42º 58' 58'' N. 07º 33' 25'' W.

Cota (m): 470.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 4.000.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 2.000.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 1.897.

Sistema radiante: 3 elementos Tetra Q, omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 25.

Altura do mastro sobre o chan (m): 28,5.

Altura efectiva máxima (m): 59.

Polarización: circular.

Provincia: Ourense.

Localidade: Maceda.

Concesionario: Luis del Olmo Marote.

Frecuencia (Mhz): 89.9.

Coordenadas: 42º 16' 54'' N. 07º 34' 54'' W.

Cota (m): 920.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 200.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 200.

Potencia de saída autorizada do equipo transmisor (w): 190.

Sistema radiante: 2 depolos TETRA Q-XP, omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 17.

Altura do mastro sobre o chan (m): 25.

Altura efectiva máxima (m): 406.

Polarización: mixta.

Provincia: A Coruña.

Localidade: Arzúa.

Concesionario: Editorial Compostela, S.A.

Frecuencia (Mhz): 90.2.

Coordenadas: 42º 52' 34'' N. 08º 11' 51'' W.

Cota (m): 460.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 200.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 300.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 250.

Sistema radiante: 1 depolo. Omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 20.

Altura do mastro sobre o chan (m): 27.

Altura efectiva máxima (m): 251.

Polarización: mixta.

Provincia: A Coruña.

Localidade: Santiago de Compostela.

Concesionario: Editorial Compostela, S.A.

Frecuencia (Mhz): 102.1.

Coordenadas: 42º 53' 56'' N. 08º 33' 49'' W.

Cota (m): 451.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima: 4.000.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 1.000.

Potencia de saída autorizada do equipo transmisor (w): 680.

Sistema radiante: 6 depolos. Omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 45.

Altura do mastro sobre o chan (m): 57.

Altura efectiva máxima (m): 388.

Polarización: mixta.

Provincia: Lugo.

Localidade: Ribadeo.

Concesionario: Voz de Galicia Radio, S.A.

Frecuencia (Mhz): 102.3.

Coordenadas: 43º 30' 51'' N. 07º 08' 12'' W.

Cota (m): 570.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 790 para azimut 070º.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 300.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 300.

Sistema radiante: 1 elemento, depolo+reflector+director, Gmáx4,5 dB, directividade no sector (039º-101º).

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 20.

Altura do mastro sobre o chan (m): 40.

Altura efectiva máxima (m): 585.

Polarización: vertical.

Provincia: Lugo.

Localidade: Sarria.

Concesionario: Voz de Galicia Radio, S.A.

Frecuencia (Mhz): 98.2.

Coordenadas: 42º 46' 00'' N. 07º 24' 14'' W.

Cota (m): 490.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 1.050.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 300.

Potencia de saída autorizada do equipo transmisor (w): 300.

Sistema radiante: 4 depolos. Omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 25.

Altura do mastro sobre o chan (m): 40.

Altura efectiva máxima (m): 60.

Polarización: mixta.

Provincia: Ourense.

Localidade: Ourense.

Concesionario: Voz de Galicia Radio, S.A.

Frecuencia (Mhz): 101.4.

Coordenadas: 42º 21' 35'' N. 07º 49' 28'' W.

Cota (m): 425.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 4.000.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 1.000.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 844.

Sistema radiante: 6 depolos, omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 24.

Altura do mastro sobre o chan (m): 30.

Altura efectiva máxima (m): 197.

Polarización: mixta.

Provincia: A Coruña.

Localidade: Vimianzo.

Concesionario: Radio Coruña, S.L.

Frecuencia (Mhz): 92.2.

Coordenadas: 43º 06' 32'' N. 09º 03' 18'' W.

Cota (m): 410.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 1.000.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 500.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 340.

Sistema radiante: 4 depolos, omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 20.

Altura do mastro sobre o chan (m): 24.

Altura efectiva máxima (m): 386.

Polarización: vertical.

Provincia: A Coruña.

Localidade: Ponteceso.

Concesionario: Agrupación Radiofónica, S.A.

Frecuencia (Mhz): 95.4.

Coordenadas: 43º 16' 15'' N. 08º 44' 18'' W.

Cota (m): 387.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 200 para azimut 270º.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 20.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 12,8.

Sistema radiante: 4 depolos, directividade no sector 230º-290º.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 20.

Altura do mastro sobre o chan (m): 24.

Altura efectiva máxima (m): 407.

Polarización: vertical.

Provincia: Pontevedra.

Localidade: Pontevedra.

Concesionario: Asimar, S.A.

Frecuencia (Mhz): 106.9.

Coordenadas: 42º 25' 43'' N. 08º 38' 50'' W.

Cota (m): 10.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 91.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 100.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 100.

Sistema radiante: 1 elemento, omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 30.

Altura do mastro sobre o chan (m): 30.

Altura efectiva máxima (m): 40.

Polarización: mixta.

Provincia: A Coruña.

Localidade: Porto do Son.

Concesionario: La Voz de Galicia, S.A.

Frecuencia (Mhz): 88.8.

Coordenadas: 42º 46' 19'' N. 08º 54' 44'' W.

Cota (m): 355.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 1.200 p/azimut 235º.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 250.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 240.

Sistema radiante: 2 elementos, Gmáx. de 7,5 dB, sector de radiación (204º-266º).

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 20.

Altura do mastro sobre o chan (m): 40.

Altura efectiva máxima (m): 373.

Polarización: vertical.

Provincia: A Coruña.

Localidade: Ferrol.

Concesionario: La Voz de Galicia, S.A.

Frecuencia (Mhz): 105.4.

Coordenadas: 43º 27' 08'' N. 08º 17' 05'' W.

Cota (m): 255.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 4.000 no azimut 105º.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 2.000.

Potencia de saída autorizada do equipo transmisor (w): 1.627.

Sistema radiante: 3 elementos, no mesmo plano horizontal a 60º e 150º, directividade no sector (030º-180º).

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 28.

Altura do mastro sobre o chan (m): 28.

Altura efectiva máxima (m): 284.

Polarización: circular.

Provincia: Lugo.

Localidade: Becerreá.

Concesionario: Radio Popular, S.A.-COPE.

Frecuencia (Mhz): 96.6.

Coordenadas: 42º 52' 24'' N. 07º 09' 59'' W.

Cota (m): 896.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 200.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 100.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 74.

Sistema radiante: 4 depolos, omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 15.

Altura do mastro sobre o chan (m): 24.

Altura efectiva máxima (m): 336.

Polarización: vertical.

Provincia: A Coruña.

Localidade: Cariño.

Concesionario: Radio Popular, S.A.-COPE.

Frecuencia (Mhz): 97.9.

Coordenadas: 43º 42' 59'' N. 07º 53' 40'' W.

Cota (m): 528.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 1.000.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 400.

Potencia de saída autorizada do equipo transmisor (w): 350.

Sistema radiante: 4 depolos, omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 10.

Altura do mastro sobre o chan (m): 15.

Altura efectiva máxima (m): 538.

Polarización: vertical.

Provincia: A Coruña.

Localidade: Noia.

Concesionario: Radio Popular, S.A.-COPE.

Frecuencia (Mhz): 105.5.

Coordenadas: 42º 46' 24'' N. 08º 54' 15'' W.

Cota (m): 366.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 200.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 100.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 70.

Sistema radiante: 4 depolos, omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 19.

Altura do mastro sobre o chan (m): 30.

Altura efectiva máxima (m): 380.

Polarización: vertical.

Provincia: Ourense.

Localidade: Ribadavia.

Concesionario: Radio Popular, S.A.-COPE.

Frecuencia (Mhz): 88.9.

Coordenadas: 42º 16' 07'' N. 08º 06' 54'' W.

Cota (m): 718.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 200.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 100.

Potencia de saída autorizada do equipo transmisor (w): 67.

Sistema radiante: 4 depolos, omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 15.

Altura do mastro sobre o chan (m): 20.

Altura efectiva máxima (m): 546.

Polarización: vertical.

Provincia: Lugo.

Localidade: Foz.

Concesionario: Radio Popular, S.A.-COPE.

Frecuencia (Mhz): 106.0.

Coordenadas: 43º 30' 51'' N. 07º 08' 12'' W.

Cota (m): 569.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 200.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 100.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 49.

Sistema radiante: 1 depolo, directividade no sector (275º-335º).

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 20.

Altura do mastro sobre o chan (m): 30.

Altura efectiva máxima (m): 576.

Polarización: vertical.

Provincia: Lugo.

Localidade: Vilalba.

Concesionario: Radio Popular, S.A.-COPE.

Frecuencia (Mhz): 101.2.

Coordenadas: 43º 18' 08'' N. 07º 41' 56'' W.

Cota (m): 480.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 1.200.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 400.

Potencia de saída autorizada do equipo transmisor (w): 260.

Sistema radiante: 6 depolos, omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 20.

Altura do mastro sobre o chan (m): 24.

Altura efectiva máxima (m): 67.

Polarización: vertical.

Provincia: A Coruña.

Localidade: Betanzos.

Concesionario: Juan Ramón Díaz García.

Frecuencia (Mhz): 89.9.

Coordenadas: 43º 16' 20'' N. 08º 11' 37'' W.

Cota (m): 150.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 1.030.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 300.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 300.

Sistema radiante: 4 depolos, omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 27.

Altura do mastro sobre o chan (m): 28.

Altura efectiva máxima (m): 117.

Polarización: circular.