Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Luns, 01 de abril de 2002 Páx. 4.037

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

ACORDO do 21 de febreiro de 2002, da Xunta Electoral da Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela, polo que se fan públicas as candidaturas proclamadas para as eleccións da Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela.

A xunta electoral para as eleccións ó Pleno da Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela, en sesión que tivo lugar o día 21 de febreiro de 2002, en cumprimento do disposto no artigo 13 do Decreto 116/1997, do 14 de maio, polo que se regula o réxime electoral das cámaras de comercio, industria e navegación de Galicia, adoptou os seguintes acordos:

1. Proclama-los candidatos nos seguintes grupos ou categorías que a continuación se relacionan, que concorrerán ás eleccións o vindeiro 4 de abril:

Grupo 1, categoría 1.

Vocais que se van elixir: 1.-Frigoríficos del Noroeste, S.A.-Corrocería Castrosúa, S.A.

Grupo 1, categoría 2.

Vocais que se van elixir: 1.-Rodríguez Dacal, José Luis.-Rain Boper, S.L.-Digar de Artes, S.L.

Grupo 3, categoría 1.

Vocais que se van elixir: 1.-Grupo Forma Diseño y Construcciones, S.L.-Mahía Obras, S.L.

Grupo 3, categoría 2.

Vocais que se van elixir: 1.-Corzón Fajín, Manuel.-Técnicas Constructivas de Ocio, S.L.-Rego Sobrino, Francisco.

Grupo 4, categoría única.

Vocais que se van elixir: 1.-Exclusivas Centauro, S.L.-Hijos de C. V. Otero, S.A.

Grupo 5, categoría 1.

Vocais que se van elixir: 2.-Gallego Blanco, Héctor.-García Gómez, María José.-Talleres Caeiro, S.A.-Chorén Rosende, Carlos.

Grupo 5, categoría 2.

Vocais que se van elixir: 2.-Toubes y Sebio, S.L.-Fisterra Camiño, S.L.-Nieto Puente, José.-Vidal Valdés, Jesús Ramón.

Grupo 5, categoría 3.

Vocais que se van elixir: 3.-Gesto Ferreiro, Eloy.-De la Fuente Brea, José Ramón.-Sande Lamas, Vicente.-Espagat, S.L.

-Jesús Souto Vázquez y Otros, S.C.-Joyería y Relojería Gallega, S.L.-Rodríguez González, Francisco.-Ramón Vieites y Bruno Millán, S.C.-Fernández Rodríguez, José.

Grupo 6, categoría 1.

Vocais que se van elixir: 1.-Hostal Residencia México, S.L.-Porto Vilas, Ramón.

Grupo 6, categoría 2.

Vocais que se van elixir: 1.-Balboa Ayan, José.-Pais Bernaldo, Jesús.

Grupo 6, categoría 3.

Vocais que se van elixir: 1.-Asorey Carril, Jesús.-Laura y Mery, S.L.

Grupo 7, categoría única.

Vocais que se van elixir: 1.-Franco García, Francisco.-Taxiflet Services, S.L.

Grupo 8, categoría única.

Vocais que se van elixir: 1.-Sarela, S.L.-Hipercor, S.A.-García Salgado, S.L.

Grupo 9, categoría 1.

Vocais que se van elixir: 1.-Bermúdez Alvite, Ventura.-Aquagest, P.T.F.A., S.A.

Grupo 9, categoría 2.

Vocais que se van elixir: 1.-Asociación Provincial de Hospedaje.-Hipercor, S.A.-Bartomeu López, S.L.

2. Proclama-los candidatos dos grupos e categorías que a continuación se relacionan, que non concorrerán ás referidas eleccións ó se-lo seu número igual ou menor ós vocais que hai que elixir:

Grupo 2, categoría única.

Vocais: 1.-Cartonajes Compostela, S.L.

3. Autoriza-la constitución dun colexio electoral coa súa respectiva mesa na comarca da Barbanza, con circunscrición nos municipios de Ribeira, Boiro, A Pobra do Caramiñal e Rianxo, con sede en Ribeira.

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2002.

Jesús Sáenz-Díez Belín

Presidente da xunta electoral