Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Luns, 01 de abril de 2002 Páx. 4.089

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DA CORUÑA

ANUNCIO de concurso (referencia As-5/2002).

1. Entidade adxudicadora: Concello da Coruña. a) Dependencia: Sección de Contratación. b) Número de expediente: As-5/2002.

2. Obxecto do contrato: mantemento, conservación e reparación das instalacións semafóricas sitas no termo municipal da Coruña, incluído o apoio á xestión e explotación da sala de control de tráfico. Prazo de execución: dous anos prorrogable.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto. Forma de adxudicación: concurso.

4. Orzamento base de licitación: 844.047,90 A (IVE incluído).

5. Garantía provisional: 16.880,96 euros.

6. Obtención de documentación e información: a) Entidade: véxase punto 1. b) Enderezo: pza. de Mª Pita, 1-2º. c) Localidade: 15001 A Coruña. d) Teléfono: 981 18 42 19. e) Fax: 981 18 42 71. f) Correo electrónico: contratacion*aytolacoruna.es. g) Data límite de obtención de documentos e información: ata o día de finalización do prazo de presentación de proposicións.

7. Clasificación:

De contratistas de obras:

-Grupo G, subgrupo 5, categoría c).

-Grupo I, subgrupo 1, categoría c).

-Grupo I, subgrupo 8, categoría c).

De empresas consultoras e de servicios:

-Grupo III, subgrupo 7, categoría d).

8. Presentación de proposicións: a) Prazo: ata as 13 horas do día 13 de maio de 2002. b) Documentación que hai que presentar: véxase prego de cláusulas administrativas particulares. c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral de Entrada.

9. Apertura de proposicións económicas e documentación técnica: a) Lugar: véxase punto 6. b) Data: quinto día hábil seguinte ó do transcurso do prazo de licitación. c) Hora: 12 horas.

10. Outras informacións: véxase prego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: por conta do adxudicatario.

12. Data de envío do anuncio á Oficina de Publicacións Oficiais das Comunidades Europeas: 22 de marzo de 2002.

A Coruña, 22 de marzo de 2002.

P.D.

Carlos González-Garcés Santiso

Tenente alcalde delegado de Contratación