Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Luns, 27 de maio de 2002 Páx. 7.671

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2002, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se emprazan as partes interesadas no recurso contencioso-administrativo número 01/0000385/2002, interposto por Aser Gil Seijo, Mª Teresa García Cebreiros, Antonio Gil Seijo e Manuel Grande Grande.

Con data do 18 de abril de 2002, o Comité Galego de Xustiza Deportiva recibe da Sección Primeira da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia providencia pola que se admite o recurso contencioso-administrativo nú-

mero 01/0000385/2002 interposto por Aser Gil Seijo, Mª Teresa García Cebreiros, Antonio Gil Seijo e Manuel Grande Grande contra a resolución do Comité Galego de Xustiza Deportiva con data do 11 de xaneiro de 2002 sobre sanción administrativa.

En consecuencia, esta Secretaría Xeral para o Deporte acordou nesta data e de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa, a remisión do expediente administrativo á referida sala, o que se lles notifica para xeral coñecemento a tódalas persoas interesadas no procedemento e se emprazan para que poidan comparecer como parte en autos na sección primeira da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de nove días.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2002.

Eduardo Lamas Sánchez

Secretario xeral para o Deporte