Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 186 Xoves, 26 de setembro de 2002 Páx. 14.080

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2002 pola que se lle dá publicidade ó acordo do Consello da Xunta de Galicia do día 29 de novembro de 2001 no que se outorga a concesión definitiva para a posta en funcionamento dunha emisora, de carácter comercial, para a súa explotación en réxime de xestión indirecta do servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

Adoptado acordo polo Consello da Xunta de Galicia, en sesión do día 29 de novembro de 2001, relativo á adxudicación definitiva dunha emisora en ondas métricas con modulación de frecuencia, resulta necesario dar publicidade ó mencionado acordo, unha vez cumpridos os requisitos que se determinan

no Decreto 281/1997, do 9 de outubro, polo que se aproba o procedemento de contratación da xestión indirecta do servicio de radiodifusión sonora en F.M. de carácter comercial, no Decreto 156/1989, do 27 de xullo, modificado parcialmente polo Decreto 35/1992, do 6 de febreiro, que regula o procedemento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

RESOLVO:

Facer público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, adoptado en reunión do 29 de novembro de 2001, polo que se adxudica definitivamente o servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia a favor de Hercus Gabinete de Estudios, S.L., para a localidade de Cedeira; coas características técnicas que figuran no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2002.

Ignacio José Otero López

Director xeral de Comunicación

Social e Audiovisual

ANEXO

O Consello da Xunta de Galicia, en reunión do día 29 de novembro de 2001 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

«Outorga-la concesión definitiva para a posta en funcionamento dunha emisora, de carácter comercial, para a súa explotación en réxime de xestión indirecta do servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia a favor de Hercus Gabinete de Estudios S.L., para a localidade de Cedeira, logo de concesión do dominio público para a explotación do servicio outorgada pola Secretaría de Estado das Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, con suxeición ás normas contidas na Lei 31/1987, do 18 de decembro, de ordenación das telecomunicacións, modificada pola Lei 32/1992, no Real decreto 1388/1997, do 5 de setembro, polo que se aproba un incremento de frecuencias para a xestión indirecta de emisoras, dentro do Plan Técnico Nacional de Radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia; no Decreto 281/1997 do 9 de outubro, polo que se aproba o procedemento de contratación da xestión indirecta do servicio de radiodifusión sonora, de

carácter comercial, en ondas métricas con modulación de frecuencia, en concordancia co Decreto 156/1989, do 7 de xullo, modificado parcialmente polo Decreto 35/1992, do 6 de febreiro, que regula o procedemento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia e demais normativa aplicable.

A sociedade Hercus Gabinete de Estudios S.L. solicitou a concesión do servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia ó amparo do Decreto 281/1997, do 9 de outubro, e se lle concedeu, con carácter provisional, por acor

do do Consello da Xunta de Galicia do 5 de marzo de 1998.

A frecuencia asignada queda condicionada, de se-lo caso, ó trámite de coordenación internacional.

A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo adoptará as medidas necesarias para a execución deste acordo, conforme as funcións que lle atribúe o Decreto 8/1998, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a estructura orgánica da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

As características técnicas que se asignan a esta emisora son as seguintes:

Provincia: A Coruña.

Localidade: Cedeira.

Concesionario: Hercus Gabinete de Estudios, S.L.

Frecuencia (Mhz): 101.3.

Coordenadas: 43º 38' 58''N 08º 05' 11''W.

Cota (m): 198.

Denominación da emisión: 256KF8EHF.

Potencia radiada aparente máxima (w): 200.

Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 79.

Potencia de saída autorizada equipo transmisor (w): 100.

Sistema radiante: 2 depolos, omnidireccional.

Altura sobre o chan do centro eléctrico da antena (m): 20.

Altura do mastro sobre o chan (m): 26.

Altura efectiva máxima (m): 218.

Polarización: vertical».