Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 192 Venres, 04 de outubro de 2002 Páx. 14.377

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2002 pola que se nomea xerente da Universidade de Santiago de Compostela a José Vázquez Portomeñe.

En virtude das atribucións que lle están conferidas polo ordenamento xurídico vixente, de conformidade

co artigo 82.2º dos estatutos da universidade, e logo de acordo do Consello Social do día 24 de setembro de 2002.

Este rectorado resolve nomear xerente da Universidade de Santiago de Compostela a José Vázquez Portomeñe.

O que lle comunico para o seu coñecemento e efectos.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2002.

Senén Barro Ameneiro

Rector da Universidade de Santiago de Compostela

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA