Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Xoves, 12 de decembro de 2002 Páx. 17.102

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2002 pola que se prohíbe a pesca do meixón nas zonas de desembocadura afectadas polos vertidos de fuel-oil procedentes do buque Prestige.

Para previ-los riscos que para a saúde dos administrados púidese supoñe-lo consumo do meixón (Anguilla anguilla), pola acción dos vertidos de fuel-oil procedentes do buque Prestige, este centro directivo, de acordo co previsto no artigo 48 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, aprobado polo Decreto 130/1997, do 14 de maio, acorda a suspensión temporal da actividade extractiva desta especie nas zonas de desembocadura das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra, mentres non se derrogue esta prohibición.

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2002.

Francisco García-Bobadilla Prósper

Director xeral de Conservación da Natureza