Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Venres, 24 de xaneiro de 2003 Páx. 922

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 343/2002, do 7 de novembro, polo que se aproba o Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2003.

Advertido erro no texto da citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 241, do luns 16 de decembro de 2002, cómpre face-la seguinte corrección:

Na páxina 17.259, segunda columna, dentro do punto Área 2. Formación especializada e perfeccionamento profesional, sétimo parágrafo, onde di «Elaboración do programa para os cursos selectivos das escalas técnica e superior de estatística», debe dicir: «Organizar e imparti-los cursos selectivos das escalas técnica e superior de estatística».