Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Venres, 24 de xaneiro de 2003 Páx. 939

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

CÉDULA do 17 de decembro de 2002, da Delegación Territorial da Coruña, pola que se fai pública unha relación de notificacións de aperturas e pregos de cargos de expedientes sancionadores (PESAN1 2002/001023-1 e doce máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícaselles ás persoas que a continuación se relacionan as aperturas e pregos de cargos dos expedientes instruídos por infracción da Lei 6/1991, do 15 de maio, de infraccións en materia de protección de recursos marítimo-pesqueiros (DOG nº 99, do 27 de maio).

Os interesados dispoñen dun prazo de dez días a partir do día seguinte ó da publicación deste edicto, para presentaren ante a delegación territorial as alegacións que coiden pertinentes.

Os expedientes relacionados a seguir atópanse á disposición dos interesados na citada Delegación Territorial da Coruña; r/ Ramón y Cajal s/n, 5ª planta.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001023-1.

Denunciado: Juan Francisco Vázquez Naya.

DNI: 32755717-Z.

Enderezo: rúa dos Muíños, bl. 2, P1, 4º E, Vilaboa, Culleredo.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001193-1.

Denunciado: Fernando J., Melero Sabugueiro.

DNI: 33264510-R.

Enderezo: Rosalía de Castro, 193, 5º, Oleiros.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001330-1.

Denunciado: Juan José Domínguez Brandariz.

DNI: 53161827-H.

Enderezo: O Castrillón, 22, 5º esq., A Coruña.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001331-1.

Denunciado: Borja Parga Fraga.

DNI: 47368943-Y.

Enderezo: Neaño, Cabana de Bergantiños.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001332-1.

Denunciado: Sergio Parga Fraga.

DNI: 46919415-J.

Enderezo: Neaño, Cabana de Bergantiños.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001335-1.

Denunciado: José Castro Carril.

DNI: 32541451-Q.

Enderezo: r/ La Fábrica, 6, 1º, Carballo.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001336-1.

Denunciado: Juan Ramón García Romero.

DNI: 76463291-K.

Enderezo: Cartagena 2, 5º I, A Coruña.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001337-1.

Denunciado: Luis Marafona dos Santos.

DNI: 32819454-H.

Enderezo: A Ponte da Pasaxe, Conserveira Celta, A Coruña.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001339-1.

Denunciado: Carlos Jesús López Vázquez.

DNI: 46899377-P.

Enderezo: vila de Negreira, 53, 3º esq., A Coruña.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001340-1.

Denunciada: María Isabel Ceide López.

DNI: 32798896-E.

Enderezo: avda. Vilaboa, 137, 7º D, Culleredo.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001344-1.

Denunciada: Aurelia Raíndo Carballal.

DNI: 33218645-K.

Enderezo: Rosalía de Castro, s/n, 3º C, A Laracha.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001351-1.

Denunciado: Javier González Feal.

DNI: 32787104-Y.

Enderezo: rda. Monte Alto, 22, 3º, A Coruña.

Nº de expediente: PESAN1 2002/001356-1.

Denunciado: Benjamín Pasantes Tedín.

DNI: 76364206-C.

Enderezo: r/ Ría de Camariñas, 19, Camariñas.

A Coruña, 17 de decembro de 2002.

Beatriz Alonso de la Iglesia

Instructora

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS

LABORAIS