Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Luns, 17 de febreiro de 2003 Páx. 1.722

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

DECRETO 158/2003, do 31 de xaneiro, polo que se acorda a mutación demanial dun inmoble situado no lugar de Roxos, parroquia de Villestro, no termo municipal de Santiago de Compostela.

Con data do 18 de decembro de 2002, a Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude manifestou o seu interese en que lle sexa adscrito o inmoble situado en Roxos, parroquia de Villestro, coñecido como a antiga residencia do presidente da Xunta de Galicia, para ser destinada a centro de reeducación de menores.

Con data 22 de xaneiro de 2003, a Secretaría Xeral e do Patrimonio emitiu informe favorable da mutación demanial do dito inmoble.

Ó abeiro do artigo 12 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día trinta e un de xaneiro de dous mil tres,

DISPOÑO:

Artigo único.-Acórdase a mutación de destino dun inmoble situado en Roxos, parroquia de Villestro, termo municipal de Santiago de Compostela, composto por unha casa e terreo, que ocupan unha superficie de 2.245 m, e que a Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado destinará a centro de reeducación de menores.

Disposición derradeira

A Consellería de Economía e Facenda, a través da Secretaría Xeral e do Patrimonio, levará a cabo tódolos trámites necesarios para a efectividade deste decreto.

Santiago de Compostela, trinta e un de xaneiro de dous mil tres.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

José Antonio Orza Fernández

Conselleiro de Economía e Facenda