Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Luns, 17 de febreiro de 2003 Páx. 1.805

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

ANUNCIO do 21 de xaneiro de 2003, da Delegación Territorial de Lugo, polo que se relaciona apertura de trámite de audiencia pendente de notificar e se emprazan os interesados que se sinalan para ser notificados por comparecencia (Aldegunde González, María Amparo e cinco máis).

De conformidade co disposto no artigo 105 da Lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria, segundo a redacción dada pola Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, relaciónanse aperturas de trámites de audiencia pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal por dúas veces, e emprázanse os interesados que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.

Os actos foron adoptados polo Servicio de Xestión Tributaria da Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda de Lugo en aplicación do artigo 22 da Lei 1/1998, do 26 de febreiro, de dereitos e garantías dos contribuíntes.

A comparecencia deberá efectuarse, no prazo de dez días contados desde o seguinte ó da publicación deste anuncio, diante do servicio sinalado no parágrafo anterior, con enderezo na Ronda da Muralla nº 70-1ª, en horario de 9 a 14 horas de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ó do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Lugo, 21 de xaneiro de 2003.

Gonzalo Vázquez Rivas

Delegado territorial de Lugo

ANEXO

InteresadoProcedemento

Aldegunde González, M. Amparo

33831240-B

R/ Noreas, 12

Lugo

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; apertura trámite de audiencia

Expediente 2163/2002

Iglesias Sánchez, José

33855128-W

R/ Carlos Azcárraga, 94-1º D

Lugo

Imposto sobre sucesións e doazóns;

apertura trámite de audiencia

Expediente 654/2000

Gómez Antuña, Bernardino

10892138-M

Rego da Horta-Obre

Noia-A Coruña

Imposto sobre sucesións e doazóns;

apertura trámite de audiencia

Expediente 355/2001

Yáñez Carreira, María Pilar

1468944-Q

R/ Miguel de Cervantes 27-4º A

Sestao-Biscaia

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados;

apertura trámite de audiencia

Expediente 1440/02-Z(DS)

Andrade López, José

33843311-F

Lg. Santiago de Saa, 1

Lugo

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados;

apertura trámite de audiencia

Expediente 1452/02-Z(DS)

Matalobos López, José Jorge

33806720-D

R/ Dr. Castro 6-4º

Lugo

Imposto sobre sucesións e doazóns;

apertura trámite de audiencia

Expediente 587/1998

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS

E VIVENDA