Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Luns, 17 de febreiro de 2003 Páx. 1.810

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE GONDOMAR

ANUNCIO.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Gondomar.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.

c) Número de expediente: 16/2002.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: acceso a núcleos de Borreiros, Donas e Mañufe.

b) Lugar: termo municipal de Gondomar.

c) Prazo: 4 meses.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Orzamento base de licitación.

Importe: 144.612,72 A.

5. Garantías.

Provisional: 2% do orzamento base de licitación (144.612,72 A).

Definitiva: 4% do importe de adxudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Concello de Gondomar.

b) Domicilio: pza. Dr. Latino Salgueiro, 1.

c) Localidade e código postal: Gondomar, 36380.

d) Teléfono: 986 36 01 25/986 36 02 50.

e) Telefax: 986 36 08 75.

f) Data límite de obtención de documentos e información: o día anterior ó do remate do prazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación, se é o caso: subgrupo 4 do grupo G, categoría C.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: acreditarase coa documentación que figura no prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: cando se cumpran 13 días naturais seguintes á publicación do anuncio último en calquera dos diarios oficiais (BOP e Diario Oficial de Galicia).

b) Documentación que integrará as ofertas: a que figura no prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidade: Concello de Gondomar.

2ª Domicilio: Dr. Latino Salgueiro.

3ª Localidade e código postal: Gondomar, 36380.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a mante-la súa oferta (concurso): tres meses a partir da apertura das ofertas.

9. Apertura das ofertas.

a) Entidade: Concello de Gondomar.

b) Domicilio: Dr. Latino Salgueiro, nº 1.

c) Localidade: Gondomar.

d) Data: o quinto día hábil seguinte ó do remate do prazo de presentación de proposicións, agás sábados.

e) Hora: 13 horas.

10. Gastos de anuncios: máximo de 1.800 A.

Gondomar, 5 de febreiro de 2003.

J. Carlos Silva Mariño

Alcalde