Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Luns, 17 de febreiro de 2003 Páx. 1.812

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE SARRIA

EDICTO.

O Concello Pleno, en sesión ordinaria celebrada o 30 de xaneiro do 2003 acordou aprobar definitivamente o estudio de detalle para edificio multiusos da Sociedade La Unión, tramitado a instancia da sociedad cultural recreativa La Unión.

Dito acordo poderá ser recurrido potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que dictou o acto, no prazo dun mes a contar do día seguinte ó da presente publicación, ou ben poderase, interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo ou a Sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia según corresponda, durante o prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da presente publicación.

Sarria, 3 de febreiro de 2003.

Claudio M. Garrido Martínez

Alcalde