Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Martes, 18 de febreiro de 2003 Páx. 1.894

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA E DESENVOLVEMENTO RURAL

RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2003, da Secretaría Xeral da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, pola que se amplía o prazo do expediente de revisión de oficio das bases definitivas do procedemento de concentración parcelaria de Papucín (Frades-A Coruña).

Ponse en coñecemento dos interesados na concentración parcelaria da zona de Papucín (Frades-A Coruña) que a Secretaría Xeral da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, por delegación do conselleiro (O.D. 19-12-2001) acordou con data do 14 de novembro do 2002 a iniciación do expediente de revisión de oficio das bases definitivas do devandito procedemento de concentración parcelaria no que afecte unicamente a determinados propietarios.

Dada a complexidade na investigación do expediente de revisión polo gran número de parcelas afectadas acórdase amplia-lo prazo do procedemento de revisión polo tempo que resulte necesario, que en ningún caso superará o mes e medio no artigo 49 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro).

Contra este acordo de ampliación de prazo do expediente de revisión de oficio non cabe interpoñer ningún recurso tal como dispón o artigo 49.3º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro).

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2003.

José Antonio Álvarez Vidal

Secretario xeral da Consellería de Política

Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural