Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Luns, 24 de febreiro de 2003 Páx. 2.094

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 17 de febreiro de 2003 pola que se procede á adxudicación, con carácter definitivo, de postos ós funcionarios que superaron os procesos selectivos convocados polas ordes do 5 de xuño de 2000, para o acceso ós distintos corpos da Administración xeral da Xunta de Galicia.

Realizado o acto de petición de destino definitivo o día 14 de febreiro de 2003 polos funcionarios dos

distintos corpos da Administración xeral da Xunta de Galicia nomeados polas ordes do 21 de decembro de 2001 (DOG nº 164, do 7 de xaneiro de 2002), 26 de novembro de 2001 (DOG nº 233, do 3 de decembro), 25 de outubro de 2001 (DOG nº 212, do 2 de novembro), 5 de febreiro de 2002 (DOG nº 37, do 20 de febreiro) e 16 de xaneiro de 2002 (DOG nº 15, do 21 de xaneiro), e unha vez elevada a proposta de adxudicación por parte da correspondente comisión, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Adxudicar con carácter definitivo ós funcionarios dos distintos corpos da Administración xeral da Xunta de Galicia que se relacionan nos anexos I, II, III, IV e V, nomeados polas ordes do 21 de decembro de 2001 (DOG nº 164, do 7 de xaneiro de 2002), 26 de novembro de 2001 (DOG nº 233, do 3 de decembro), 25 de outubro de 2001 (DOG nº 212, do 2 de novembro), 5 de febreiro de 2002 (DOG nº 37, do 20 de febreiro) e 16 de xaneiro de 2002 (DOG nº 15, do 21 de xaneiro), os postos de traballo que se especifican nos devanditos anexos.

Segundo.-A toma de posesión dos/as funcionarios/as efectuarase nos prazos establecidos no artigo 14 do Regulamento 93/º991 (DOG nº 58, do 15 de marzo), computándose estes a partir do día seguinte ó da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro.-Contra a presente orde, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou poderase impugnar directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, segundo establece a Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2003.

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia, Relacións

Institucionais e Administración Pública

ANEXO I

Grupo A

APELIDOS E NOMEDNICÓDIGODENOMINACIÓNNIVELCONCELLOPROVINCIACARÁCTER

VAZQUEZ GESTAL, JUAN JOSE36091855FA.C99.10.000.36560.007POSTO BASE GRUPO A20VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

PEREZ PARDO, ANA33279245IC.C05.00.000.15770.002POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

ALVAREZ ALVAREZ, MONICA36118577SA.S04.00.000.15770.008POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

CASAS GONZALEZ, MARIA DOLORES35299551EF.C07.00.000.15770.003POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

BARREIRO GARCIA, RAMON44080308MA.C02.00.000.15770.010POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

GONZALEZ DE LA BALLINA GONZALEZ, MARIA35322804AG.C99.10.000.36001.127POSTO BASE GRUPO A20PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

VALENCIA VILA, PABLO32797455MA.C02.00.000.15770.009POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

VAZQUEZ VILA, JAVIER32827738FA.C02.00.000.15770.051POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

PAIS LOPEZ, ANA35311388OT.C03.00.000.15770.013POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

GONZALEZ COSTA, ANA MARIA34898022AS.C02.00.000.15770.012POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

BARCA SANCHEZ, NATALIA33301865CU.C02.00.003.15770.005POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

APELIDOS E NOMEDNICÓDIGODENOMINACIÓNNIVELCONCELLOPROVINCIACARÁCTER

DOMINGUEZ VARELA, JOSE ANTONIO44807294OT.C05.00.000.15770.005POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

PEREZ FERNANDEZ, MARIA INMACULADA33281255FA.C02.00.000.15770.050POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

ASENJO GIL, DOLORES27535873PR.C04.00.000.15770.003POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

CHAS DE LA CALLE, MARIA32814889OT.C02.00.000.15770.005POSTO BASE GRUPO A20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

BLANCO ARAGON, CRISTINA51395458SA.C02.00.000.15770.010POSTO BASE GRUPO A (GAB.EST.E PLANIF.)20SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

ANEXO II

Grupo B

APELIDOS E NOMEDNICÓDIGODENOMINACIÓNNIVELCONCELLOPROVINCIACARÁCTER

RODRIGUEZ FRANCO, PATRICIA79325226FA.C99.20.902.15001.008POSTO BASE GRUPO B16A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

GUTIERREZ TOSAR, MARIA JESUS76861709FA.C05.00.000.15770.010POSTO BASE GRUPO B16SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

BREA FROIZ, MARIA TERESA76809842AG.C99.20.000.15190.005POSTO BASE GRUPO B16CORCUBIONA CORUÑADEFINITIVO

COTELO REY, MARIA DEL CARMEN33239647FA.C99.20.901.36240.007POSTO BASE GRUPO B16LALINPONTEVEDRADEFINITIVO

ANEXO III

Grupo C

APELIDOS E NOMEDNICÓDIGODENOMINACIÓNNIVELCONCELLOPROVINCIACARÁCTER

LOSADA CRUZ, MARGARITA32666330EF.C02.00.000.15770.010POSTO BASE GRUPO C14SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

TOURON TORRADO, MARIA RITA36059054XU.C99.10.000.36560.014POSTO BASE GRUPO C14VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

CANCELA PEREIRO, MARIA NATIVIDAD33289926PE.C02.00.000.15770.053POSTO BASE GRUPO C14SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

ANEXO IV

Grupo D

APELIDOS E NOMEDNICÓDIGODENOMINACIÓNNIVELCONCELLOPROVINCIACARÁCTER

MERA DAFONTE CARLOS, ALBERTO76619957ED.C99.10.000.27001.016AUXILIAR ADMINISTRATIVO12LUGOLUGODEFINITIVO

SANMARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO76813832PR.P49.10.000.36001.007AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

QUEIJA PEREZ, FELIX34993951EF.C04.00.000.15770.005POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

BLANCO MALVAREZ, ARGIMIRO76966765OT.C03.00.000.15770.023AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

IGLESIAS PUGA, LUIS36100266MA.C99.10.000.36001.034POSTO BASE GRUPO D12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

RODRIGUEZ SOTO, ENCARNACION44451202ED.C99.40.101.36240.001AUXILIAR ADMINISTRATIVO12LALINPONTEVEDRADEFINITIVO

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARTA33329961ED.C99.10.000.27001.010AUXILIAR ADMINISTRATIVO12LUGOLUGODEFINITIVO

LAMA GONZALEZ, CRISTINA76574593ED.C99.40.301.27640.003AUXILIAR ADMINSITRATIVO12VILALBALUGODEFINITIVO

SANMARTIN CONDE, JORGE LUIS33294844CU.C03.00.000.15770.017AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

PEREZ FERNANDEZ, MARIA ISABEL76724136FA.C99.20.901.36420.004POSTO BASE GRUPO D12PONTEAREASPONTEVEDRADEFINITIVO

QUIROGA GONZALEZ, CARLOS34959850OT.A03.00.000.15770.006AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

IGLESIAS SARMIENTO, MARIA PILAR36105685ED.C99.40.301.36530.001AUXILIAR ADMINISTRATIVO12TOMIÑOPONTEVEDRADEFINITIVO

RAÑA RAMA, JOSE ROBERTO44807215ED.C99.40.304.15770.002AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

VAZQUEZ LOPEZ, RAQUEL34998009AS.C99.40.301.32230.007POSTO BASE GRUPO D12CASTRO CALDELASOURENSEDEFINITIVO

FERNANDEZ GARCIA, MARIA NIEVES44445626MA.C06.00.000.15770.018POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

FOLE PINTOS, MARIA ISABEL76864251ED.C99.40.302.36060.003AUXILIAR ADMINISTRATIVO12CAMBADOSPONTEVEDRADEFINITIVO

FERNANDEZ SANMARTIN, DAVID78794499AG.C02.00.000.15770.023POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

PEREZ OTERO, PATRICIA44080492OT.A99.10.000.36001.010AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

CENDAN CAAVEIRO, MANUEL32652308ED.C99.40.101.15470.002AUXILIAR ADMINISTRATIVO12MIÑOA CORUÑADEFINITIVO

LOPEZ VALDES, DAVID33319479OT.C99.10.000.27001.032AUXILIAR ADMINISTRATIVO12LUGOLUGODEFINITIVO

FANDIÑO VIQUEIRA , MARIA ISABEL33296918EM.C02.00.000.15770.012AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

MOSQUERA LOPEZ, PILAR MARIA76723827CU.C99.10.000.36001.122AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

MARTINEZ VALES, MARIA OLGA36033694XU.C99.10.501.36001.007POSTO BASE GRUPO D12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

PEREZ POSSE, OCTAVIO JUAN33277319AS.C02.00.000.15770.020POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

RODRIGUEZ MACEIRA, MANUEL33235993ED.C02.00.000.15770.015AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

MORADILLO ALONSO, ALFONSO13128928ED.C99.40.303.15570.002AUXILIAR ADMINISTRATIVO12OLEIROSA CORUÑADEFINITIVO

PEREZ MELLA, OSCAR44448174PR.P04.00.000.15770.018AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

FERNANDEZ CARCAMO, MARIA INMACULADA44452402PR.C02.00.000.15770.015AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

APELIDOS E NOMEDNICÓDIGODENOMINACIÓNNIVELCONCELLOPROVINCIACARÁCTER

RODRIGUEZ FERNANDEZ, OLGA76576155CU.C99.40.101.27001.015AUXILIAR ADMINISTRATIVO12LUGOLUGODEFINITIVO

CID BRAGADO, MARIA CARMEN34948973ED.C99.40.101.15080.006AUXILIAR ADMINISTRATIVO12BERGONDOA CORUÑADEFINITIVO

PEREZ OTERO, MARIA LUZ35320983EF.C02.00.000.15770.013POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

PEREZ REQUEJO, SUSANA44446757PR.C03.00.000.15770.007AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

SANCHEZ OTERO, ALBERTO33295908FA.C06.00.000.15770.020POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

SOTO PALACIOS, MIRIAM36083328EF.C99.10.000.36001.024POSTO BASE GRUPO D12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

CASTRO PEREZ, MARCOS44445790PR.P09.00.000.15770.010POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

GOMEZ FOLGOSO, ELIAS76720855EF.C02.00.000.15770.015POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

BASALO COUTADO, ANA44463819OT.A04.00.000.15770.006AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

CARREÑO CARREÑO, AMALIA34978457FA.C04.00.000.15770.020POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

GARCIA VARELA, BELEN34988792AG.C02.00.000.15770.033POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

PAZOS FONDEVILA, MARIA LUISA52480348XU.C04.00.000.15770.013POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

CARNERO MARTINEZ, SONIA36139656ED.C99.40.101.36520.002AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SOUTOMAIORPONTEVEDRADEFINITIVO

OLIVEIRA CUADRADO, MARIA LUISA36062849MA.C99.10.000.36001.026POSTO BASE GRUPO D12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

GALLEGO TEIXEIRA, JOSE RAMON36082099XU.C99.10.301.36001.034POSTO BASE GRUPO D12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

CAMPO FERNANDEZ, ERNESTINA22557282CU.C06.00.000.15770.012AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

GARCIA FERNANDEZ, BALDOMERO36107177MA.C99.10.000.36001.021POSTO BASE GRUPO D12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

TABOADA PENAS, JOSE ANTONIO32813425EF.C02.00.000.15770.016POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

ARES GARRIDO, JAVIER36106858EM.C02.00.000.15770.014AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

CAMPOS SANTIAGO, GRACE35464364PE.C99.40.301.36235.031POSTO BASE GRUPO D12A ILLA DE AROUSAPONTEVEDRADEFINITIVO

MINGUEZ BELTRAN, EVA MARIA36080351MA.C99.10.000.36001.037POSTO BASE GRUPO D12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

POSE PUENTE, GUADALUPE76867452ED.C99.40.201.36170.001AUXILIAR ADMINISTRATIVO12A ESTRADAPONTEVEDRADEFINITIVO

RUA GONZALEZ, SONIA44472205ED.C99.40.301.36490.002AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SALVATERRA DE MIÑOPONTEVEDRADEFINITIVO

BOUZA MOMAN, FRANCISCO JAVIER32683869ED.C02.00.000.15770.017AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

COSTA GOMEZ, CARMEN BELEN DA33296513PE.C04.00.000.15770.016POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

GULIAS HERMIDA, JAVIER35308974CU.C99.40.301.36001.012AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

OLVEIRA BARRAL, JESUS MANUEL34894493SA.S04.00.000.15770.017POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

RUIZ FERRO, MARIA PATRICIA52470201OT.A99.10.000.36001.008AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

VEIGA DOU, MARIA76992790OT.A99.10.000.36001.013AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

CORDERO FERRADAS, EVA MARIA52497202ED.C99.40.301.36040.001AUXILIAR ADMINISTRATIVO12BUEUPONTEVEDRADEFINITIVO

FARIÑA ROJAS, SUSANA44076248XU.C99.10.401.36001.013POSTO BASE GRUPO D12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

GONZALEZ ABEIJON, FERNANDO36166020OT.A99.10.000.36001.016AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

VEIGA TEIJEIRO, MANUELA33312763CU.C99.40.101.27001.016AUXILIAR ADMINISTRATIVO12LUGOLUGODEFINITIVO

MACEIRAS LOPEZ JOSE ALBERTO76417570OT.A06.00.000.15770.005AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

MIGUEZ CERQUEIRO, AVELINO33280490AG.C04.00.000.15770.017POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

MORALES PEREZ, PAULA MARIA36117784OT.C99.10.000.36001.047AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

VAAMONDE MANSILLA, NATALIA33300843FA.C06.00.000.15770.023POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

DORRIBO MORALES, JOSE LUIS34989291CU.C04.00.000.15770.022AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

NUÑEZ GONZALEZ, PABLO33327979AG.C99.10.401.27001.035POSTO BASE GRUPO D12LUGOLUGODEFINITIVO

BALEATO COUSELO, CRISTINA44808698FA.C02.00.000.15770.062POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

PEREZ BARREIRA, VERONICA76719698FA.C99.20.901.36001.021POSTO BASE GRUPO D12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

PICOS NEBRIL, JUAN JOSE32668863ED.C99.40.201.15770.003AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

OTERO UHIA, GENMA76813831EF.A01.00.000.15770.014POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

FERNANDEZ SUAREZ, JUAN ANTONIO32828414OT.C02.00.000.15770.015AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

MAGARIÑOS RIOBO, JAVIER78791416OT.C05.00.000.15770.006AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

RODRIGUEZ CASANOVA, GEMA MARIA76366372ED.C99.40.101.15240.006AUXILIAR ADMINISTRATIVO12CERCEDAA CORUÑADEFINITIVO

FERNANDEZ DE LAS CUEVAS PEREZ, PAOLA34978721PR.P02.00.000.15770.102AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

GONZALEZ CASTRO, MERCEDES33327940AG.C99.20.000.27001.035POSTO BASE GRUPO D12LUGOLUGODEFINITIVO

LARIÑO GONZALEZ, OSCAR36110060PE.C02.00.000.15770.057POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

SUAREZ RILO, BEGOÑA77308855PR.A01.00.000.15770.022AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

GARCIA RIAL, MARIA ANGELES33297953AS.C02.00.000.15770.021POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

GARRIDO HIDALGO, MARIA ROSA15399654OT.A99.10.000.36001.017AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

BUGALLO VARELA , JOSE JESUS32816317PE.C03.00.000.15770.031POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

FERNANDEZ CASTRO, MARIA JESUS33323789AS.C99.10.000.27001.017POSTO BASE GRUPO D12LUGOLUGODEFINITIVO

LEIRA DOPICO, OSCAR76416807PR.C03.00.000.15770.010AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

MARTINEZ GONZALEZ, MARIA YOLANDA36062444IC.C99.10.000.36001.068AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

PARDO BAYO MANUEL, ALEJANDRO32651502EF.C02.00.000.15770.017POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

APELIDOS E NOMEDNICÓDIGODENOMINACIÓNNIVELCONCELLOPROVINCIACARÁCTER

SEOANE NIETO, MARIA DOLORES44451461ED.C99.10.000.36001.015AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

TORRE BELOSO, ANA MARIA DE LA35306893XU.C99.10.401.36001.012POSTO BASE GRUPO D12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

VAZQUEZ RODRIGUEZ, SONIA36100651ED.C99.10.000.36001.012AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

TASENDE FUENTES, MARIA DEL CARMEN33273106PR.C03.00.000.15770.012AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

GONZALEZ VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN36112043ED.C99.10.000.36001.010AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

ITALIANI MORALES, MARIA INMACULADA76903523ED.C99.40.101.36300.002AUXILIAR ADMINISTRATIVO12MONDARIZPONTEVEDRADEFINITIVO

LATORRE REAL, LUIS ALFREDO33317150AS.C99.10.000.27001.018POSTO BASE GRUPO D12LUGOLUGODEFINITIVO

PAZOS FONDEVILA, MANUEL52480983ED.C02.00.000.15770.022AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

REBOREDO CANOSA, SANTIAGO32451863MA.C06.00.003.36001.007POSTO BASE GRUPO D12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

DONSION FERNANDEZ, AURORA ISABEL44457957ED.C99.10.000.36001.008AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

SANTOS PEREZ, PATRICIA36133281AS.C99.30.101.36001.015POSTO BASE GRUPO D12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

ABELEDO PENAS, PEDRO ALBERTO34887693OT.C02.00.000.15770.014AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

IRAVEDRA LEIVAS, MONTSERRAT76573298ED.C99.40.301.27500.002AUXILIAR ADMINISTRATIVO12RIBADEOLUGODEFINITIVO

RIVAS RODRIGUEZ, RAQUEL34259714ED.C99.40.201.36260.002AUXILIAR ADMINISTRATIVO12MARÍNPONTEVEDRADEFINITIVO

RODRIGUEZ REGUERA, RUBEN53178647ED.C99.40.101.36480.002AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SALCEDA DE CASELASPONTEVEDRADEFINITIVO

SANCHEZ CID, ROSA MARIA34984038CU.C04.00.003.15770.006AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

CASAREJOS COMESAÑA, JOSE MIGUEL36118387MA.C99.20.182.36530.001POSTO BASE GRUPO D12TOMIÑOPONTEVEDRADEFINITIVO

VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON32669943ED.C06.00.000.15770.007AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

PRADO LEIRA, JOSE ANTONIO32664065XU.C07.00.000.15770.010POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

SORIA FUENTES, MARIANO76718798EM.C02.00.000.15770.015AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

VILLAR CALVO, TOMAS76820008ED.C99.10.000.36001.019AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

BRAVO BOSCH, CRISTINO JULIAN34966540ED.C99.40.101.36370.006AUXILIAR ADMINISTRATIVO12PAZOS DE BORBENPONTEVEDRADEFINITIVO

CORRAL ANEIROS, JOSEFA BEGOÑA32652539ED.C99.40.302.15580.002AUXILIAR ADMINISTRATIVO12ORDESA CORUÑADEFINITIVO

SEIJAS CASTRO, FELIX EMILIO34268896ED.C99.40.101.36460.006AUXILIAR ADMINISTRATIVO12RODEIROPONTEVEDRADEFINITIVO

SOUTO PINO, MARIA CARMEN32671835PR.C03.00.000.15770.011AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

IGLESIAS CALVIÑO, MARIA JOSE33283287EF.C03.00.000.15770.004POSTO BASE GRUPO D12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

ALVAREZ SUAREZ, OSCAR44457975EM.C02.00.000.15770.016AUXILIAR ADMINISTRATIVO12SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

ANEXO V

Grupo E

APELIDOS E NOMEDNICÓDIGODENOMINACIÓNNIVELCONCELLOPROVINCIACARÁCTER

RAMALLAL MEL, MARIA LOURDES33323383ED.C99.40.301.27470.003SUBALTERNO10A PONTENOVALUGODEFINITIVO

BUSSIERES FERREIRA, EMILIO34887580EF.C99.10.000.15001.043SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

IGLESIAS TORRADO, SUSANA32660013ED.C99.40.307.15350.008SUBALTERNO10FERROLA CORUÑADEFINITIVO

AMIERO LOPEZ, ROSA33311272ED.C99.40.301.27180.004SUBALTERNO10A FONSAGRADALUGODEFINITIVO

RODRIGUEZ SALCEDA, PABLO LUIS32819690ED.C99.40.303.15570.009SUBALTERNO10OLEIROSA CORUÑADEFINITIVO

MOAR GRAÑA, FRANCISCO JAVIER32808899ED.C99.40.302.15170.008SUBALTERNO10CAMBREA CORUÑADEFINITIVO

CID SANCHEZ, DANIEL44475402FA.C99.40.101.32001.007POSTO BASE GRUPO E10OURENSEOURENSEDEFINITIVO

DIZ DIEGUEZ, ALFONSO44451165SA.C99.10.000.32001.024POSTO BASE GRUPO E10OURENSEOURENSEDEFINITIVO

FERNANDEZ ALVARADO, BENJAMIN44448535AS.C99.10.000.32001.026POSTO BASE GRUPO E10OURENSEOURENSEDEFINITIVO

MARQUEZ ESTEVEZ, MARIA DEL PILAR36076143PE.C99.40.301.36560.086POSTO BASE GRUPO E10VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

CRUCES BOUZAS, ANA MARIA32812762ED.C99.40.202.15001.006SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

REQUEIJO SALGADO, JOSE MANUEL33284440PR.P11.00.000.15770.023SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

SERANTES VAZQUEZ, JOSE32752989ED.C99.40.301.15740.006SUBALTERNO10SADAA CORUÑADEFINITIVO

SOLLA BAR, FELIPE36129217ED.C99.10.000.36001.031SUBALTERNO10PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

LORENZO OTERO, RAQUEL52492643ED.C99.10.000.36001.032SUBALTERNO10PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

COUSIÑO GOMEZ, MARTA MARIA36092143PE.C02.00.000.15770.067POSTO BASE GRUPO E10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

AMADO CELA, MARIA NIEVES33266975MA.C02.00.000.15770.044SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

MOREIRA CANOSA, SANTIAGO79316934ED.C99.40.501.15001.007SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

RANCAÑO PEREZ, ALEJANDRO76367950ED.C99.40.301.36560.010SUBALTERNO10VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

VAZQUEZ MELLA, MARIA ESTHER32817792ED.C99.40.307.15001.004SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

CAGIAO LAGARES, JOSE LUIS32806717ED.C99.40.302.15170.007SUBALTERNO10CAMBREA CORUÑADEFINITIVO

DORREGO SALGADO, ANA ISABEL34941638ED.C99.40.302.32001.009SUBALTERNO10OURENSEOURENSEDEFINITIVO

LIMIA GARCIA, ESPERANZA34969955ED.C99.40.202.32001.005SUBALTERNO10OURENSEOURENSEDEFINITIVO

VAZQUEZ VAZQUEZ, MARIA CARMEN33311377PR.C99.10.000.27001.015POSTO BASE GRUPO E10LUGOLUGODEFINITIVO

ESCANEO FREIJOMIL, FRANCISCO JAVIER35296424ED.C99.40.203.36560.009SUBALTERNO10VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

MONTEAGUDO CABALEIRO, ANA MARIA36092164PE.C99.40.301.36560.087POSTO BASE GRUPO E10VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

ORJALES RAMIREZ, EVA32655615ED.C99.40.203.15350.007SUBALTERNO10FERROLA CORUÑADEFINITIVO

VAZQUEZ LONGARELA, OLGA34892651ED.C99.40.308.15001.007SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

FERNANDEZ Y CASTRO, JOSE MANUEL33320280OT.C02.00.000.15770.034SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

APELIDOS E NOMEDNICÓDIGODENOMINACIÓNNIVELCONCELLOPROVINCIACARÁCTER

QUINTEIRO GUZMAN, MAXIMINO33294302XU.C02.00.000.15770.020POSTO BASE GRUPO E10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

SANTOS MARQUEZ, MIGUEL ANGEL34990090FA.A01.00.000.15770.004POSTO BASE GRUPO E10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

ALLO LAGO, ROSA ANA76778647MA.C02.00.000.15770.039SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

ESPINOSA CALVO, JAVIER34986200ED.C02.00.000.15770.035SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

ALVAREZ LAGE, MARIA ROCIO44080526ED.C99.40.202.36001.009SUBALTERNO10PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

COSTA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER76723837ED.C99.40.201.32190.006SUBALTERNO10O CARBALLIÑOOURENSEDEFINITIVO

FARIÑA CORES, MARIA ALICIA33267495ED.C99.40.307.15770.003SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

FERNANDEZ PIÑON, PLACIDO32648394ED.C99.40.501.15350.007SUBALTERNO10FERROLA CORUÑADEFINITIVO

ORJALES SOMOZA, MARIA YOLANDA34952377ED.C99.40.305.32001.004SUBALTERNO10OURENSEOURENSEDEFINITIVO

RODRIGUEZ RAMOS, DIEGO76418067ED.C99.40.301.15530.007SUBALTERNO10NARÓNA CORUÑADEFINITIVO

DAVILA GONZALEZ, MARIA MERCEDES36085784ED.C99.40.307.36560.006SUBALTERNO10VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

RIVAS FIDALGO, MODESTO34995614ED.C99.10.000.32001.028SUBALTERNO10OURENSEOURENSEDEFINITIVO

RIVAS FIDALGO, ROSA MARIA34995613ED.C99.40.302.32001.011SUBALTERNO10OURENSEOURENSEDEFINITIVO

LAMA VARELA, JOSE MANUEL36061042PE.C99.40.301.36560.085POSTO BASE GRUPO E10VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

LIÑARES NIEVES, MARIA DEL CARMEN33245311ED.C99.40.303.15770.005SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

MEIRE CID, MARIA ASUNCION15385082ED.C99.40.301.32010.004SUBALTERNO10ALLARIZOURENSEDEFINITIVO

MONTEAGUDO ARIAS, MARIA SONIA32802147ED.C99.40.203.15001.007SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

OTERO PARENTE, ANA ISABEL36103050ED.C99.40.301.36490.008SUBALTERNO10SALVATERRA DE MIÑOPONTEVEDRADEFINITIVO

RIVEIRA RUANOVA, ANA MARIA32656423ED.C99.40.302.15530.005SUBALTERNO10NARÓNA CORUÑADEFINITIVO

CASTIÑEIRA CASTIÑEIRA, MARIA PAZ33323688FA.C99.20.901.27001.020POSTO BASE GRUPO E10LUGOLUGODEFINITIVO

DIZ BOUZAN, ANA TERESA34979891ED.C99.40.204.32001.007SUBALTERNO10OURENSEOURENSEDEFINITIVO

LAGO RIOS, MARIA ISABEL36078888ED.C99.40.315.36560.009SUBALTERNO10VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

MOYA GIL, JAIME34996234ED.C99.40.203.32001.006SUBALTERNO10OURENSEOURENSEDEFINITIVO

SANTORIO CANCELAS, BENITO36044667ED.C99.40.306.36560.005SUBALTERNO10VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

VILANOVA VAZQUEZ, MARIA ELENA33334819ED.C99.40.306.27001.012SUBALTERNO10LUGOLUGODEFINITIVO

ALDARIZ TORREIRO, DANIEL32815762ED.C99.40.302.15001.008SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

CARBALLO PEREZ, MARIA NURIA36096980ED.C99.40.306.36560.006SUBALTERNO10VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

CASTRO CASTRO, JOSE ANTONIO44471037ED.C99.40.501.32001.008SUBALTERNO10OURENSEOURENSEDEFINITIVO

REBOLO LOPEZ, SANDRA33330150ED.C99.40.303.27001.003SUBALTERNO10LUGOLUGODEFINITIVO

RODRIGUEZ CASTRO, MANUEL ANGEL52471179ED.C99.40.302.36170.009SUBALTERNO10A ESTRADAPONTEVEDRADEFINITIVO

LEON JUSTO, ALEJANDRO DE34968017ED.C99.40.401.32001.007SUBALTERNO10OURENSEOURENSEDEFINITIVO

MOURE VIEIRO, MARIA NIEVES33273343OT.B99.20.000.15770.021SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

NEGREIRA EIROA, MARIA ELENA76360888ED.C99.40.202.15001.007SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

BELLON PUIGNAU, CRISTINA32641694ED.C99.40.301.15170.006SUBALTERNO10CAMBREA CORUÑADEFINITIVO

BUDIÑO IGLESIAS, MARIA MONTSERRAT33281215ED.C99.40.313.15001.009SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

CAPELA CRESPO, YOLANDA32811332ED.C99.40.301.15090.005SUBALTERNO10BETANZOSA CORUÑADEFINITIVO

DAPENA CAGIAO, MARIA JESUS76368237ED.C99.40.302.15001.009SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

GALLEGO PADIN, MARIA ELENA35323044ED.C99.40.800.36001.006SUBALTERNO10PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

MARTINEZ BARROSO, MARIA JOSE32747516ED.C99.40.301.36290.005SUBALTERNO10MOAÑAPONTEVEDRADEFINITIVO

NEIRA IGLESIAS, MARIA NIEVES34975320ED.C99.40.301.36080.005SUBALTERNO10CANGASPONTEVEDRADEFINITIVO

PINTOR MARTIN, MANUEL JOSE36063034ED.C99.40.204.36560.011SUBALTERNO10VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA INMACULADA34984302ED.C99.40.201.32860.003SUBALTERNO10VILAMARÍNOURENSEDEFINITIVO

MARTINEZ GARCIA, JAVIER34979783ED.C99.40.301.32190.005SUBALTERNO10O CARBALLIÑOOURENSEDEFINITIVO

GONZALEZ QUINTANA, ELVIRA33324631FA.C99.20.000.27001.013POSTO BASE GRUPO E10LUGOLUGODEFINITIVO

INSUA INSUA, MARIA ROSA46900846ED.C99.40.302.15001.010SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

OLAÑETA MENDEZ, AGUSTIN52493666AS.C04.00.000.15770.008POSTO BASE GRUPO E10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

PEREA FERNANDEZ, RODRIGO34969385ED.C99.40.301.32240.005SUBALTERNO10CELANOVAOURENSEDEFINITIVO

GONZALEZ RODRIGUEZ, MONICA76721346ED.C99.40.301.36240.004SUBALTERNO10LALÍNPONTEVEDRADEFINITIVO

MELEIRO NOGUEIRAS, MARTA36120218ED.C99.40.303.36440.007SUBALTERNO10REDONDELAPONTEVEDRADEFINITIVO

PESQUEIRA VEIGA, JOSEFA52491330ED.C99.40.301.36400.003SUBALTERNO10POIOPONTEVEDRADEFINITIVO

REVERTER GIL, LUIS34934207OT.C02.00.000.15770.033SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

LORENZO ALVAREZ, XOAN CARLOS34964345ED.C99.40.201.27160.005SUBALTERNO10CHANTADALUGODEFINITIVO

MAYAN BRAGA, MARIA BEATRIZ52495891ED.C99.40.305.36001.005SUBALTERNO10PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

MONTERO VILA, MARIA FATIMA32652945ED.C99.40.501.15350.009SUBALTERNO10FERROLA CORUÑADEFINITIVO

OJEA OZORES, MARIA DEL CARMEN52454865ED.C99.40.302.15110.011SUBALTERNO10BOIROA CORUÑADEFINITIVO

RODRIGUEZ LOPEZ, NURIA36103593ED.C99.40.303.36560.009SUBALTERNO10VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

PEREZ FERNANDEZ, LUIS32448545ED.C99.40.302.15001.011SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

VAZQUEZ RIVERA, PATRICIA36094287XU.C03.00.000.15770.020POSTO BASE GRUPO E10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

BARCIELA KIRSTEN, MARIA PURIFICACION36122676ED.C99.40.301.36030.003SUBALTERNO10BAIONAPONTEVEDRADEFINITIVO

CARTIMIL COLLAZO, BEATRIZ35313749ED.C99.40.301.36510.008SUBALTERNO10SILLEDAPONTEVEDRADEFINITIVO

IGLESIAS ZAS, MARIA JOSE32789442MA.C02.00.000.15770.041SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

MESIAS DIAZ, MARIA ROCIO44807446MA.C02.00.000.15770.045SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

PEREZ ROMERO, MARIA CARMEN33279127ED.C02.00.000.15770.039SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

PEREIRA NUÑEZ, MARIA SALUZ33326129CU.C99.40.401.27001.005SUBALTERNO10LUGOLUGODEFINITIVO

RIOS GARCIA, MARIA ELVIRA35304833ED.C99.40.301.15810.004SUBALTERNO10TEOA CORUÑADEFINITIVO

FORMOSO GALLEGO, MARIA DEL CARMEN32651523ED.C99.40.401.15350.004SUBALTERNO10FERROLA CORUÑADEFINITIVO

IGLESIAS RODRIGUEZ, BEATRIZ76813495ED.C99.40.307.27001.008SUBALTERNO10LUGOLUGODEFINITIVO

MARTINEZ GUZMAN, ROBERTO34960800PE.C99.40.301.36560.089POSTO BASE GRUPO E10VIGOPONTEVEDRADEFINITIVO

RIO MARCOS, MARIA ELSA36059912ED.C99.40.302.27130.003SUBALTERNO10CERVOLUGODEFINITIVO

ALBELA TORRES, FATIMA44076228ED.C99.40.401.36001.004SUBALTERNO10PONTEVEDRAPONTEVEDRADEFINITIVO

CASTRO ANTELO, MARIA ESTRELLA33289828EM.C02.00.000.15770.027SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

CUADRADO GARCIA, MARIA ISABEL36060276EF.C02.00.000.15770.024POSTO BASE GRUPO E10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

DOMINGUEZ ALVAREZ, CELSO76722167PR.C05.00.000.15770.015SUBALTERNO10SANTIAGO DE COMPOST.A CORUÑADEFINITIVO

MENDEZ GOMEZ, BEGOÑA32819105ED.C99.40.301.15050.006SUBALTERNO10ARTEIXOA CORUÑADEFINITIVO

NUÑEZ CASTELO, ROSA DEL CARMEN32779465ED.C99.40.303.15001.004SUBALTERNO10A CORUÑAA CORUÑADEFINITIVO

VAZQUEZ GONZALEZ, FERNANDO35436015ED.C99.40.301.36180.008SUBALTERNO10FORCAREIA CORUÑADEFINITIVO