Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Martes, 10 de xuño de 2003 Páx. 7.479

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 276/2003, do 4 de xuño, polo que se concede a Medalla Castelao.

En atención ós méritos que neles concorren, por proposta do conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública e logo de acordo do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día catro de xuño do dous mil tres, concédeselle-la Medalla Castelao ás seguintes persoas:

Elena Arregui Cruz-López.

Pedro Campos Calvo-Sotelo.

Xosefa Casalderrey Fraga.

Antonio Eiras Roel.

Natalia Lamas Vázquez.

Manuel Mallo Mallo.

Andrés Quintá Cortiñas.

Gonzalo Rodríguez Mourullo.

Mª Concepción Teijeiro Revilla.

Santiago de Compostela, catro de xuño de dous mil tres.

P.A.

José Antonio Orza Fernández

Presidente

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais

e Administración Pública