Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 03 de xullo de 2003 Páx. 8.844

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 5 de xuño de 2003 pola que se fixa o prezo de venda ó público da publicación: III Xornadas sobre transversalidade nas ensinanzas non universitarias (CD-ROM).

A Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións parafiscais da Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 6, sinala a obriga de que os prezos privados sexan fixados polas consellerías correspondentes, logo de informe favorable da Consellería de Economía e Facenda, e publicados no Diario Oficial de Galicia.

Para cumprir este mandato e despois de emitido o preceptivo informe favorable da Consellería de Economía e Facenda, esta consellería

DISPÓN:

Artigo único.

1. Queda aprobado o prezo de venda ó público da publicación editada por esta consellería e que se relaciona no anexo.

2. Este prezo entenderase con IVE incluído.

Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2003.

José María Hernández Cochón

Conselleiro de Sanidade

ANEXO I

* III Xornadas sobre transversalidade nas ensinanzas non universitarias (CD-ROM): 15 euros.