Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 129 Venres, 04 de xullo de 2003 Páx. 8.977

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA E DESENVOLVEMENTO RURAL

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2003 pola que se fan públicas as adxudicacións dos contratos administrativos do ano 2002.

No cumprimento do disposto no artigo 93.2º do Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, fanse públicas as adxudicacións dos contratos administrativos da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural do ano 2002:

* Subministración de material de oficina e material informático non inventariable para a Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministración.

b) Descrición do obxecto: subministración de material de oficina e material informático non inventariable para a Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 240, do 13 de decembro de 2001.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación:

Importe total: 114.192,30 euros.

Lote 1: 60.101,20 A.

Lote 2: 54.091,10 A.

5. Adxudicación.

a) Data: 31 de xaneiro de 2002.

b) Contratistas:

Lote 1. Royal Ofy, S.L.

Lote 2. Distrisantiago Papelería, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación:

Lote 1: 6.990,89 euros (prezo unitario).

Lote 2: 392,68 euros (prezo unitario).

* Subministración de sete vehículos todoterreo e sete vehículos turismo do grupo D-1 con destino á Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministración.

b) Descrición do obxecto: subministración de sete vehículos todoterreno e sete vehículos turismo do grupo D-1 con destino á Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 135, do 15 de xullo de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación:

Importe total: 210.354,23 euros.

Lote 1: 126.212,54 A.

Lote 2: 84.141,69 A.

5. Adxudicación.

a) Data: 26 de agosto de 2002.

b) Contratistas:

Lote 1. Talleres J.M. Fernández, S.L.

Lote 2. Noyamóvil, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación:

Lote 1: 125.831 A.

Lote 2: 84.121,81 A.

* Subministración de maquinaria agrícola para centros de formación e experimentación agraria.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministración.

b) Descrición do obxecto: subministración de maquinaria agrícola para centros de formación e experimentación agraria.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 197, do 11 de outubro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación: 81.100 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 22 de novembro de 2002.

b) Contratista: Comercial Veiras, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 81.100 euros.

* Subministración de equipos para o Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (lote 1.- Equipo de extracción de graxas, lote 2.- Sistema de purificación de auga, lote 3.- Equipo de análise de nitróxeno).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministración.

b) Descrición do obxecto: subministración de equipos para o Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (lote 1.- Equipo de extracción de graxas, lote 2.- Sistema de purificación de auga, lote 3. Equipo de análise de nitróxeno).

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 229, do 27 de novembro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación:

Importe total: 78.175 euros

Lote 1. 16.807 A.

Lote 2. 28.468 A.

Lote 3. 32.900 A.

5. Adxudicación.

a) Data: 26 de decembro de 2002.

b) Contratistas:

Lote 1. Galiza Analítica, S.L.

Lote 2. Drogallega, S.L.

Lote 3. Izasa, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación:

Lote 1. 16.807 euros.

Lote 2. 26.000 euros.

Lote 3. 32.900 euros.

* Servicio de limpeza en varias dependencias da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: de servicios.

b) Descrición do obxecto: servicio de limpeza en varias dependencias da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 247, do 24 de decembro de 2001.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación:

Importe total: 201.339,03 euros.

Lote 1. 48.080,96 A.

Lote 2. 30.050,60 A.

Lote 3. 42.070,84 A.

Lote 4. 33.055,66 A.

Lote 5. 48.080,96 A.

5. Adxudicación.

a) Data: 8 de febreiro de 2002.

b) Contratistas:

Lote 1. Limpiezas del Noroeste, S.A.

Lote 2. Limpiezas del Noroeste, S.A.

Lote 3. Limpiezas del Noroeste, S.A.

Lote 4. Limpiezas del Noroeste, S.A.

Lote 5. Limpergal, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación:

Lote 1. 40.408,21 euros.

Lote 2. 22.211,96 euros.

Lote 3. 35.681,37 euros.

Lote 4. 20.538,75 euros.

Lote 5. 45.282,29 euros.

* As consultorías e asistencias que se citan:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: de consultoría e asistencia.

b) Descrición do obxecto: as consultorías e asistencias: Lote 1.- Enquisa efectivos gando porcino en agosto e decembro de 2002 e abril de 2003, e actualización do directorio de explotacións industriais na provincia de Lugo na enquisa de agosto. Lote 2.- Enquisa de prezos agrarios mensuais, prezos da terra, prezos de pequena significación e canons de arrendamento das provincias de Ourense e Pontevedra de maio de 2002 e abril de 2003. Lote 3. Enquisa de prezos agrarios mensuais, prezos da terra, prezos de pequena significación e canons de arrendamento das provincias de Lugo e A Coruña de maio de 2002 a abril de 2003. Lote 4.- Enquisa de efectivos de gando bovino e producción e destino do leite en xuño e decembro de 2002.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 138, do 18 de xullo de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación:

Lote 1. 21.456,13 A.

Lote 2. 18.390,97 A.

Lote 3. 18.390,97 A.

Lote 4. 75.126,51 A.

5. Adxudicación.

a) Data: 26 de agosto de 2002.

b) Contratistas:

Lote 1. Omega Consulting, S.L.

Lote 2. Instituto Sondaxe, S.L.

Lote 3. Instituto Sondaxe, S.L.

Lote 4. Otecal, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación:

Lote 1. 17.369 euros.

Lote 2. 14.500 euros.

Lote 3. 14.500 euros.

Lote 4. 61.000 euros.

* As consultorías e asistencias que se citan:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Infraestructuras Agrarias.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: de consultoría e asistencia.

b) Descrición do obxecto: as consultorías e asistencias: Preparación do acordo e replanteo de concentración parcelaria nas zonas de: 1.- Visantoña (Santiso-A Coruña), ACRF-2995. 2.- Touro-Quión (Touro-A Coruña), ACRF-2994. 3.- Loxo-Enquerentes-Fonterosas-Ribeira (Touro-A Coruña), ACRF-2997. 4.- Vigo (Carral-A Coruña), ACRF-2993. 5.- Elaboración de informes para a consecución de firmeza do acordo da zona de concentración parcelaria de Ardemil (Ordes-A Coruña), EI-3016. 6.- Revisión e actualización do expediente de concentración parcelaria para a consecución da entrega de títulos da propiedade na zona de Santiago de Prevediños II (Touro-A Coruña), APR-3141. 7.Revisión do proxecto e redacción do acordo, incluída a dixitalización e xeorreferenciación de planos e o levantamento e superposición de camiños, o posterior amolloamento e a confección dos títulos de propiedade dos predios resultantes da concentración parcelaria de Bogo (A Pontenova-Lugo), APR-3140. 8.- Actualización do proxecto

e redacción do acordo de concentración parcelaria da zona de Galgao (Abadín-Lugo), AC-3159. 9.- Proxecto de rede de camiños de servicio e obras na zona de concentración parcelaria de Navallos (Ribeira de Piquín-Lugo), RC-3062. Replanteo novos predios resultantes da concentración parcelaria nas zonas de: 10.- Espasande-Riotorto (Riotorto-Lugo), RF-2887. 11.Sobreganade (Porqueira-Ourense), RF-3082. 12.San Millán (Cualedro-Ourense), RF-2903. 13.- Acordo e replanteo de novos predios na zona da Graña-Campo (Covelo-Pontevedra), ACRF-3108. 14.- Estudios sobre preparación das bases definitivas de concen-

tración parcelaria na zona de Santa Baia de Losón (Lalín-Pontevedra), BD-3107.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 205, do 23 de outubro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación:

1. PREPARACIÓN ACORDO E REPLANTEO C.P. ZONA VISANTOÑA, SANTISO. ACRF-299585.473,47 A

2. PREP. ACDO. E REPLANTEO DE C.P. NA ZONA DE TOURO-QUIÓN, TOURO. ACRF-2994127.109,55 A

3. PREP. ACDO. E REPLANTEO DE C.P. NA ZONA DE LOXO-ENQUERENTES-FONTEROSAS-RIBEIRA, TOURO. ACRF-299797.388,82 A

4. PREPARACIÓN DO ACORDO E REPLANTEO C.P. NA ZONA DE VIGO, CARRAL-CAMBRE. ACRF-299367.220,68 A

5. ELABOR. INF. PARA FIRMEZA DO ACDO. C.P. ZONA DE ARDEMIL, ORDES. EI-301651.309,47 A

6. REVIS. E ACTUAL. EXPTE. DE C.P. PARA ENTREGA TÍT. PROP. NA ZONA DE PREVEDIÑOS II, TOURO. APR-314130.429,43 A

7. REVIS. PROX. E REDAC. ACDO., DIX. E XEOR. PLANOS, LVTO. E SUPERPOS. CÑOS., AMOLL. E CONFEC. E MEC. TÍT. PROP. PREDIOS RESULT. Z.C.P. DE BOGO, PONTENOVA. APR-3140148.174,70 A

8. ACORDO DE C.P. DA ZONA DE GALGAO, ABADÍN. AC-315967.231,85 A

9. REDAC. PROXECTO DA REDE DE CÑOS. DE SERV. E OBRAS NA Z.C.P. DE NAVALLOS, RIBEIRA PIQUIN. RC-306252.220,53 A

10. «REPLANTEO NOVOS PREDIOS RESULT. DA C.P. NA ZONA DE ESPASANDE-RIOTORTO» RIOTORTO. RF-288749.324,57 A

11. «REPLANTEO NOVOS PREDIOS RESULTANTES DA C.P. NA ZONA DE SOBREGANADE» PORQUEIRA. RF-308255.123,51 A

12. «REPLANTEO NOVOS PREDIOS RESULTANTES DA C.P. NA ZONA DE SAN MILLÁN» CUALEDRO. RF-290371.149,96 A

13. «ACORDO E REPLANTEO DOS NOVOS PREDIOS NA ZONA DA GRAÑA - CAMPO» COVELO, ACRF-3108103.031,28 A

14. «BASES DEFINITIVAS DE C.P. NA ZONA DE SANTA BAIA DE LOSÓN» LALÍN. BD-310737.433,29 A

5. Adxudicación.

a) Data: 17 de decembro de 2002.

b) Contratistas:

TÍTULOEMPRESA

1. PREPAR. ACORDO E REPL. C.P. ZONA VISANTOÑA, SANTISO, ACRF-2995.CELESTINO PAIS, S.L.

2. PREPAR..ACORDO E REPL. C.P. ZONA DE QUIÓN-TOURO. ACRF-2994SOLOPLAN

3. PREPAR. ACORDO E REPL. C.P. ZONA DE LOXO-ENQUERENTES-FONTEROSAS-RIBEIRA, TOURO. ACRF-2997SOLOPLAN

4. PREPARACIÓN DO ACORDO E REPLANTEO C.P. NA ZONA DE VIGO CARRAL-CAMBRE. ACRF-2993ESATEYCO, S.L.

5. ELABOR.INF. PARA FIRMEZA DO ACOND. C.P. ZONA DE ARDEMIL ORDES (A CORUÑA), EI-3016.ESPROAGRO INGENIERÍA, S.L.

6. REVIS. E ACTUAL. EXPTE. DE C.P. PARA ENTREGA TÍT. PROP. NA ZONA DE PREVEDIÑOS II, TOURO (A CORUÑA), APR-3141.GEPISA

7. REVIS.PROX. E REDAC. ACDO, DIX E XEOR. PLANOS, LVTO. E SUPERPOS. CÑOS.,AMOLL.E CONFEC. E MEC. TÍT. PROP. PREDIOS RESULT. Z.C.P.DE BOGO, PONTENOVA , APR-3140.LAGARES INGENIERÍA, S.L.

8. ACORDO DE C.P. DA ZONA DE ABADIN (LUGO). AC-3159EIDO INGENIEROS, S.A.

9. REDAC. PROXECTO DA REDE DE CAMIÑOS SERV. E OBRAS NA Z.C.P. DE NAVALLOS, RIBEIRA PIQUIN. RC-3062.INYPSA

10. REPLANTEO NOVOS PREDIOS RESULT. DA C.P. NA ZONA DE ESPASAN-RIOTORTO, RF-2887EPTISA

11. REPLANTEO NOVOS PREDIOS RESULT. DA C.P. NA ZONA DE SOBREGANADE-PORQUEIRA., RF-3082.ESPROAGRO INGENIERÍA, S.L.

12. REPLANTEO NOVOS PREDIOS RESULT. DA C.P. NA ZONA DE SAN MILLÁN CUALEDRO, RF-2903.ESPROAGRO INGENIERÍA, S.L.

TÍTULOEMPRESA

13. ACORDO E REPLANTEO NOVOS PREDIOS NA ZONA DA GRAÑA-CAMPO (COVELO)., ACRF-3108.ESPROAGRO INGENIERÍA, S.L.

14. BASES DEFINITIVAS DE C.P. NA ZONA DE SANTA BAIA DE LOSÓN (LALÍN)., BD-3107.LAGARES INGENIERÍA, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación:

TÍTULOIMPORTE

1. PREPAR. ACORDO E REPLANTEO C.P. ZONA VISANTOÑA, SANTISO, ACRF-299578.635,00

2. PREPAR. ACORDO E REPLANTEO C.P. NA ZONA DE QUIÓN-TOURO ACRF-2994121.400,00

3. PREPARACIÓN DO ACORDO E REPLANTEO C.P. NA ZONA DE LOXO-ENQUERENTES-FONTEROSAS-RIBEIRA, TOURO. ACRF-299793.000,00

4. PREPAR. ACORDO E REPLANTEO C.P. ZONA DE VIGO CARRAL-CAMBRE. ACRF-299364.000,00

5. ELABOR.INF. FIRMEZA ACOND. C.P. ZONA DE ARDEMIL ORDES (A CORUÑA), EI-3016.49.250,00

6. REVIS. E ACTUAL. EXPTE. DE C.P. PARA ENTREGA TÍT. PROP. NA ZONA DE PREVEDIÑOS II, TOURO (A CORUÑA), APR-3141.29.212,25

7. REVIS. PROX. E REDAC. ACDO, DIX. E XEOR. PLANOS, LVTO. E SUPERPOS. CÑOS., AMOLL. E CONFEC. E MEC. TÍT. PROP. PREDIOS RESULT. Z.C.P.DE BOGO, PONTENOVA , APR-3140.140.765,00

8. ACORDO E C.P. DA ZONA DE ABADIN (LUGO). AC-315964.000,00

9. REDAC. PROXECTO DA REDE DE CAMIÑOS SERV. E OBRAS NA Z.C.P. DE NAVALLOS, RIBEIRA PIQUIN. RC-3062.49.500,00

10. REPL. NOVOS PREDIOS RESULT. DA C.P. NA ZONA DE ESPASAN-RIOTORTO, RF-288749.083,78

11. REPL. NOVOS PREDIOS RESULT. C.P. ZONA DE SOBREGANADE-PORQUEIRA.", RF-3082.52.900,00

12. REPL. NOVOS PREDIOS RESULT. C.P. NA ZONA DE SAN MILLÁN CUALEDRO., RF-2903.68.300,00

13. ACORDO E REPL. NOVOS PREDIOS ZONA DA GRAÑA-CAMPO (COVELO)., ACRF-3108.97.500,00

14. BASES DEFINITIVAS DE C.P. NA ZONA DE SANTA BAIA DE LOSÓN (LALÍN)., BD-3107.35.740,00

* Subministración de equipos informáticos para a xestión do control leiteiro de Galicia.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministración.

b) Descrición do obxecto: subministración de equipos informáticos para a xestión do control leiteiro de Galicia.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 224, do 20 de novembro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación: 179.052 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 27 de decembro de 2002.

b) Contratista: Softgal, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 179.000 euros.

* Subministración de material de imprenta para o programa de sanidade animal.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministración.

b) Descrición do obxecto: subministración de material de imprenta para o programa de sanidade animal.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 236, do 9 de decembro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación:

Importe total: 156.000 euros.

Lote 1. 6.000 euros.

Lote 2. 150.000 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 27 de decembro de 2002.

b)Contratista: María Piñeiro Mourelle, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 156.000 euros.

* Subministración de equipos informáticos necesarios para a xestión de distintas liñas de axuda nas oficinas agrarias comarcais e nos servicios de explotacións agrarias correspondentes á Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministración.

b) Descripción do obxecto: subministración de equipos informáticos necesarios para a xestión de distintas liñas de axuda nas oficinas agrarias comarcais e nos servicios de explotacións agrarias correspondentes á Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 206, do 24 de outubro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación: 122.350 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 23 de decembro de 2002.

b) Contratista: Softgal, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 122.350 euros.

* Subministración de material e medios de laboratorio.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministración.

b) Descrición do obxecto: subministración de material e medios de laboratorio.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 188, do 30 de setembro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación:

Importe total: 819.900 euros.

Lote 1. 6.500 euros.

Lote 2. 29.000 euros.

Lote 3. 60.000 euros.

Lote 4. 24.000 euros.

Lote 5. 230.000 euros.

Lote 6. 40.000 euros.

Lote 7. 30.000 euros.

Lote 8. 30.000 euros.

Lote 9. 40.000 euros.

Lote 10. 80.400 euros.

Lote 11. 50.000 euros.

Lote 12. 200.000 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 17 de decembro de 2002.

b) Contratistas e importe de adxudicación:

LoteEmpresaImporte

Lote 1. Incubador refrixerado e 1 frigoríficoComercial Hospitalaria, Grupo-36.497,00

Lote 2. Sistema de purificación de augaDrogallega, S.L.28.668,24

Lote 3. 6 dispensadoresVWR Internacional Eurolab, S.L.59.998,68

Lote 4. Pipetas automáticasVWR Internacional Eurolab, S.L.23.998,80

Lote 5. Medios de cultivo bacteriolóxico e material para detección de salmonela, listeria, campilobacter en alimentos destinados a consumo animal; galerías con probas bioquímicas para identificación de levaduras, estreptococos, estafilococos, bacilos aerobios e anaerobios, enterobacterias, campilobacter, corinebacterias, haemophylus e listeria así como os reactivos necesarios para a súa inoculación de lectura; agar para reconto sen confirmación de estafilococos coagulasa positivos e tarxetas para antibiograma de gran positivosBiomerieux España, S.A.230.000,00

Lote 6. Puntas de pipetaTermo Labsystems39.875,00

Lote 7. Reactivos para diagnóstico de tuberculose para 20.000 determinaciónsGaliza Analítica30.000,00

Lote 8. Reactivos para diagnóstico de IBR para 20.000 determinacións MYA-Materias y Actividades, S.L.30.000,00

Lote 9. Reactivos para diagnóstico da enfermidade de aujeszky en gando porcino para 50.000 determinaciónsMYA-Materias y Actividades, S.L.40.000,00

Lote 10.- Reactivos para diagnóstico de neospora en gando vacún para 40.000 determinaciónsLaboratorios Hipra, S.A.80.000,00

Lote 11. Reactivos para diagnóstico de diarrea vírica bovina (BVD) para 20.000 determinaciónsMYA-Materias y Actividades, S.L.49.999,98

Lote 12. Equipos protectores dun só uso Desul, S.L.199.888,80

* Subministración de marcas de identificación de gando.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministración.

b) Descrición do obxecto: subministración de marcas de identificación de gando.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 188, do 30 de setembro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación: 738.000 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 13 de decembro de 2002.

b) Contratista: Olco Galicia, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 737.500 euros.

* Realización dunha aplicación informática para a xestión dos libros xenealóxicos das razas autóctonas galegas en perigo de extinción.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría e asistencia.

b) Descrición do obxecto: realización dunha aplicación informática para a xestión dos libros xenealóxicos das razas autóctonas galegas en perigo de extinción.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 218, do 12 de novembro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación: 150.000 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 17 de decembro de 2002.

b) Contratista: Coremain, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 141.520 euros.

* Xestión e tratamento sanitario de efluentes líquidos e residuos sólidos dos laboratorios de sanidade e producción animal.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: de servicios.

b) Descrición do obxecto: xestión e tratamento sanitario de efluentes líquidos e residuos sólidos dos laboratorios de sanidade e producción animal.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 210, do 30 de outubro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación: 210.000 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 16 de decembro de 2002.

b) Contratista: Consenur, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 209.716,80 euros.

* Instalación, montaxe e atención dun posto institucinal da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural na Feira Alimentaria 2002 en Barcelona (lote 1: Pavillón das Autonómias, lote 2: Pavillón Intervín).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Industrias e Alimentación.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: de consultoría e asistencia.

b) Descrición do obxecto: instalación, montaxe e atención dun posto institucional da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural na Feira Alimentaria 2002 en Barcelona (lote 1: Pavillón das Autonomías, lote 2: Pavillón Intervín).

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 228, do 26 de novembro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación:

Lote 1. 72.130 euros

Lote 2. 96.175 euros

5. Adxudicación.

a) Data: 25 de xaneiro de 2002.

b) Contratista: Escenoset, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación:

Lote 1. 72.130 euros.

Lote 2. 96.175 euros.

* Instalación, montaxe e atención dun stand institucional da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural nos certames feirais de Salimat en Silleda e do Club de Gourmets en Madrid.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Industrias e Promoción Agroalimentaria.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: de consultoría e asistencia.

b) Descrición do obxecto: instalación, montaxe e atención dun posto institucional da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural nos certames feirais de Salimat en Silleda e do Club de Gourmets en Madrid.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 51, do 12 de marzo de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación:

Lote 1. 24.040 euros.

Lote 2. 97.200 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 29 de maio de 2002.

b) Contratista:

Lote 1. Marva Galicia, S.A.

Lote 2. Ábaco Comunicación, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación:

Lote 1. 23.000 euros.

Lote 2. 97.100 euros.

* Organización e realización de diversas catas.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Industrias e Promoción Agroalimentaria.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: de consultoría e asistencia.

b) Descrición do obxecto: organización e realización de diversas catas.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 69, do 10 de abril de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación: 130.000 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 3 de xuño de 2002.

b) Contratista: Area Tres, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 127.000 euros.

* Instalación, montaxe e atención dun stand da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural na Feira Iberflora 2002 en Valencia.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Industrias e Promoción Agroalimentaria.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: de consultoría e asistencia.

b) Descrición do obxecto: instalación, montaxe e atención dun stand da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural .

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 179, do 17 de setembro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación: 150.000 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 15 de outubro de 2002.

b) Contratista: Congresos y Exposiciones, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 150.000 euros

* Campaña publicitaria e promocional sobre os queixos galegos.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Industrias e Promoción Agroalimentaria.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: de consultoría e asistencia.

b) Descrición do obxecto: campaña publicitaria e promocional sobre os queixos galegos.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 203, do 21 de outubro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación: 240.000 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 3 de decembro de 2002.

b) Contratista: Idea, Creatividad y Comunicación, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 233.361,36 euros.

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2003.

P.D. (Orde 19-12-2001)

José Antonio Álvarez Vidal

Secretario xeral da Consellería de Política

Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural