Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 129 Venres, 04 de xullo de 2003 Páx. 8.985

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

CÉDULA do 13 de xuño de 2003 da Delegación Comarcal de Ribeira, pola que se fai pública unha relación de notificacións de aperturas e pregos de cargos de expedientes sancionadores (PESAN1 2003/000395-1 e tres máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27-11-1992), notificaselles ás persoas que a continuación se relacionan, as aperturas e pregos de cargos dos expedientes instruídos por infracción da Lei 6/1991, do 15 de maio, de infraccións en materia de protección de recursos marítimo-pesqueiros (DOG nº 99, do 27-5-1991).

Os interesados dispoñen dun prazo de dez días, a partir do día seguinte ó da publicación deste edicto, para presentaren ante a delegación comarcal as alegacións que coiden pertinentes.

Os expedientes relacionados a seguir atópanse á disposición dos interesados na citada Delegación Comarcal de Ribeira, praza dos Mariñeiros, 11.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000395-1.

Denunciado: Jesús Manuel Silva Hermo.

DNI: 76967652S.

Enderezo: Cabo de Cruz, s/n, Boiro.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000397-1.

Denunciado: Francisco Maceiras Ayaso.

DNI: 35390255V.

Enderezo: A Covasa, s/n, Aguiño, Ribeira.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000495-1.

Denunciado: José R. Rodríguez Pérez.

DNI: 76779649Z.

Enderezo: avda. José Antonio, 10-4º Boiro.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000559-1.

Denunciado: José René Rodríguez Pérez.

DNI: 76779442Z.

Enderezo: avda. de José Antonio, 10-4º Boiro.

Ribeira, 13 de xuño de 2003.

Carlos Martínez Pérez

Delegado comarcal de Ribeira