Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Mércores, 10 de setembro de 2003 Páx. 11.522

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2003, da Dirección Xeral de Estructuras e Mercados da Pesca, da notificación da resolución de reintegro de cantidades indebidamente percibidas en concepto de axudas compensatorias derivadas do accidente do buque Prestige, co número de expediente rein 25-6-03.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que no anexo se mencionan, a resolución de reintegro de cantidades indebidamente percibidas en concepto de axudas compensatorias derivadas do accidente do buque Prestige.

Os interesados poderán presentar recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o órgano competente da xurisdicción contencioso-administrativa, e poderán presentar, con carácter potestativo, recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que dictou a resolución, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa e a Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2003.

Andrés Hermida Trastoy

Director xeral de Estructuras e Mercados da Pesca

ANEXO

-Expediente: rein 25-6-03.

Interesado: José Javier Muñiz Maneiro.

Último enderezo coñecido: Lg. Escarabote-Agramuíña, 74. Boiro-A Coruña.

DNI: 33249629.

Preceptos legais aplicables: artigos 1 e 5 da Orde do 18 de novembro de 2002, artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro e Decreto 287/2000, do 21 de novembro.

Feito que dá lugar ó reintegro da axuda: buque faenando desde o 14-1-2003.

Cantidade que hai que reintegrar: 80 A.

-Expediente: rein 25-6-03.

Interesado: Felipe Manuel Hortas Formoso.

Último enderezo coñecido: Mondego, 15-15160 Sada - A Coruña.

DNI: 32787066.

Preceptos legais aplicables: artigos 1 e 5 da Orde do 18 de novembro de 2002, artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro e Decreto 287/2000, do 21 de novembro.

Feito que dá lugar ó reintegro da axuda: baixa médica desde o 7-1-2003.

Cantidade que hai que reintegrar: 360 A.

-Expediente: rein 25-6-03.

Interesado: Manuel María Pérez Parapar.

Último enderezo coñecido: lg. Nogarido, 24-2º. 27861 Viveiro - Lugo.

DNI: 33995753.

Preceptos legais aplicables: artigos 1 e 5 da Orde do 18 de novembro de 2002, artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro e Decreto 287/2000, do 21 de novembro.

Feito que dá lugar ó reintegro da axuda: barco faenando desde o 8-1-2003.

Cantidade que hai que reintegrar: 960 A.

-Expediente: rein 25-6-03.

Interesado: José Manuel Pouso García.

Último enderezo coñecido: rúa Manuel Lustres Rivas, 4-5º.15960 Ribeira - A Coruña.

DNI: 52452692.

Preceptos legais aplicables: artigos 1 e 5 da Orde do 18 de novembro de 2002, artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro e Decreto 287/2000, do 21 de novembro.

Feito que dá lugar ó reintegro da axuda: desenvolvido o 30-12-2002.

Cantidade que hai que reintegrar: 80 A.

-Expediente: rein 25-6-03.

Interesado: Manuel Anselmo Padilla Monteza.

Último enderezo coñecido: Miguel Rodríguez Bautista, 11A -5ºI. 15960 Ribeira.

DNI: X3557666A.

Preceptos legais aplicables: artigos 1 e 5 da Orde do 18 de novembro de 2002, artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro e Decreto 287/2000, do 21 de novembro.

Feito que dá lugar ó reintegro da axuda: buque faenando desde o 14-1-2003.

Cantidade que hai que reintegrar: 720 A.

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN

LOCAL