Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 126 Venres, 1 de xullo de 2011 Páx. 17833

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 14 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 8 de abril de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril).

Advertidos erros na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia n.º 119, do mércores 22 de xuño de 2011, é necesario efectuar as seguintes modificacións:

Na páxina 16.339, disciplina: 595512-Deseño gráfico, a opositora que figura co n.º 7-Barrio Sanjuan, Ana Isabel, DNI 10075340Y, debe figurar co informe «S».

Na páxina 16.343, relación de excluídos do corpo 595-Profesores de artes plásticas e deseño, debe figurar como excluída Ana Fernández González, DNI 32678670V, disciplina, 595512-Deseño gráfico, por carecer da titulación idónea.