Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Martes, 2 de agosto de 2011 Páx. 21937

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería do Mar

ORDE do 21 de xullo de 2011 pola que se dispón o cesamento do presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa ría.

A Lei 27/1992, do 24 de novembro, de portos do Estado e da mariña mercante, texto reformado pola Lei 62/1997, do 26 de decembro, e pola Lei 33/2010, do 5 de agosto, no seu artigo 41.1 establece que o presidente da autoridade portuaria será designado e separado polo órgano competente da comunidade autónoma.

Para lle dar cumprimento ao disposto no dito precepto, o Consello da Xunta de Galicia acordou, o 16 de setembro de 2010, facultar a persoa titular da consellería competente en materia de portos para a designación e separación das autoridades portuarias dos portos de interese xeral do Estado en Galicia.

Polo exposto, en exercicio da facultade atribuída,

DISPOÑO:

O cesamento, por petición propia, de Fernando Javier Puertas Castillo como presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa ría, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2011.

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Mar