Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx. 26207

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DECRETO 175/2011, do 1 de setembro, polo que se nomea secretario xeral técnico da Consellería de Economía e Industria a Borja Verea Fraiz.

En virtude do establecido nos artigos 4.13.º e 34.2.º da Lei de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, por proposta do conselleiro de Economía e Industria, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día un de setembro de dous mil once,

Nomeo secretario xeral técnico da Consellería de Economía e Industria a Borja Verea Fraiz.

Santiago de Compostela, un de setembro de dous mil once.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Javier Guerra Fernández
Conselleiro de Economía e Industria