Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Xoves, 15 de setembro de 2011 Páx. 27148

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2011, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos do concurso 01/2011 para a provisión de postos de traballo vacantes do grupo V de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Publicadas por Resolución do 22 de xuño de 2011 (DOG n.º 123, do 28 de xuño) as relacións provisionais de admitidos e excluídos no concurso 01/2011 para a provisión de postos de traballo vacantes do grupo V de persoal laboral da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 14 de abril de 2011, e transcorrido o prazo que se establece nela para presentar as correspondentes alegacións, unha vez examinadas estas, esta dirección xeral

RESOLVE:

Elevar a definitivas as relacións de solicitantes admitidos e excluídos no concurso 01/2011.

Publicar a relación definitiva de excluídos como anexo desta resolución.

A lista de solicitantes admitidos está á disposición dos interesados no Servizo do Rexistro Xeral e Información da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas oficinas de rexistro e información dos edificios administrativos da Xunta de Galicia, nas oficinas comarcais da Xunta de Galicia e tamén se pode consultar na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es) na epígrafe Función Pública.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor reclamación administrativa previa á vía xudicial laboral ante o titular da Dirección Xeral da Función Pública, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no Diario Oficial de Galicia, en aplicación dos artigos 120 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2011.

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO
Listado de instancias excluídas-clasificación: alfabética

Concurso Trl.: L0111-concurso persoal laboral grupo V

Estado concurso: primeira fase. Lista def. Ad/Excl. pechada.

1.º apelido

2.º apelido

Nome

NIF

N.R.P.

Consellería

Motivo da exclusión

Ansuar

Dafonte

Carlos

33848497H

Medio Rural

12

Cambre

Iglesias

José Manuel

32786282N

3278628246L14510035

4,13

Cañas

Horro

María Reyes

32815612V

3281561246L14510125

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

49

(**) Colmeiro

Varela

Mercedes

52481024S

5248102413L14510035

46

Fernández

Rego

María Nieves L.

35977258Z

3597725824L14510035

Traballo e Benestar (non activa)

82

García

Souto

Juan Antonio

76320300K

Medio Rural

4

Garea

Mallo

Antonio

33205872J

3320587202L14510035

4,13

Hermida

Meno

Francisco

34968701F

3496870157L14510095

Traballo e Benestar (non activa)

4

López

López

María Luz

33831897R

Educación e Ordenación Universitaria

4

(**) Losada

Rodríguez

José María

34929207G

3492920757L145114A5

Medio Rural

46

Mariño

Durán

Ana María

52454418C

VPC994080115660037

Traballo e Benestar (non activa)

4

Otero

Pereira

Rogelio

52481042X

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

4

Rancaño

Lestal

Eulalia

33849971C

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

4

Rodríguez

Caamaño

José Ramón

32615517E

3261551746L14510035

4,13

Varela

Rodríguez

José

32416829P

3241682946L14510035

4,13

Vázquez

Sánchez

José Manuel

34256876D

Medio Rural

12

(**) Admitido na primeira fase, excluído na fase de resultas.

Data: 9.9.2001.

Relación de causas de exclusións:

Cód. causa

Causa exclusión

4

Falta nomeamento para o corpo/categ. desde o que concursa

12

Corpo-escala ou categoría non corresponde ás do concurso

13

Non cumpre tempo exixido no posto definitivo

46

Queda excluída da fase de resultas por optar a categorías que non figuran no anexo II-A do V convenio

49

Renuncia

82

Causa baixa por xubilación