Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Venres, 11 de novembro de 2011 Páx. 33035

I. Disposicións xerais

Consellería do Mar

CORRECCIÓN de erros. Orde do 9 de maio de 2011 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2008 pola que se establecen as materias que se imparten e as especialidades do profesorado dos centros de ensino pesqueiro e se regula a equivalencia para os efectos de docencia e o procedemento para a cobertura de carácter temporal de prazas de profesores numerarios e mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros.

Advertidos erros na devandita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 185, do 27 de setembro de 2011, cómpre facer as seguintes correccións:

Na páxina 28234, no punto un, onde di: «… de acordo co anexo I desta orde …», debe dicir: «… de acordo cos anexos I e II desta orde».

Na páxina 28234, no punto dous, onde di: «Modifícase o anexo I correspondente ao cadro de materias que se imparten e especialidade …» debe dicir: «Modifícanse os anexos I e II correspondentes aos cadros de materias que se imparten e especialidades …».

Na páxina 28234, no punto catro, onde di: «… ao anexo I desta orde …», debe dicir: «…aos anexos I e II desta orde …».

Na páxina 28234, na disposición transitoria, onde di: «… no seu anexo III …», debe dicir: «…nos seus anexos III e II…».

Na páxina 28235, na nota ao pé 1 do anexo I, onde di: «…escrito no censo…», debe dicir: «…inscrito no censo …».

Na páxina 28236, no anexo V, na columna de correspondencia coas materias de novo deseño educativo, onde di: «Administración do buque», debe dicir: «Manobra e carga do buque».

Cómpre engadir outro punto:

Quinto. Modifícase o anexo V.