Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Martes, 13 de decembro de 2011 Páx. 36364

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2011 pola que se fai público o resultado do proceso de selección da convocatoria para subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia correspondentes ao período 2011-2012.

Por Resolución do 23 de maio de 2011aprobáronse as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e convocáronse as correspondentes ao período 2011-2012 (DOG n.º 112, do 13 de xuño de 2011).

A dotación orzamentaria é a seguinte:

Medida

Anualidade 2011

Anualidade 2012

Total

313

48.000

484.190

532.190

321.10

220.000

2.763.609

2.983.609

321.20

1.552.731

0

1.552.731

321.42

496.948

0

496.948

323

33.600

400.922

434.522

Total

2.351.279

3.648.721

6.000.000

Esta dotación viuse incrementada na medida 321.20 con 58.379,14 euros procedentes do remanente dispoñible na dita medida. Igualmente, redistribuíronse 47.308,40 euros da medida 321.10 na medida 323.

O artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 xuño, de subvencións de Galicia, dispón que o órgano concedente publicará no diario oficial correspondente as subvencións concedidas.

Pola súa banda, o artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas, exixe publicar na páxina web a concesión das subvencións.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

Facer público no Diario Oficial de Galicia e na páxina web de Agader, http://agader.xunta.es, o resultado do proceso de concesión das subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para o período 2011-2012, convocadas por Resolución do 23 de maio de 2011.

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2011.

Antonio Crespo Iglesias
Director xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Medida-313

Código expediente

Denominación

Solicitante

Orzamento aceptado

Puntuación

% axuda

Importe axuda

D11-31300-0045

Acondicionamento do contorno do faro do Cabo Vilán e reforma do edificio de servizos do faro

Asociación de Empresarios e Profesionais Turísticos de Camariñas

244.575,65

56,00

64,00

156.528,42

D11-31300-0417

Vía Ferrata no Canón do Sil

Club de Montaña Ribeira Sacra

55.364,68

50,00

59,67

33.036,10

D11-31300-0189

Punto de información turística no Camiño Francés e espazo enogastronómico dos Camiños de Santiago

Asociación Restauración e Hospedaxe de Santiago

500.000,00

49,00

59,67

200.000,00

D11-31300-0197

Punto de información a visitantes no Cabo Touriñán

Asociación Neria

65.600,00

44,00

55,35

36.309,60

D11-31300-0152

Produto turístico val de Esmelle

Asociación de Veciños Val de Esmelle

33.042,00

39,00

51,74

17.095,93

D11-31300-0295

Acondicionamento de parcela para a práctica de motocross

CMVMC San Xulián

46.352,98

38,00

51,02

23.649,29

D11-31300-0009

Adquisición de maquinaria de nova tecnoloxía para campo de tiro

Sociedade Deportiva Río Sar

33.730,00

37,00

50,30

16.966,19

D11-31300-0065

Fomento do sector turístico a través da posta en valor dos recursos das comarcas de Sar, A Barbanza, Muros e Noia.

Asociación de Desenvolvemento Local Deloa

17.358,73

36,00

49,58

8.606,46

D11-31300-0013

Plan promocional e de aplicación das novas tecnoloxías nos establecementos turísticos rurais

Asociación Rural de Desenvolvemento da Ría Muros-Noia

44.333,19

35,00

48,85

21.656,76

D11-31300-0053

Ferramentas para a promoción da Ruta do Viño da Ribeira Sacra

Asociación Ruta do Viño da Ribeira Sacra

28.300,00

32,00

46,69

13.213,27

D11-31300-0166

Audioguías da ruta dos Soutos e de Vilariño-Ponte Romana

Asociación Sociocultural e Rural do Cenza

10.950,00

32,00

46,69

5.112,56

Medida-321.10

Código expediente

Denominación

Solicitante

Orzamento aceptado

Puntuación

% axuda

Importe axuda

D11-32110-0016

Centro de recursos para persoas con discapacidade de Medelo

COGAMI

150.683,09

73,00

74,00

111.505,49

D11-32110-0347

Reforma para cambio de tipoloxía de residencia de autónomos a residencia para persoas con discapacidade intelectual gravemente afectadas

ASPANAS (Asociación de Pais a favor das Persoas con Discapacidade Intelectual)

61.170,00

69,00

72,98

44.641,87

D11-32110-0429

Centro de estimulación sensorial e rehabilitación rural

Asociación Amicos

333.333,33

66,00

72,21

200.000,00

D11-32110-0026

Transporte social

Fundación Anduriña

33.675,42

58,00

70,16

23.626,67

D11-32110-0131

Acondicionamento de oito vivendas tuteladas para persoas con discapacidade intelectual e pais maiores

PRODEME

380.738,72

56,00

69,65

200.000,00

D11-32110-0290

Cociña industrial na residencia da Fundación Daño Cerebral

Fundación Daño Cerebral

85.763,34

53,00

68,88

59.073,79

D11-32110-0348

Oficina móbil para a mellora da competitividade e a promoción da innovación na Costa da Morte

Asociación Neria

57.164,44

50,00

68,12

38.940,42

D11-32110-0361

Horticultura educativa social e terapéutica ou terapia hortícola

Centro Pai Menni-Hnas. Hospitalarias

7.850,00

49,00

67,86

5.327,01

D11-32110-0308

Adquisición de furgonetas

ASPANAIS Lugo

51.559,46

48,00

67,60

34.854,19

D11-32110-0356

Equipamento centro de día e centro ocupacional

Centro Pai Menni-Hnas. Hospitalarias

42.185,00

47,00

67,35

28.411,60

D11-32110-0010

Proxecto de mellora e equipamento do centro de recursos INTEGRO

Asociación INTEGRO para a Diversidade Funcional de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

80.181,77

46,00

41,64

33.387,69

D11-32110-0346

Inclusión das novas tecnoloxías ás persoas con discapacidade

Asociación de Minusválidos dos vales Ulla-Umia (ASMIVALU)

11.230,38

46,00

67,09

7.534,46

D11-32110-0130

Adquisición vehículo adaptado

Centro Pai Menni-Hnas. Hospitalarias

41.931,63

44,00

66,58

27.918,08

D11-32110-0020

Rehabilitación e acondicionamento da Fundación A Solaina e o seu contorno

Fundación Casa Museo A Solaina de Piloño

173.784,50

43,00

66,33

115.271,26

D11-32110-0001

Instalación de pista de pádel

Asociación Cabezas de Familia San Esteban

36.680,30

42,00

66,07

24.234,67

D11-32110-0454

Bibliocíber, biblioteca rural e área TIC

Centro de Dinamización Rural e Sociocultural de Mouriscados

5.581,40

42,00

66,07

3.687,63

D11-32110-0006

Acondicionamento centro asistencial A Barbanza

Asociación Pro Saúde Mental A Creba

170.394,20

39,00

65,30

111.267,41

D11-32110-0042

Servizo de transporte nas asociacións de persoas con discapacidade intelectual do rural galego

FADEMGA-FEAPS Galicia

134.520,00

39,00

65,30

87.841,56

D11-32110-0044

Mellora de instalacións deportivas e pista de pádel

Asociación Club de Tenis de Chantada

129.380,06

37,00

64,79

83.825,34

D11-32110-0075

Parques biosaudables nas parroquias de Gorgullos e Anxeriz

FEXGA (Fundación Formación e Xestión)

29.005,46

37,00

64,79

18.792,64

D11-32110-0297

Acondicionamento dos espazos públicos anexos á igrexa parroquial

Asociación de Veciños do Castro de Begonte

50.000,00

37,00

64,79

32.395,00

D11-32110-0127

Creación e despregamento operativo dun museo vivo e obradoiro de pan

Federación EFA Galicia

257.493,05

33,00

63,77

164.203,32

D11-32110-0421

Mellora e valorización dos recursos culturais e recreativos do MVMC de Santo Estevo

CMVMC Santo Estevo de Parga

63.300,00

30,00

63,00

39.879,00

Medida-321.20

Código expediente

Denominación

Solicitante

Orzamento aceptado

Puntuación

% axuda

Importe axuda

D11-32120-0405

Paneis térmicos nos campos de fútbol de Cabreiros, Momán e Cazás, polideportivo de Xermade e na escola

Concello de Xermade

101.690,00

47,00

82,05

83.436,65

D11-32120-0360

Instalación solar fotovoltaica illada para a alimentación dos motores da potabilizadora do concello

Concello de Paradela

33.845,99

45,00

79,58

26.934,64

D11-32120-0232

Instalacións solares térmicas para AQS nos edificios deportivos

Concello de Paradela

34.795,56

42,00

75,87

26.399,39

D11-32120-0021

Instalación de enerxía solar para auga quente na residencia A Rola

Concello de Muíños

22.296,24

40,00

73,40

16.365,44

D11-32120-0022

Instalación de enerxía solar para produción de auga quente no albergue O Corgo

Concello de Muíños

30.197,50

40,00

73,40

22.164,97

D11-32120-0023

Instalación de enerxía solar para produción de auga quente no edificio xestor O Corgo

Concello de Muíños

6.670,88

40,00

73,40

4.896,43

D11-32120-0024

Instalación de enerxía solar para a produción de auga quente nos apartamentos do Corgo

Concello de Muíños

18.359,33

40,00

73,40

13.475,75

D11-32120-0025

Sistema solares térmicos en varios puntos do concello de Mesía

Concello de Mesía

33.976,23

40,00

73,40

24.938,55

D11-32120-0056

Instalación solar térmica para ACS na Aula Verde

Concello da Fonsagrada

10.879,31

40,00

73,40

7.985,41

D11-32120-0176

Instalación solar térmica para produción de AQS na piscina municipal descuberta de Riós

Concello de Riós

5.572,45

40,00

73,40

4.090,18

D11-32120-0217

Instalación solar fotovoltaica

Concello de Cualedro

117.426,00

40,00

73,40

86.190,68

D11-32120-0312

Instalación solar fotovoltaica illada

Concello de Xunqueira de Ambía

117.090,00

40,00

73,40

85.944,06

D11-32120-0364

Instalación solar térmica para a produción de AQS no polideportivo de Quins

Concello de Melón

15.189,30

40,00

73,40

11.148,95

D11-32120-0201

Instalación de colectores solares para produción de auga quente sanitaria (AQS) en Mosteiro

Concello de Pol

18.997,50

38,00

70,93

13.474,93

D11-32120-0286

Instalación fotovoltaica illada sobre o edificio multiusos do concello

Concello de Gomesende

51.000,71

38,00

70,93

36.174,80

D11-32120-0370

Instalación solar fotovoltaica para dar servizo ao museo etnográfico de Vilariño de Conso (22 kW)

Concello de Vilariño de Conso

110.400,00

38,00

70,93

78.306,72

D11-32120-0037

Instalación solar fotovoltaica na casa do concello

Concello de Cortegada

96.773,23

36,00

68,46

66.250,95

D11-32120-0055

Instalación de placas solares no polideportivo de Baamonde

Concello de Begonte

12.856,80

36,00

68,46

8.801,77

D11-32120-0072

Instalación de enerxía solar fotovoltaica en polideportivo

Concello de Láncara

101.545,25

36,00

68,46

69.517,88

D11-32120-0076

Sistema de enerxía solar de apoio ao AQS para vestiarios antigos en campo de fútbol de Dodro

Concello de Dodro

14.483,91

36,00

68,46

9.915,68

D11-32120-0142

Instalación dun sistema de produción fotovoltaica sobre unha depuradora de augas residuais no núcleo da Poeira

Concello de Mondariz

30.000,00

36,00

68,46

20.538,00

D11-32120-0305

Instalación solar fotovoltaica illada

Concello de Vilar de Barrio

117.604,00

36,00

68,46

80.511,70

D11-32120-0322

Instalación solar térmica no campo de fútbol

Concello de Cuntis

13.952,93

35,00

67,23

9.380,55

D11-32120-0002

Instalación solar térmica para apoio de AQS no pavillón de deportes de Tenorio

Concello de Cotobade

5.354,39

34,00

65,99

3.533,36

D11-32120-0041

Instalación solar térmica para produción de AQS no centro agroforestal de Riós

Concello de Riós

3.593,77

34,00

65,99

2.371,53

D11-32120-0047

Proxecto de aforro enerxético para abastecemento de instalacións municipais

Concello de Palas de Rei

75.000,00

34,00

65,99

49.492,50

D11-32120-0054

Instalación de placas solares térmicas nos vestiarios do campo de fútbol de Guitiriz, Parga e piscinas municipais

Concello de Guitiriz

51.427,20

34,00

65,99

33.936,81

D11-32120-0090

Instalación solar térmica para apoio na produción de AQS no pavillón municipal de Dena (Meaño)

Concello de Meaño

14.953,84

34,00

65,99

9.868,04

D11-32120-0099

Instalación solar térmica para apoio na produción de AQS no campo de fútbol de Meaño

Concello de Meaño

14.509,64

34,00

65,99

9.574,91

D11-32120-0129

Instalación solar térmica para apoio á calefacción na gardaría municipal

Concello de Rairiz de Veiga

16.541,00

34,00

65,99

10.915,41

D11-32120-0177

Instalación de enerxía solar fotovoltaica en polideportivo

Concello de Alfoz

84.573,67

34,00

65,99

55.810,16

D11-32120-0204

Instalación de enerxía solar térmica no polideportivo do concello de Lourenzá

Concello de Lourenzá

51.143,10

34,00

65,99

33.749,33

D11-32120-0279

Instalación solar fotovoltaica illada

Concello de Monterrei

116.922,00

34,00

65,99

77.156,83

D11-32120-0310

Instalación solar fotovoltaica illada

Concello de Esgos

116.303,00

34,00

65,99

76.748,35

D11-32120-0316

Instalación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar térmica en centros de uso público

Concello de Samos

12.171,32

34,00

65,99

8.031,85

D11-32120-0385

Instalación solar térmica para piscina climatizada

Concello de Xinzo de Limia

89.848,69

33,00

64,76

58.186,01

D11-32120-0092

Sistema de enerxía solar de apoio ao AQS para vestiarios novos en campo de fútbol de Dodro

Concello de Dodro

12.879,93

32,00

63,52

8.181,33

D11-32120-0155

Instalación de paneis solares térmicos

Concello de Castro de Rei

34.038,23

32,00

63,52

21.621,08

D11-32120-0159

Instalación fotovoltaica no campo de fútbol

Concello de Vimianzo

109.551,61

32,00

63,52

69.587,18

D11-32120-0161

Instalación fotovoltaica no pavillón deportivo do colexio

Concello de Vimianzo

115.482,80

32,00

63,52

73.354,67

D11-32120-0173

Proxecto de instalación solar térmica para quecemento de auga quente sanitaria (AQS) nos vestiarios do polideportivo municipal

Concello de Laxe

64.748,89

32,00

63,52

41.128,49

D11-32120-0363

Instalación solar fotovoltaica illada no polideportivo e casa da cultura do concello

Concello de Rubiá

117.604,00

32,00

63,52

74.702,06

D11-32120-0125

Planta fotovoltaica illada na piscina de Coirós

Concello de Coirós

119.267,85

30,00

61,05

72.813,02

D11-32120-0321

Proxecto de instalación térmica en edificios municipais

Concello de Portas

22.118,17

30,00

61,05

13.503,14

Medida-321.42

Código expediente

Denominación

Solicitante

Orzamento aceptado

Puntuación

% axuda

Importe axuda

D11-32142-0018

Obras de mellora e equipamento do local social

Asociación de Mulleres Anel

6.512,21

51,00

73,00

4.753,91

D11-32142-0019

Aula Integradora

FEMURO

45.482,66

36,00

63,86

29.045,23

D11-32142-0108

Inmersión na internet en San Román

Asociación Cultural e Veciñal Alverde

5.444,32

36,00

63,86

3.476,74

D11-32142-0110

Dotación taller ocupacional

ASPAS

41.182,00

34,00

62,65

25.800,52

D11-32142-0132

Plataforma móbil TIC

Asociación Téxtil de Galicia (ATEXGA)

21.060,00

33,00

62,04

13.065,62

D11-32142-0325

Proxecto de creación de espazo multiusos, lúdico deportivo en Pardavila

Asociación Cultural de Pardavila

74.383,55

33,00

62,04

46.147,55

D11-32142-0329

Acondicionamento integral para práctica deportiva e de lecer na parroquia de Barrantes-Tomiño

CMVMC de Barrantes

169.724,21

33,00

62,04

105.296,90

D11-32142-0330

Creación de espazo de lecer para parque infantil

CMVMC de Xende

41.748,73

32,00

61,43

25.646,24

D11-32142-0259

Proxecto de creación de espazo para práctica deportiva e de lecer nas inmediacións do encoro da Baxe, Paradivas, Caldas de Reis

CMVMC de Santo André de Cesar

259.529,13

31,00

60,82

157.845,62

D11-32142-0460

Deseño, construción e rehabilitación da área recreativa da Virxe da Rocha en Baiona

CMVMC de Santa María de Afora

94.677,62

31,00

60,82

57.582,93

D11-32142-0114

Rompendo as barreiras da comunicación entre o rural e o urbano

Asociación Special Olympics Galicia

11.076,66

30,00

60,21

6.669,26

D11-32142-0328

Proxecto de construción dunha zona de esparexemento no lugar do Cabo, parroquia de Castro

CMVMC do Lugar do Cabo

35.875,53

30,00

60,21

21.600,66

Medida-323

Código expediente

Denominación

Solicitante

Orzamento aceptado

Puntuación

% axuda

Importe axuda

D11-32322-0284

Aula da natureza Trámbolos Regos, Villarelo e Galieira

ACUDENENE

99.937,93

72,00

88,56

74.767,93

D11-32330-0237

Conservación e posta en valor do muíño da Retorta

ADESPA

108.685,08

35,00

70,84

76.992,51

D11-32330-0193

Proxecto dinamizador rural A Cortella, Os Ancares

AMPEA

143.120,00

33,00

69,89

100.026,57

D11-32330-0420

Museo etnográfico de Boiro

CMVMC de Comoxo

99.663,00

33,00

69,89

69.654,47

D11-32330-0150

Equipamento técnico Fundación Manolo Paz Arte Contemporánea

Fundación Manolo Paz Arte Contemporánea

97.114,00

31,00

68,93

66.940,68

D11-32330-0120

Humanización do contorno da capela de Oivás

Asociación Santuario Nosa Sra. de Oivás

69.121,66

30,00

68,45

47.313,78

D11-32330-0275

Remodelación da instalación museográfica do museo

Museo comarcal da Fonsagrada

50.037,90

30,00

68,45

34.250,94

D11-32330-0355

Conservación, valorización e posta en valor do patrimonio cultural: xacementos arqueolóxicos de Arbo

Agarimo Asociación de Turismo Rural de Pontevedra

10.380,00

30,00

68,45

7.105,11

D11-32330-0458

Posta en valor da necrópole de Campo do Mouro

Centro de Dinamización Rural e Sociocultural de Mouriscados

6.980,88

30,00

68,45

4.778,41