Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Venres, 23 de decembro de 2011 Páx. 37914

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2011 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 3 de marzo de 2011, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2011.

De conformidade co disposto no artigo 18.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, publícanse as subvencións concedidas en virtude da Orde do 3 de marzo de 2011, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2011 (DOG n.º 62, do 29 de marzo), modificada pola Orde do 9 de setembro de 2011 (DOG n.º 179, do 19 de setembro).

O importe total destinado ao financiamento destas subvencións correspondentes ao exercicio 2011 ascendeu a 44.643.173,32 euros, repartidos nas seguintes aplicacións dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011:

– 23.066.839,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria 12.02.312D.460.0;

– 14.460.266,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria 12.02.313C.460.2;

– 6.992.421,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria 12.02.313C.460.3;

– 123.647,32 euros con cargo á aplicación orzamentaria 12.02.313C.460.1.

Ás contías anteriores súmase, ademais, a correspondente aos remanentes que, procedentes do exercicio anterior, son incorporados para o financiamento destas subvencións no exercicio 2011, contía que ascende a un total de 2.475.485,16 euros, dos cales 2.471.923,28 euros corresponden ao Plan concertado de prestacións básicas de servizos de corporacións locais e 3.561,88 euros ao Plan de desenvolvemento do pobo xitano. Estes remanentes producíranse nos créditos destinados ao financiamento dos gastos correntes dos servizos sociais comunitarios de titularidade municipal e dos proxectos locais de desenvolvemento do pobo xitano o pasado exercicio 2010, polo que foron incorporados para a mesma finalidade.

Destas subvencións, as destinadas a financiar os gastos correntes de «mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais» correspondentes ao exercicio 2011 foron cofinanciadas con fondos finalistas procedentes da Administración xeral do Estado (Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade) nunha contía de 7.230.133,00 euros a través do denominado «Plan concertado de prestacións básicas de servizos sociais de corporacións locais» e, por outra banda, as destinadas a financiar os «proxectos para o desenvolvemento do pobo xitano» correspondentes ao exercicio 2011 foron cofinanciadas con fondos finalistas procedentes da Administración xeral do Estado (Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade) nunha contía de 74.188,39 euros.

Así mesmo, as subvencións destinadas a financiar «axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes» tamén foron parcialmente cofinanciadas con fondos finalistas procedentes da Administración xeral do Estado (Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade-Imserso) nunha contía de 2.242.106,00 euros con cargo aos fondos estatais destinados á atención de persoas en situación de dependencia.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2011.

P.D. (Orde do 3.3.2011; D.A.)
Coro Piñeiro Vázquez
Secretaria xeral de Política Social

ANEXO

Subvencións para gastos correntes

Corporación local beneficiaria

Provincia

Finalidade da axuda

Contía

Abegondo

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

53.145,69 €

Ames

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

125.303,67 €

Aranga

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

35.095,95 €

Ares

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

29.519,17 €

Arteixo

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

141.801,83 €

Arzúa

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

32.406,88 €

Baña, A

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

31.537,34 €

Bergondo

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

40.438,49 €

Betanzos

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

79.249,08 €

Boimorto

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

29.971,57 €

Boiro

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

55.069,43 €

Boqueixón

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

38.364,51 €

Brión

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

49.066,45 €

Cabana de Bergantiños

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

23.781,81 €

Cabanas

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

22.307,41 €

Camariñas

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

51.703,27 €

Cambre

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

132.806,94 €

Capela, A

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

2.968,82 €

Carballo

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

106.906,86 €

Cariño

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

44.411,75 €

Carnota

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

27.125,27 €

Carral

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

51.026,07 €

Cedeira

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

44.781,00 €

Cee

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

34.440,71 €

Cerceda

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

48.791,79 €

Cerdido

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

5.782,13 €

Cesuras

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

25.047,09 €

Coirós

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

26.449,04 €

Corcubión

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

32.734,81 €

Coristanco

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

45.908,67 €

Coruña, A (Css)

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

597.306,28 €

Culleredo

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

180.896,74 €

Curtis

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

28.018,38 €

Dodro

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

32.484,53 €

Dumbría

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

24.638,94 €

Fene

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

75.159,98 €

Ferrol (Css)

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

260.480,13 €

Ferrol (casa de acollida)

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

25.549,15 €

Fisterra

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

40.556,43 €

Irixoa

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

15.846,68 €

Laracha, A

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

78.158,52 €

Laxe

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

32.576,43 €

Lousame

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

29.954,80 €

Malpica de Bergantiños

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

34.348,29 €

Mancomunidade de Ordes

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

205.050,98 €

Mañón

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

21.720,70 €

Mazaricos

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

40.544,65 €

Melide

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

54.050,25 €

Mesía

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

36.348,71 €

Miño

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

74.669,20 €

Moeche

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

10.102,83 €

Monfero

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

18.348,97 €

Mugardos

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

35.637,77 €

Muros

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

53.440,00 €

Muxía

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

44.808,15 €

Narón

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

138.526,70 €

Neda

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

43.801,38 €

Negreira

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

64.066,84 €

Noia

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

99.045,64 €

Oleiros

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

117.133,58 €

Ortigueira

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

64.784,23 €

Outes

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

46.267,70 €

Oza dos Ríos

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.031,33 €

Paderne

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.969,21 €

Padrón

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

68.321,35 €

Pino, O

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

25.148,52 €

Pobra do Caramiñal, A

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

69.715,95 €

Ponteceso

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

36.665,08 €

Pontedeume

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

75.764,72 €

Pontes de García Rodríguez, As

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

62.184,70 €

Porto do Son

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

60.967,19 €

Rianxo

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

60.984,71 €

Ribeira

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

100.686,20 €

Rois

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

51.507,61 €

Sada

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

89.995,06 €

San Sadurniño

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

31.084,95 €

Santa Comba

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

69.212,21 €

Santiago de Compostela

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

262.979,38 €

Santiso

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

5.713,80 €

Sobrado

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

12.305,89 €

Somozas, As

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

18.308,40 €

Teo

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

79.305,41 €

Toques

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

30.480,51 €

Tordoia

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

30.502,96 €

Touro

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

25.690,34 €

Trazo

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

25.001,26 €

Val do Dubra

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

37.596,91 €

Valdoviño

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

45.211,06 €

Vedra

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

39.154,36 €

Vilamaior

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

11.412,89 €

Vilasantar

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

24.358,56 €

Vimianzo (Css)

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

52.738,71 €

Zas

A Coruña

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

38.218,95 €

Abadín

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

3.522,52 €

Alfoz

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

28.593,19 €

Antas de Ulla

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

33.817,60 €

Baleira

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

19.687,30 €

Baralla

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

27.970,62 €

Barreiros

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

26.062,09 €

Becerreá

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

19.517,65 €

Begonte

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.835,32 €

Bóveda

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

40.657,63 €

Burela

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

87.744,49 €

Carballedo

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

39.951,87 €

Castro de Rei

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

4.766,65 €

Castroverde

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

20.658,06 €

Cervantes

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

25.627,29 €

Cervo

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

50.998,97 €

Corgo, O

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

42.203,30 €

Cospeito

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

4.651,15 €

Chantada

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

58.617,29 €

Folgoso do Courel

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

18.728,32 €

Fonsagrada, A

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

57.955,78 €

Foz

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

55.702,89 €

Friol

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

20.196,24 €

Guitiriz

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

62.416,08 €

Guntín

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.698,66 €

Incio, O

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.439,48 €

Láncara

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

18.353,69 €

Lourenzá

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

36.450,66 €

Lugo (Css)

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

360.716,38 €

Lugo (albergue)

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

73.363,66 €

Mancomunidade Terra Chá

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

75.062,95 €

Meira

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

19.764,20 €

Mondoñedo

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

44.668,42 €

Monforte de Lemos

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

126.813,86 €

Monterroso

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

38.873,98 €

Muras

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

20.047,80 €

Navia de Suarna

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

19.258,47 €

Negueira de Muñiz

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

8.543,03 €

Nogais, As

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

37.912,12 €

Ourol

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

31.269,94 €

Outeiro de Rei

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

13.446,29 €

Palas de Rei

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

49.958,82 €

Pantón

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

39.430,63 €

Paradela

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

18.207,60 €

Páramo, O

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

4.064,45 €

Pastoriza, A

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

12.315,31 €

Pedrafita do Cebreiro

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

19.121,81 €

Pobra do Brollón, A

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

33.264,40 €

Pol

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

21.134,01 €

Pontenova, A

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

25.498,95 €

Portomarín

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

18.692,98 €

Quiroga

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

46.320,83 €

Rábade

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

19.404,55 €

Ribadeo

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

58.081,72 €

Ribas de Sil

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

26.041,41 €

Ribeira de Piquín

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

11.966,59 €

Riotorto

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

18.219,38 €

Samos

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

2.957,03 €

Sarria

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

72.160,97 €

Saviñao, O

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

49.777,39 €

Sober

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

51.201,08 €

Taboada

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

55.312,12 €

Trabada

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.406,49 €

Triacastela

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.043,63 €

Valadouro, O

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

36.789,84 €

Vicedo, O

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

34.788,90 €

Vilalba

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

124.755,69 €

Viveiro

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

124.937,70 €

Xermade

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

37.444,87 €

Xove

Lugo

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

56.092,02 €

Allariz

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

39.787,66 €

Amoeiro

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

1.083,85 €

Avión

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

34.500,30 €

Baltar

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

2.528,20 €

Bande

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

59.361,86 €

Baños de Molgas

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

32.145,23 €

Barbadás

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

62.199,08 €

Barco de Valdeorras, O

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

55.443,47 €

Blancos, Os

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

2.382,12 €

Bola, A

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

26.130,95 €

Bolo, O

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.969,62 €

Calvos de Randín

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

16.650,15 €

Carballeda de Avia

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

37.167,42 €

Carballiño, O

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

63.322,06 €

Castrelo do Val

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

2.992,38 €

Castro Caldelas

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

36.119,62 €

Chandrexa de Queixa

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.969,62 €

Coles

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

2.382,12 €

Cualedro

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

1.354,81 €

Entrimo

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.948,42 €

Esgos

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

26.946,20 €

Gudiña, A (Css)

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

3.388,22 €

Gudiña, A (albergue)

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

8.416,46 €

Laza

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

2.257,24 €

Lobeira

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

1.760,08 €

Lobios

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

24.644,86 €

Maceda

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

41.051,14 €

Mancomunidade do Carballiño

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

118.783,91 €

Mancomunidade Conso-Frieiras

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

75.128,08 €

Mancomunidade do Ribeiro

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

122.435,18 €

Mancomunidade Santa Águeda

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

102.104,11 €

Mancomunidade Terra de Celanova

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

182.349,77 €

Mancomunidade de Verín

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

156.354,46 €

Manzaneda

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

31.513,77 €

Maside

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

35.602,32 €

Melón

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

16.087,60 €

Mezquita, A

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

18.850,85 €

Montederramo

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

25.409,95 €

Monterrei

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

8.446,99 €

Muíños

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

45.456,69 €

Nogueira de Ramuín (Css)

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

55.923,44 €

Nogueira de Ramuín (centro complementario)

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

27.041,16 €

Oímbra

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

1.399,58 €

Ourense (Css)

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

422.671,26 €

Ourense (albergue)

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

48.678,43 €

Paderne de Allariz

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

16.954,10 €

Padrenda

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

21.256,53 €

Parada de Sil

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

1.828,41 €

Pereiro de Aguiar, O

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

48.940,94 €

Peroxa, A

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

15.736,94 €

Petín

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

18.195,82 €

Piñor

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

26.470,35 €

Pobra de Trives, A

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

40.499,76 €

Porqueira

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

28.345,78 €

Punxín

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

3.582,60 €

Rairiz de Veiga

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

32.234,23 €

Ribadavia

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

76.813,35 €

Riós

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

2.370,34 €

Rúa, A

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

34.869,54 €

Rubiá

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

27.261,93 €

San Cibrao das Viñas

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

24.617,73 €

San Cristovo de Cea

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

33.422,82 €

San Xoán de Río

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

7.339,58 €

Sandiás

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

4.969,23 €

Sarreaus

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

4.945,67 €

Taboadela

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

18.692,98 €

Teixeira, A

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

2.167,70 €

Toén

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

19.845,16 €

Trasmiras

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

24.448,09 €

Veiga, A

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

31.993,30 €

Verín

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

62.035,57 €

Vilamarín

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

2.799,17 €

Vilamartín de Valdeorras

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

15.733,58 €

Vilar de Barrio

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

18.975,72 €

Vilar de Santos

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.361,72 €

Vilardevós

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

7.949,84 €

Vilariño de Conso

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

3.861,82 €

Xinzo de Limia

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

101.672,99 €

Xunqueira de Ambía

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.766,99 €

Xunqueira de Espadanedo

Ourense

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.010,65 €

Agolada

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

47.353,44 €

Arbo

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

29.971,57 €

Baiona

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

52.528,87 €

Barro

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

29.614,13 €

Bueu

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

60.892,81 €

Caldas de Reis

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

62.603,61 €

Cambados

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

64.601,48 €

Campo Lameiro

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

19.439,90 €

Cangas

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

128.318,54 €

Cañiza, A

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

35.042,26 €

Catoira

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

30.227,29 €

Cerdedo

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

24.311,43 €

Cotobade

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

23.646,98 €

Covelo

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

37.822,58 €

Crecente

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

24.957,55 €

Cuntis

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

35.602,32 €

Dozón

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

31.331,81 €

Estrada, A

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

124.026,25 €

Forcarei

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

48.285,91 €

Fornelos de Montes

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

17.790,55 €

Gondomar

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

58.861,76 €

Grove, O

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

42.092,78 €

Guarda, A

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

65.536,90 €

Illa de Arousa, A

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

22.911,82 €

Lalín

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

93.781,58 €

Lama, A

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

24.075,80 €

Marín

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

65.817,29 €

Meaño

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

64.800,25 €

Meis

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

25.645,57 €

Moaña

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

77.295,57 €

Mondariz

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

56.932,83 €

Mondariz-Balneario

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

2.144,14 €

Moraña

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

15.926,79 €

Mos

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

82.321,57 €

Neves, As

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

24.686,59 €

Nigrán

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

59.424,90 €

Oia

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

16.096,44 €

Pazos de Borbén

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

16.852,78 €

Poio

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

92.861,97 €

Ponte Caldelas

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

32.350,75 €

Ponteareas

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

68.585,83 €

Pontecesures

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

24.278,97 €

Pontevedra

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

234.834,40 €

Porriño, O

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

83.167,45 €

Portas

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

27.327,90 €

Redondela

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

99.242,47 €

Ribadumia

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

30.790,41 €

Rodeiro

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

32.231,17 €

Rosal, O

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

27.238,37 €

Salceda de Caselas

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

72.701,87 €

Salvaterra de Miño

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

62.712,02 €

Sanxenxo

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

60.386,23 €

Silleda

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

53.410,09 €

Soutomaior

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

27.610,12 €

Tomiño

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

64.394,14 €

Tui

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

52.710,29 €

Valga

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

146.660,99 €

Vigo (Css)

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

491.546,28 €

Vila de Cruces

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

40.544,00 €

Vilaboa

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

24.278,97 €

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

96.261,87 €

Vilanova de Arousa

Pontevedra

Mantemento e realización de programas básicos de servizos sociais comunitarios municipais

71.126,04 €

Abegondo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

56.459,81 €

Ames

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

159.386,83 €

Aranga

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

73.286,36 €

Ares

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

276.758,60 €

Arteixo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

258.834,07 €

Arzúa

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

67.474,75 €

Baña, A

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

44.188,92 €

Bergondo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

188.922,40 €

Betanzos

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

197.015,71 €

Boimorto

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

39.178,89 €

Boiro

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

112.000,00 €

Boqueixón

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

129.331,24 €

Brión

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

54.217,25 €

Cabana de Bergantiños

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

59.592,80 €

Cabanas

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

88.119,52 €

Camariñas

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

84.905,40 €

Cambre

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

181.769,60 €

Capela, A

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

49.352,86 €

Carballo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

208.096,61 €

Cariño

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

191.475,26 €

Carnota

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

82.315,24 €

Carral

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

61.337,83 €

Cedeira

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

258.978,76 €

Cee

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

36.804,41 €

Cerceda

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

163.245,36 €

Cerdido

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

52.667,24 €

Cesuras

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.481,34 €

Coirós

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

33.968,23 €

Corcubión

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

32.121,41 €

Coristanco

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

53.775,60 €

Coruña, A

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.917.198,69 €

Culleredo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

104.564,80 €

Curtis

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

80.000,00 €

Dodro

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

51.710,85 €

Dumbría

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

19.451,17 €

Fene

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

285.465,02 €

Ferrol

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.548.456,43 €

Fisterra

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

40.604,40 €

Irixoa

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

37.332,07 €

Laracha, A

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

102.036,59 €

Laxe

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

82.444,15 €

Lousame

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

8.729,75 €

Malpica de Bergantiños

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

115.294,10 €

Mancomunidade de Ordes

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

171.226,24 €

Mañón

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

23.414,99 €

Mazaricos

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

38.057,60 €

Melide

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

100.783,40 €

Mesía

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

126.374,99 €

Miño

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

61.604,51 €

Moeche

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

16.496,76 €

Monfero

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

76.313,08 €

Mugardos

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

151.735,74 €

Muros

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

108.978,00 €

Muxía

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

21.388,95 €

Narón

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

610.240,83 €

Neda

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

164.894,30 €

Negreira

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

41.560,89 €

Noia

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

91.335,86 €

Oleiros

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

132.560,78 €

Ortigueira

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

131.981,40 €

Outes

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

34.232,06 €

Oza dos Ríos

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

67.166,95 €

Paderne

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

66.485,38 €

Padrón

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

110.319,55 €

Pino, O

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

32.457,89 €

Pobra do Caramiñal, A

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

122.622,73 €

Ponteceso

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

41.040,00 €

Pontedeume

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

193.783,78 €

Pontes de García Rodríguez, As

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

200.247,64 €

Porto do Son

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

72.041,07 €

Rianxo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

129.771,82 €

Ribeira

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

178.382,30 €

Rois

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

35.671,68 €

Sada

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

161.463,20 €

San Sadurniño

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

119.548,37 €

Santa Comba

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

121.098,38 €

Santiago de Compostela

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

217.251,13 €

Santiso

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

62.670,87 €

Sobrado

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

46.497,14 €

Somozas, As

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

27.702,24 €

Teo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

134.454,81 €

Toques

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

29.680,97 €

Tordoia

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

39.046,97 €

Touro

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

65.100,27 €

Trazo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

55.438,40 €

Val do Dubra

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

6.529,81 €

Valdoviño

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

307.198,08 €

Vedra

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

80.280,00 €

Vilarmaior

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

16.423,47 €

Vilasantar

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

77.652,98 €

Vimianzo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

12.531,97 €

Zas

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

101.467,24 €

Abadín

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

182.207,87 €

Alfoz

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

120.966,46 €

Antas de Ulla

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

182.969,97 €

Baleira

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

44.988,91 €

Baralla

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

106.125,97 €

Barreiros

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

114.180,02 €

Becerreá

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

71.168,38 €

Begonte

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

93.440,10 €

Bóveda

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

33.374,61 €

Burela

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

145.337,84 €

Carballedo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

84.228,01 €

Castro de Rei

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

57.515,13 €

Castroverde

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

108.038,75 €

Cervantes

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

58.584,07 €

Cervo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

68.134,33 €

Corgo, O

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

144.843,16 €

Cospeito

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

80.798,21 €

Chantada

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

152.209,50 €

Folgoso do Courel

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

62.264,09 €

Fonsagrada, A

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

159.336,00 €

Foz

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

151.966,59 €

Friol

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

104.403,61 €

Guitiriz

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

261.522,36 €

Guntín

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

33.928,76 €

Incio, O

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

18.006,46 €

Láncara

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

59.098,12 €

Lourenzá

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

53.152,65 €

Lugo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

769.586,68 €

Meira

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

31.066,96 €

Mondoñedo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

48.367,47 €

Monforte de Lemos

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

410.576,80 €

Monterroso

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

16.357,51 €

Muras

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

108.302,58 €

Navia de Suarna

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.217,50 €

Negueira de Muñiz

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

13.191,54 €

Nogais, As

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

37.727,82 €

Ourol

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

40.498,04 €

Outeiro de Rei

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

57.449,17 €

Palas de Rei

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

78.225,86 €

Pantón

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

107.511,08 €

Paradela

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

36.342,70 €

Páramo, O

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

26.139,84 €

Pastoriza, A

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

50.853,40 €

Pedrafita do Cebreiro

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

23.151,16 €

Pobra do Brollón, A

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

77.302,45 €

Pol

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

89.438,67 €

Pontenova, A

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

108.368,54 €

Portomarín

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

48.897,27 €

Quiroga

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

64.374,74 €

Rábade

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

19.127,74 €

Ribadeo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

102.866,34 €

Ribas de Sil

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

30.357,20 €

Ribeira de Piquín

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

26.449,05 €

Riotorto

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

34.000,00 €

Samos

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

46.137,43 €

Sarria

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

132.179,27 €

Saviñao, O

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

121.362,21 €

Sober

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

71.352,00 €

Taboada

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

54.080,93 €

Trabada

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

55.458,49 €

Triacastela

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

26.053,30 €

Valadouro, O

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

80.864,17 €

Vicedo, O

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

17.149,01 €

Vilalba

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

332.277,60 €

Viveiro

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

249.518,06 €

Xermade

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

243.985,80 €

Xove

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

133.630,34 €

Allariz

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

10.223,45 €

Amoeiro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

124.481,97 €

Avión

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

13.587,29 €

Baltar

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

17.874,54 €

Bande

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

26.778,83 €

Baños de Molgas

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

52.172,56 €

Barbadás

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

41.454,43 €

Barco de Valdeorras, O

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

205.326,39 €

Blancos, Os

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

26.428,89 €

Bola, A

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

41.157,62 €

Bolo, O

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

54.744,91 €

Calvos de Randín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

5.672,36 €

Carballeda de Avia

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

91.681,23 €

Carballiño, O

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

108.962,15 €

Castrelo do Val

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

110.413,22 €

Castro Caldelas

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

38.057,60 €

Chandrexa de Queixa

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.978,73 €

Coles

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

44.587,42 €

Cualedro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

112.752,77 €

Entrimo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

111.864,29 €

Esgos

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

39.186,79 €

Gudiña, A

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

30.736,30 €

Laza

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

119.317,52 €

Lobeira

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

8.057,36 €

Lobios

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

33.857,86 €

Maceda

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

73.279,03 €

Mancomunidade do Carballiño

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

207.832,78 €

Mancomunidade do Ribeiro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

160.347,54 €

Mancomunidade Terra de Celanova

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

194.413,82 €

Manzaneda

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

29.021,40 €

Maside

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

74.268,39 €

Melón

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

15.236,23 €

Mezquita, A

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

43.795,93 €

Montederramo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

28.427,78 €

Monterrei

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

87.954,62 €

Muíños

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

74.004,56 €

Nogueira de Ramuín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

115.909,60 €

Oímbra

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

114.395,01 €

Ourense (Css)

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

863.998,98 €

Paderne de Allariz

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

75.719,46 €

Padrenda

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

56.327,89 €

Parada de Sil

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

19.580,79 €

Pereiro de Aguiar, O

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

109.621,73 €

Peroxa, A

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

46.269,34 €

Petín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

31.527,79 €

Piñor

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

30.934,17 €

Pobra de Trives, A

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

83.766,31 €

Porqueira

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

21.436,26 €

Punxín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

14.890,40 €

Rairiz de Veiga

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

55.866,19 €

Ribadavia

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

175.315,62 €

Riós

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

61.934,30 €

Rúa, A

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

80.930,12 €

Rubiá

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

11.774,65 €

San Cibrao das Viñas

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

21.502,22 €

San Cristovo de Cea

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

30.840,58 €

San Xoán de Río

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

6.859,60

Sandiás

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

48.281,05

Sarreaus

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

46.961,90

Taboadela

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

51.117,23

Teixeira, A

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

19.516,78

Toén

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

51.512,98

Trasmiras

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

11.362,18

Veiga, A

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

32.874,34

Verín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

111.129,70

Vilamarín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

92.658,09

Vilamartín de Valdeorras

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

56.148,03

Vilar de Barrio

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

61.208,76

Vilar de Santos

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

37.826,75

Vilardevós

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

65.150,84

Vilariño de Conso

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

46.434,24

Xinzo de Limia

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

106.792,00

Xunqueira de Ambía

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

26.130,74

Xunqueira de Espadanedo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

14.048,99

Agolada

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

63.258,62 €

Arbo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

39.112,93 €

Baiona

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

36.672,49 €

Barro

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

78.918,41 €

Bueu

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

85.953,37 €

Caldas de Reis

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

70.104,92 €

Cambados

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

73.872,65 €

Campo Lameiro

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

26.646,92 €

Cangas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

133.214,40 €

Cañiza, A

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

38.340,00 €

Catoira

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

30.472,47 €

Cerdedo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

16.885,18 €

Cotobade

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

27.614,48 €

Covelo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

24.932,02 €

Crecente

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

77.302,45 €

Cuntis

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

120.806,09 €

Dozón

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

3.957,46 €

Estrada, A

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

220.760,49 €

Forcarei

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

79.184,10 €

Fornelos de Montes

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

52.491,92 €

Gondomar

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

29.279,46 €

Grove, O

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

170.848,80 €

Guarda, A

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

82.620,58 €

Illa de Arousa, A

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

27.341,86 €

Lalín

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

351.733,77 €

Lama, A

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

32.550,14 €

Marín

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

74.136,48 €

Meaño

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

52.192,74 €

Meis

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

25.195,85 €

Moaña

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

130.530,33 €

Mondariz

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

120.137,12 €

Mondariz-Balneario

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

6.257,28 €

Moraña

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

28.889,48 €

Mos

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

172.904,80 €

Neves, As

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

51.447,02 €

Nigrán

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

99.859,99 €

Oia

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

26.515,00 €

Pazos de Borbén

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

46.620,00 €

Poio

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

66.815,17 €

Ponte Caldelas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

48.874,67 €

Ponteareas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

191.528,80 €

Pontecesures

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

16.536,48 €

Pontevedra

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

266.139,40 €

Porriño, O

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

131.698,40 €

Portas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

11.674,52 €

Redondela

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

127.724,14 €

Ribadumia

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

50.853,40 €

Rodeiro

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

50.127,87 €

Rosal, O

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

50.391,70 €

Salceda de Caselas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

95.896,79 €

Salvaterra de Miño

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

136.598,44 €

Sanxenxo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

211.752,00 €

Silleda

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

82.633,12 €

Soutomaior

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

83.555,24

Tomiño

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

135.938,86

Tui

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

78.753,52

Valga

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

79.083,31

Vigo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.333.495,00

Vila de Cruces

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

126.000,00

Vilaboa

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

64.956,00

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

242.836,00

Vilanova de Arousa

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

83.982,53

Coruña, A

A Coruña

Proxectos para o desenvolvemento do pobo xitano

9.238,32 €

Narón

A Coruña

Proxectos para o desenvolvemento do pobo xitano

6.156,00

Lugo

Lugo

Proxectos para o desenvolvemento do pobo xitano

38.040,00 €

Monforte de Lemos

Lugo

Proxectos para o desenvolvemento do pobo xitano

2.694,00 €

Maside

Ourense

Proxectos para o desenvolvemento do pobo xitano

10.400,00 €

Verín

Ourense

Proxectos para o desenvolvemento do pobo xitano

6.220,00 €

Xinzo de Limia

Ourense

Proxectos para o desenvolvemento do pobo xitano

16.266,00 €

Marín

Pontevedra

Proxectos para o desenvolvemento do pobo xitano

2.932,00 €

Poio

Pontevedra

Proxectos para o desenvolvemento do pobo xitano

12.148,00 €

Porriño, O

Pontevedra

Proxectos para o desenvolvemento do pobo xitano

19.553,00 €