Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 6 Martes, 10 de xaneiro de 2012 Páx. 1673

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

EDICTO do 12 de decembro de 2011, da Xefatura Territorial de Vigo, polo que se notifican diversas resolucións xestionadas nesta xefatura territorial.

En uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial e en virtude do disposto no artigo 59 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (de agora en diante RXAP-PAC), ao seren devoltas polo servizo de Correos as notificacións enviadas no seu día coas resolucións ditadas nos procedementos instados polos interesados/as, publícase mediante este edicto, de conformidade co disposto no artigo 61 da mencionada lei, o contido das resolucións, contra as cales poderá interpoñerse reclamación previa ante a Consellería de Traballo e Benestar no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte á data desta publicación, conforme o disposto no artigo 114 da Lei 30/1992, de RXAP-PAC. No mesmo prazo sinalado no parágrafo anterior e de acordo co referido no artigo 61 da Lei 30/1992, de RXAP-PAC, poderán comparecer persoalmente ou debidamente representados/as na Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Vigo, para os efectos do coñecemento do texto íntegro da resolución e do resto do expediente.

Vigo, 12 de decembro de 2011.

Carmen Bianchi Valcarce
Jefa territorial de Vigo

ANEXO

Nome e apelidos: Vicente Luis Teixeira Jiménez.

DNI: 36035999-J.

Número de expediente: 36/0000016-I/08.

Notificación: resolución de extinción do dereito á prestación social.

Nome e apelidos: José Mario Riveiro Santos.

DNI: 35984766-R.

Número de expediente: 36/0000925-I/09.

Notificación: resolución de denegación do dereito á prestación social.

Nome e apelidos: Antonio Cumplido Vázquez.

DNI: 76824777-Q.

Número de expediente: 36/0000863-J/01.

Notificación: resolución de extinción do dereito á prestación social.

Nome e apelidos: María Gloria Méndez González.

DNI: 76824775-Z.

Número de expediente: 36/0000866-J/01.

Notificación: resolución de extinción do dereito á prestación social.

Nome e apelidos: María Luz Lores Tejo.

DNI: 35369701-W.

Número de expediente: 36/0001104-J/97.

Notificación: resolución de extinción do dereito á prestación social.

Nome e apelidos: Edelmiro García Sánchez.

DNI: 33036347-K.

Número de expediente: 36/0000193-J/97.

Notificación: resolución de extinción do dereito á prestación social.

Nome e apelidos: María Teresa Mascareñas Fernández.

DNI: 76931531-G.

Número de expediente: 36/0000862-J/95.

Notificación: resolución de extinción do dereito á prestación social.

Nome e apelidos: Arturo Abal Martínez.

DNI: 35187166-H.

Número de expediente: 36/0000937-J/02.

Notificación: resolución de extinción do dereito á prestación social.

Nome e apelidos: Eladia Tato Castro.

DNI: 11345992-T.

Número de expediente: 36/0002990-J/91.

Notificación: resolución de extinción do dereito á prestación social.