Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 20 de xaneiro de 2012 Páx. 3401

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

EDICTO do 16 de decembro de 2011, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo á iniciación do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte coa denominación de comunal da Gudiña, a favor dos veciños da parroquia da Gudiña, concello da Gudiña.

O Xurado Provincial de Clasificación de Monte Veciñais en Man Común de Ourense acordou, na sesión que tivo lugar o 13 de xullo de 2011, iniciar o expediente de clasificación como veciñal en man común do monte coas características que a seguir se relacionan:

Concello: A Gudiña.

Denominación do monte: comunal da Gudiña.

Comunidade veciñal solicitante: veciños da parroquia da Gudiña.

Superficie total: 35,46 ha, distribuídas nas parcelas que a seguir se relacionan:

1. Parcela A (0,29 ha): estrema norte polígono 23, parcelas 151, 156 e 157; sur camiño; leste camiño; oeste polígono 23, parcela 149.

2. Parcela B (0,30 ha): estrema norte polígono 501, parcela 5.148; sur polígono 501, parcela 83; leste polígono 501, parcela 31; oeste camiño.

3. Parcela C (0,25 ha): estrema norte con camiño; sur polígono 501, parcela 36; leste polígono 22, parcelas 189 e 190; oeste polígono 501, parcelas 64, 65.

4. Parcela D (0,26 ha): estrema norte polígono 22, parcelas 192, 193; sur polígono 22, parcela 194; leste polígono 22, parcela 198; oeste, polígono 22, parcelas 189, 190.

5. Parcela E (1,69 ha): estrema norte polígono 22, parcelas 199, 200; sur camiño; leste polígono 22, parcelas 202, 203; oeste polígono 22, parcela 194.

6. Parcela F (0,82 ha): estrema norte camiño; sur polígono 22, parcela 438; leste polígono 22, parcelas 435, 436; oeste polígono 501, parcela 35.

7. Parcela G (0,93): estrema norte 501, parcela 5.149; sur polígono 501, parcela 294; leste polígono 501, parcelas 272, 273, 274 e 275; oeste camiño.

8. Parcela H (3,09 ha): estrema norte polígono 501, parcela 241; sur camiño; leste camiño e polígono 501, parcelas 243, 252, 254 e 255; oeste camiño.

9. Parcela I (0,05 ha): estrema norte, sur e oeste con camiños e leste estrada.

10. Parcela J (0,08 ha): estrema norte camiño; sur estrada; leste camiño; oeste polígono 501, parcela 267.

11. Parcela K (0,35 ha): estrema norte polígono 501, parcela 276; sur polígono 501, parcela 5.108; leste camiño; oeste polígono 501, parcelas 277, 278, 279, 5.092, 5.093, 5.094, 5.095 e 5.144.

12. Parcela L (0,47 ha): estrema norte polígono 501, parcela 269; sur polígono 501, parcela 9.017; leste camiño e polígono 501, parcela 9.017; oeste camiño.

13. Parcela M (0,08 ha): estrema norte camiño; sur polígono 501, parcela 9.017; leste camiño e oeste camiño.

14. Parcela N (0,12 ha): estrema norte, sur e leste con camiños e oeste con polígono 501, parcela 9.017.

15. Parcela O (0,71 ha): estrema norte polígono 25, parcela 303; sur polígono 501, parcela 323; leste camiño; oeste liña de ferrocarril e polígono 25, parcela 54.

16. Parcela P (0,71 ha): estrema norte con polígono 501, parcela 318, 319; sur camiño; leste camiño; oeste polígono 501, parcela 323.

17. Parcela Q (0,10 ha): estrema norte, sur, leste e oeste con camiños.

18. Parcela R (0,09 ha): estrema norte camiño; sur polígono 27, parcela 718; leste polígono 27, parcelas 395, 432 e 501; oeste polígono 27, parcela 397.

19. Parcela S (0,05 ha): estrema norte, polígono 27, parcela 265; sur camiño; leste polígono 27, parcela 276; oeste polígono 27, parcela 274.

20. Parcela T (0,03 ha): estrema norte polígono 27, parcela 276; sur camiño; leste camiño; oeste polígono 27, parcela 276.

21. Parcela U (0,28 ha): estrema norte polígono 27, parcela 282; sur camiño; leste polígono 501, parcela 431; oeste camiño.

22. Parcela V (1,13 ha): estrema norte polígono 27, parcelas 380, 381, 383 e 718; sur polígono 27, parcelas 369, 401; leste polígono 501, parcela 433; oeste, polígono 27, parcelas 399, 400.

23. Parcela W (0,20 ha): estrema norte polígono 27, parcela 371; sur camiño; leste polígono 27, parcela 371; oeste polígono 27, parcela 369.

24. Parcela X (2,93 ha): estrema norte camiño; sur polígono 27, parcelas 418, 419; leste polígono 27, parcelas 367, 368; oeste polígono 27, parcelas 410, 411, 412, 413 e 416.

25. Parcela Y (2,29 ha): estrema norte camiño; sur polígono 501, parcelas 447, 5.136; leste estrada; oeste camiño e polígono 501, parcela 947.

26. Parcela Z (0,37 ha): estrema norte estrada e polígono 9, parcela 451; sur camiño; leste autovía e polígono 9, parcelas 981, 9.043; oeste autovía, camiño e polígono 9, parcela 9.043.

27. Parcela AA (0,72 ha): estrema norte polígono 9, parcela 609: sur polígono 9, parcelas 606, 612, 613 e 614; leste polígono 9, parcelas 605, 607 e 608; oeste antiga estrada N-525.

28. Parcela AB (0,92 ha): estrema norte estrada; sur polígono 9, parcelas 595, 596; leste autovía e polígono 9, parcelas 577, 278, 581, 587, 589 e 590; oeste autovía e polígono 9, parcelas 582, 583, 596 e 9.048.

29. Parcelas AC (0,27 ha): estrema norte polígono 9, parcela 982; sur polígono 9, parcela 466; leste polígono 9, parcela 982; oeste camiño.

30. Parcelas AD (1,19 ha): estrema norte polígono 9, parcelas 465, 555, 556 e 557; sur, polígono 9, parcelas 546, 554; leste polígono 9, parcela 553; oeste camiño.

31. Parcela AE (3,22 ha): estrema norte camiño, autovía e polígono 9, parcelas 436, 445, 1.111 e 1.112; sur camiño, autovía, e polígono 9, parcelas 455, 984, 985; leste polígono 9, parcelas 459, 460 e 461; oeste, polígono 9, parcelas 446, 447, 448, 449, 450, 451 e 981.

32. Parcela AF (2,39 ha): estrema norte camiño e polígono 7, parcelas 135, 136 e 278; sur polígono 7, parcelas 243; leste polígono 7, parcelas 132, 133, 245, 246, 244 e 432; oeste, polígono 7, parcelas 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 434, 435 e 471.

33. Parcela AG (0,35 ha): estrema norte polígono 7, parcela 469; polígono 7, parcela 190; leste polígono 7, parcelas 176, 177, 178, 179 e 460; oeste polígono 7, parcelas 128, 182 e 332.

34. Parcela AH (0,80 ha): estrema norte polígono 7, parcelas 188, 189; sur polígono 7, parcela 191; leste polígono 7, parcela 190; oeste camiño e polígono 7, parcela 219.

35. Parcela AI (0,81 ha): estrema norte polígono 7, parcela 191; sur polígono 7, parcela 193; leste e oeste camiño.

36. Parcela AJ (0,02 ha): estrema norte, sur, leste e oeste camiño.

37. Parcela AK (3,56 ha): estrema norte camiño; sur polígono 4, parcelas 628, 629, 630, 631 e 638; leste polígono 4, parcelas 612, 613, 614, 615, 618, 619, 621, 622, 623, 624 e 656; oeste camiño.

38. Parcela AL (1,96 ha): estrema norte polígono 7, parcelas 203, 204, 227, 228, 229 e 230; sur polígono 7, parcelas 453, 454, 472, 473 e 474; leste camiño e polígono 7, parcelas 89, 448; oeste camiño e polígono 7, parcelas 86, 87.

39. Parcela AM (0,13 ha): estrema norte polígono 9, parcela 474; sur polígono 9, parcelas 946, 947; leste camiño; oeste polígono 9, parcelas 475, 1.015.

40. Parcela AN (0,37 ha): estrema norte polígono 9, parcelas 946, 947; sur camiño e polígono 9, parcelas 937, 1.071; leste polígono 9, parcelas 938, 941 e 942; oeste polígono 9, parcelas 477, 479.

41. Parcela AO (0,03 ha): estrema norte polígono 7, parcela 55; sur camiño; leste polígono 7, parcela 70; oeste polígono 7, parcela 72.

42. Parcela AP (0,30 ha): estrema norte polígono 7, parcelas 48, 49; sur camiño; leste polígono 7, parcela 64; oeste polígono 7, parcelas 55, 56.

43. Parcela AQ (0,15 ha): estrema norte polígono 7, parcelas 34, 38; sur polígono 7, parcela 58; leste polígono 7, parcela 39; oeste polígono 7, parcela 41.

44. Parcela AR (0,14 ha): estrema norte polígono 25, parcela 271; sur polígono 25, parcela 272; leste polígono 25, parcela 272; oeste camiño.

O que se pon en coñecemento de todos os interesados indicándolles que se abre un período dun mes para que poidan examinar o expediente e efectuar as alegacións que consideren convenientes, así como presentar os documentos ou informacións que xulguen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Ourense, 16 de decembro de 2011.

Ricardo Ignacio Vecillas Rojo
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais
en Man Común de Ourense