Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 20 de xaneiro de 2012 Páx. 3359

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

ANUNCIO do 16 de decembro de 2011, do recadador de zona de Ourense, polo que se relacionan procedementos de constrinximento pendentes de notificar e se emprazan os interesados que se sinalan para seren notificados por comparecencia (Blanco Hermida, María Ángeles e cincuenta máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, relaciónanse dilixencias de embargo pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal do xeito indicado no artigo anterior, e emprázanse os interesados, ou os seus representantes, que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.

Os actos foron adoptados pola Zona de Recadación de Ourense da Consellería de Facenda, en aplicación do disposto polo artigo 75 do Regulamento xeral de recadación.

A comparecencia deberá efectuarse no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, diante do órgano de recadación sinalado no parágrafo anterior, con enderezo na Alameda do Cruceiro, n.º 9 en Ourense, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Ourense, 16 de decembro de 2011.

Rafael Torres Lacal
Recadador de zona de Ourense

Anexo

Providencia

Interesado

NIF/CIF

Obxecto da débeda

11320230416

Blanco Hermida, María Ángeles

33226064B

Exp.: 2006/32/005/01112 Liq.: 600051182721

11320230780

Construcciones Limia, S.L.

B32024457

Exp.: 2005/32/010/00453 Liq.: 600041230611

11320230801

Construcciones Limia, S.L.

B32024457

Exp.: 2011/32/010/00001 Liq.: 500110008069

11320248445

Rodríguez Villar, José

34584815Z

Exp.: 2008/32/005/00129 Aut:600071214363

11320257663

Álvarez Merayo, María Cristina

76714636E

Exp.: 2011/32/003/00458 Liq.: 600101040285

11320257674

Vázquez García, María

08730942G

Exp.: 2010/32/003/01247 Liq.: 600091125426

11320257993

Canda Vázquez, José Antonio

34929187F

Exp.: 2010/32/009/00761 Liq.: 600101044326

11320258125

González Defrancisco, Melodie

45159645L

Exp.: 2011/32/301/00093 Liq.: 500110018999

11320258170

Iglesias Lizcano, Benito Antonio

44485763Z

Exp.: 2011/32/301/00127 Liq.: 500110019070

11320258268

Guerra Fernández, Albino

34640954X

Exp.: 2007/32/010/00826 Liq.: 504110001386

11320258323

Andrade Fonseca, Daniel

X1243201M

Exp.: 2011/32/000/00956 Liq.: 500110018975

11320258455

Rodríguez Conde, Antonio

34398505G

Exp.: 2008/32/000/00689 Liq.: 650725097718

11320258500

Campos Rodicio, Julio

34453251X

Exp.: 2009/32/000/06005 Liq.: 600091010550

11320258510

Orensana de Arrendamientos y Serv.

B32400913

Exp.: 2010/32/000/08278 Liq.: 600101041578

11320258521

Vázquez Bellas, Emilio

34916424D

Exp.: 2009/32/000/07232 Liq.: 600081120873

11320258532

Rios Silva, Juan Luis

72579971K

Exp.: 2010/32/000/12271 Liq.: 600725365920

11320258741

Lahbabi , Mohammed

X6741335N

Exp.: 2011/32/000/00780 Liq.: 620101035509

11320258807

Remodelaciones Modulares, S.L.

B32409468

Exp.: 2010/32/000/10956 Liq.: 600101029432

11320258851

Pérez Parente, Yolanda

44464737X

Exp.: 2010/32/000/07116 Liq.: 600725330704

11320258884

González González, David

34541149W

Exp.: 2010/32/000/08562 Liq.: 600081046649

11320258895

Pérez Rodríguez, María Felicidad

34966886D

Exp.: 2010/32/000/11198 Liq.: 600101031615

11320258928

Castaño Ramos, Andrés

33517271S

Exp.: 2011/32/000/01497 Liq.: 600101061322

11320258939

Alonso Canal, Juan Carlos

34976745R

Exp.: 2008/32/000/2008/44-3 Liq.:

11320258994

Alonso Canal, Juan Carlos

34976745R

Exp.: 2008/32/000/2008/44-3 Liq.:

11320259082

Casa de Asperelo-Valdolimia, S.L.

B32300105

Exp.: 2011/32/000/00948 Liq.: 500110018911

11320259137

Silva Muñoz, Luis Javier

34967757Y

Exp.: 2011/32/000/00879 Liq.: 500110017893

11320259159

Álvarez Álvarez, José Miguel

76725272D

Exp.: 2011/32/000/00874 Liq.: 500110017887

11320259160

Artículos Cien Orense, S.L.

B32204430

Exp.: 2011/32/000/00875 Liq.: 500110017889

11320259247

Machado de, Sousa Nelson José

Y0826796Y

Exp.: 2011/32/301/00112 Liq.: 500110019055

11320259270

Pazos Huete, Alfonso

34949802Z

Exp.: 2011/32/301/00092 Liq.: 500110018998

11320259291

Villamarín Pérez, Alberto

44463828K

Exp.: 2011/32/301/00091 Liq.: 500110018994

11320259313

Yáñez Quintas, Jairo

44476373P

Exp.: 2011/32/301/00106 Liq.: 500110019049

11320259324

Montoya Montoya, María Milagros

34952047M

Exp.: 2011/32/301/00103 Liq.: 500110019010

11320259335

Cid Rodríguez, María Isabel

34982348S

Exp.: 2011/32/301/00087 Liq.: 500110018989

11320259368

Gastón di Paolis, Leonardo Ángel

X3326742E

Exp.: 2011/32/301/00126 Liq.: 500110019069

11320259380

González Pereira, Francisco Javier

34993043S

Exp.: 2011/32/301/00122 Liq.: 500110019065

11320259610

González González, Marcial

34986939Y

Exp.: 2011/32/143/00003 Liq.: 500110017574

11320275923

Arias Fernández, M. Pilar

34948413M

Exp.: 2011/32/000/00193 Aut:620101035582

11320276726

Guede Cid, Ana María

44451394F

Exp.: 2010/32/001/00500 Liq.: 600725314633

11360260472

Suárez Míguez, Francisco

34959018F

Exp.: 2007/36/000/05262 Liq.: 504110002042

11790241815

Promociones y Obras Fracova, S.L.

B32312092

Exp.: 2011/79/425/01185 Liq.: 500110016407

11790241859

Promociones y Obras Fracova, S.L.

B32312092

Exp.: 2011/79/425/01186 Liq.: 500110016408

11790247271

Godoy Cid, Marina

44464597P

Exp.: 2011/79/000/01845 Liq.: 500110011996

11790272604

Lemoar Oimbra, S.L.U.

B32307944

Exp.: 2011/79/520/00177 Liq.: 500110019796

11790272637

Gómez Taboada, José Antonio

34948594W

Exp.: 2011/79/000/02674 Liq.: 500110018920

11790272648

Gómez Taboada, José Antonio

34948594W

Exp.: 2011/79/000/02673 Liq.: 500110018919

11790272660

Gómez Taboada, José Antonio

34948594W

Exp.: 2011/79/000/02690 Liq.: 500110018950

11790272692

Gómez Taboada, José Antonio

34948594W

Exp.: 2011/79/520/00140 Liq.: 500110019759

11790272725

Gómez Taboada, José Antonio

34948594W

Exp.: 2011/79/000/02670 Liq.: 500110018914

11790272758

Transportes Viñoás, S.L.

B32342974

Exp.: 2011/79/520/00065 Liq.: 500110019475

11790272770

Operador de Transportes Cargatra

B32315335

Exp.: 2011/79/000/02611 Liq.: 500110018186