Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 23 de xaneiro de 2012 Páx. 3530

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se resolve o recurso de alzada interposto contra resolución recaída no expediente sancionador PO-EP 60/2011, en materia de espectáculos públicos, tramitado na provincia de Pontevedra.

Intentada a notificación ao titular do establecemento que se indica a continuación sen que se puidese practicar, resolvo notificar por este medio, ao abeiro do artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a resolución do recurso de alzada que se relaciona no anexo, interposto contra a resolución recaída no expediente sancionador PO-EP 60/2011 aberto por infracción da Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, de protección da seguridade cidadá.

Contra esta resolución que esgota a vía administrativa, cabe formular recurso contencioso administrativo, ante o xulgado do contencioso-administrativo correspondente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2011.

Beatriz Cuíña Barja
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO

N.º de
expediente

Recorrente

Enderezo

Establecemento

Data e sentido da resolución
do recurso de alzada

PO-EP 60/2011

José Victorino Martínez Nistal

r/ Pintor Laxeiro, 25 baixo (Lalín)

Discoteca Óxido

21.9.2011

Desestimatorio