Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 23 de xaneiro de 2012 Páx. 3536

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2011 pola que se publica a formalización de contratos de servizos para a dinamización da lingua galega en concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, publícase a formalización dos seguintes contratos:

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral de Política Lingüística.

c) Número de expediente: 971/2011.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: o deseño, a produción, a xestión, a contratación creativa, a loxística e mais a promoción pública de 240 actividades de dinamización da lingua galega en concellos da Comunidade Autónoma de Galicia promovidas pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, co fin de favorecer o uso e a valoración social do galego.

c) Lote 1.

d) CPA 2008: 90.02.11.

e) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia número 135.

f) Data de publicación do anuncio de licitación: 14 de xullo de 2011.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: oitenta mil cincocentos oito euros con corenta e sete céntimos (80.508,47 euros).

5. Orzamento base de licitación: importe neto: 80.508,47 euros. Importe total: 95.000 euros.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 7 de decembro de 2011.

b) Data de formalización do contrato: 23 de decembro de 2011.

c) Contratista: Mr. Misto Films, S.L.

d) Importe da adxudicación: importe neto: 77.923,73 euros. Importe total: 91.950 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta máis vantaxosa unha vez aplicados os criterios de adxudicación.

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral de Política Lingüística.

c) Número de expediente: 971/2011.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: o deseño, a produción, a xestión, a contratación creativa, a loxística e mais a promoción pública de 240 actividades de dinamización da lingua galega en concellos da Comunidade Autónoma de Galicia promovidas pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, co fin de favorecer o uso e a valoración social do galego.

c) Lote 2.

d) CPA 2008: 90.02.11.

e) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia número 135.

f) Data de publicación do anuncio de licitación: 14 de xullo de 2011.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: corenta e dous mil trescentos setenta e dous euros con oitenta e oito céntimos (42.372,88 euros).

5. Orzamento base de licitación: importe neto: 42.372,88 euros. Importe total: 50.000 euros.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 7 de decembro de 2011.

b) Data de formalización do contrato: 23 de decembro de 2011.

c) Contratista: Adelante Eventos y Servicios, S.L.

d) Importe da adxudicación: importe neto: 41.372,88 euros. Importe total: 48.820 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta máis vantaxosa unha vez aplicados os criterios de adxudicación.

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral de Política Lingüística.

c) Número de expediente: 971/2011.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: o deseño, a produción, a xestión, a contratación creativa, a loxística e mais a promoción pública de 240 actividades de dinamización da lingua galega en concellos da Comunidade Autónoma de Galicia promovidas pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, co fin de favorecer o uso e a valoración social do galego.

c) Lote 3.

d) CPA 2008: 90.02.11.

e) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia número 135.

f) Data de publicación do anuncio de licitación: 14 de xullo de 2011.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: oitenta mil cincocentos oito euros con corenta e sete céntimos (80.508,47 euros).

5. Orzamento base de licitación: importe neto: 80.508,47 euros. Importe total: 95.000 euros.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 7 de decembro de 2011.

b) Data de formalización do contrato: 19 de decembro de 2011.

c) Contratista: Merlín Comunicación, S.L.

d) Importe da adxudicación: importe neto: 80.508,47 euros. Importe total: 95.000 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta máis vantaxosa unha vez aplicados os criterios de adxudicación.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2011.

P.D. (Orde 22.4.2010)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria