Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 23 de xaneiro de 2012 Páx. 3482

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2012 pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 31 de decembro de 2010, da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social.

De conformidade co disposto no artigo 18.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, procédese á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 31 de decembro de 2010 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social.

Finalidade da axuda: as axudas teñen por obxecto o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social que cumpran os requisitos establecidos no Decreto 143/2007, do 12 de xullo, polo que se regula o réxime de autorización e acreditación dos programas e dos centros de servizos sociais (DOG do 31 de xullo) e no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e dos centros de atención á infancia (DOG do 16 de agosto), así como a normativa de desenvolvemento, se for o caso.

Norma reguladora: Orde do 31 de decembro de 2010 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social (Diario Oficial de Galicia n.º 15, do 24 de xaneiro de 2011).

Crédito orzamentario: 3.342.024 euros con cargo á aplicación orzamentaria 12.02.312B.481.3.

As entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas a cada unha delas expresado en euros recóllense no anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2012.

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

ANEXO

Entidade

Escola infantil 0-3 subvencionada

Concello

Importe

Fundación Escuelas Populares Gratuitas

Escuelas Populares Gratuitas

A Coruña

80.541,80 €

Fundación Raiola

Gardería Didascalio Niño Jesús

Betanzos

80.443,67 €

Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl

E.I. Sagrada Familia

Boiro

21.091,94 €

APA. da G. Sagrado Corazón de Jesús

E.I. Sagrado Corazón de Jesús

Cariño

28.776,60 €

Asociación Castro de Prismos

E.I. Garabatos

Fene

21.091,94 €

Colexio Jorge Juan Coop. R. Ltda.

Colexio Jorge Juan Perlío

Fene

31.392,65 €

ABC, Sociedade Cooperativa Galega

E.I. ABC

Ferrol

80.443,67 €

Asociación Barbeito

E.I. Colorines

Ferrol

31.392,65 €

Asociación Educativa Aloha

E.I. Aloha

Ferrol

31.392,65 €

Colexio Ludy S.C.G.

Escola Infantil Ludy

Ferrol

42.183,88 €

Cooperativa Belén

E.I. Belén

Ferrol

31.392,65 €

E.I. Chip Chop, S.C.G.

E.I. Chip Chop, S.C.G.

Ferrol

80.443,67 €

Escola Infantil La Salle

Escola Infantil La Salle

Ferrol

80.443,67 €

Gardería San Rosendo S.C.G.

E.I. San Rosendo

Ferrol

80.443,67 €

Os Meniños Soc. Coop. Ltda. Galega

E.I. Meniños

Ferrol

42.183,88 €

E.I. Loliana S. Coop. Galega

E. I. Loliana S. Coop. Galega

Narón

31.392,65 €

M.ª de la O Fernández Martínez

E.I. O Principiño

Neda

27.468,57 €

Rita Iglesias Guerreiro

E.I. Patucos

Ortigueira

31.392,65 €

APA Xardín de Infancia Raiola

Xardín de Infancia Raiola

Santiago de Compostela

63.275,81 €

APA Xardín de Infancia Santa Marta

Xardín de Infancia Santa Marta

Santiago de Compostela

31.392,65 €

Colexio San Pelayo (MM. Benedictinas)

E.I. San Pelayo

Santiago de Compostela

13.080,27 €

Patronato Casa do Neno

E.I. Casa do Neno

Santiago de Compostela

80.443,67 €

Asoc.Psicopedagóxica Bugs Bunny

E.I. Bugs Bunny

Sarria

31.392,65 €

Asociación Educativa Social

E.I. Pumuky

Sarria

42.183,88 €

Cong. HHCC. San Vicente de Paúl

Colexio N.ª S.ª de Fátima

A Rúa

21.091,94 €

Soc. Coop. Sagrado Corazón

Gardería Infantil M.ª Ana

Celanova

29.921,12 €

Asociación Educativa Elfos

E.I. Elfos

A Estrada

42.183,88 €

Colexio PP Somascos

Somascos

A Guarda

14.388,30 €

Hh Caridad San Vicente Paúl

G.I. Sonrisas y Lágrimas

A Illa de Arousa

80.443,67 €

Asociación Educativa Tranvía

E.I. Tranvía I

Bueu

80.443,67 €

Asociación Educativa Tranvía

E.I. Tranvía II

Bueu

80.443,67 €

Colexio Eduardo Pondal S.C.G.

E.I. Eduardo Pondal

Cangas

80.443,67 €

Misioneras de María Mediadora

Gardería Laboral San José

Gondomar

191.298,98 €

Asociación Educativa Dalila

E.I. Dalila Ponteporto 1

Marín

113.460,99 €

Asociación Educativa Dalila

E.I. Dalila Tiro Naval Janer

Marín

41.586,88 €

Asociación Educativa Dalila

E.I. Dalila Fragata

Moaña

80.224,16 €

Asociación Educativa Dalila

E.I. Dalila Miguel Enríquez

Moaña

61.293,41 €

HH Caridad San Vicente Paúl

N.ª S.ª del Carmen

O Grove

42.183,88 €

Escola Infantil Saíñas

E.I. Saiñas

Poio

120.665,51 €

Asociación Gardería Laboral Pipo

E.I. Pipo Pontevedra

Pontevedra

120.665,51 €

Cáritas Pontevedra

E.I. Dálmatas

Pontevedra

31.637,91 €

Adigna S.C.G.

E.I. Abrente

Sanxenxo

100.554,59 €

Fundación María Seoane Colmeiro

E.I. María Inmaculada

Silleda

63.275,81 €

Coop. de Enseñanza Santiago Apóstol

E.I. Santiago Apóstol

Soutomaior

100.554,59 €

APA Colegio Atalaya-Cantabria

E.I. Atalaya-Cantabria

Vigo

100.554,59 €

Asoc. Gardería Laboral Pasiño a Pasiño

E.I. Pasiño a Pasiño

Vigo

39.841,00 €

Asoc. Guardería Santo Tomé de Freixeiro

E.I. Santo Tomé de Freixeiro

Vigo

38.668,55 €

Asociación Educativa Ángel de la Guarda

E.I. Ángel de la Guarda

Vigo

80.443,67 €

Asociación Educativa San Nicolás

E.I. San Nicolás

Vigo

210.428,87 €

Cáritas Diocesana Tui-Vigo

G. Infantil de Cáritas

Vigo

80.443,67 €

Bispado Tui-Vigo

E.I. Santa Teresa

Vigo

42.183,88 €

Pastora López Rosendo

E.I. Panxoliñas

Vigo

63.275,81 €

Siervas de la Pasión

E.I. Santa Isabel

Vigo

73.740,03 €