Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Venres, 27 de xaneiro de 2012 Páx. 4088

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Sanidade

DECRETO 51/2012, do 26 de xaneiro, polo que se nomea director de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde a Félix Rubial Bernárdez.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia, por proposta da conselleira de Sanidade, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte e seis de xaneiro de dous mil doce,

Nomeo director de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde a Félix Rubial Bernárdez.

Santiago de Compostela, vinte e seis de xaneiro de dous mil doce.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Rocío Mosquera Álvarez
Conselleira de Sanidade