Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2012 Páx. 4742

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 3 de xaneiro de 2012, do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente XC-01539-O-2011 e nove máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5.º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan os acordos de incoación por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres, porque, intentada a notificación, non se puido efectuar. Por este motivo iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar á imposición das sancións que tamén se citan.

Fáiselles saber o dereito que os asiste de alegar por escrito ante este Servizo de Mobilidade o que consideren conveniente, achegando ou propoñendo as probas que coiden oportunas no prazo de quince días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

No suposto que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran quince días contados desde o seguinte ao da publicación desta cédula, a súa contía reducirase nun 25% na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións e a terminación do procedemento.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

A Coruña, 3 de xaneiro de 2012.

César Concheiro Ceide
Instrutor xefe do Servizo de Mobilidade da Coruña

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Denunciado

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción denunciada

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto
sancionador

Sanción proposta

XC-01539-O-2011

1771-DMY

Garda Civil 1503 V-45931-T

Darwin Roberto Tabango Checa

X5864404W

Estrada de Catabois, 11

15405 Ferrol (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías nun vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

24.6.2011; 17.25; AC-862; 37,500

Art. 141.31 LOTT Art. 140.1.9 LOTT Art. 198.31 ROTT Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT Art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

XC-02544-O-2011

3029-BZP

Garda Civil 1503 W-04047-P

Transportes y Mudanzas Ramiro, S.L.

B83468165

Virgen de la Alegría, 19

28027 Madrid

Realizar transporte público de mercadorías nun vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

31.7.2011; 8.38; AP-9F; 0025,200

Art. 141.31 LOTT Art. 140.1.9 LOTT Art. 198.31 ROTT Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT Art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

XC-02613-O-2011

C-7443-BM

Garda Civil 1504 K-68944-G

Vulcanizados Roldán, S.L.

B15081458

Compostilla II, s/n

24492 Cubillos del Sil (León)

A carencia de follas de rexistro do aparello de control, da tarxeta de condutor ou dos documentos impresos obrigatorios que exista a obriga de levar no vehículo.

22.9.2011; 12.49; AP-9; 0079,500

Art. 140.24 LOTT Art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.g) LOTT Art. 201.1.g) ROTT

2.001 euros

XC-02760-O-2011

C-3785-BY

Garda Civil 1504 A-16214-Q

Transportes Logísticos Herculinos, S.L.

B15511934

Cidade de Bos Aires 4-1.ºA

15142 Arteixo (A Coruña)

A carencia de follas de rexistro do aparello de control, da tarxeta de condutor ou dos documentos impresos obrigatorios que exista a obriga de levar no vehículo.

6.10.2011; 11.42; A-6; 0549,000

Art. 140.24 LOTT Art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.g) LOTT Art. 201.1.g) ROTT

2.001 euros

XC-02787-O-2011

C-9880-CD

Garda Civil 1503 N-41519-R

Trans-Océano, S.L.

B15561244

Rúa da Almendra, 28 B

15401 Ferrol (A Coruña)

A falsificación de títulos administrativos habilitantes para a realización de transporte terrestre ou dalgunha das actividades auxiliares e complementarias ou dalgún dos datos que deban constar neles.

13.10.2011; 9.40; AP-9F; 25,200

Art. 140.8 LOTT Art. 197.8 ROTT

Art. 143.1.i) LOTT Art. 201.1.i) ROTT

4.601 euros

XC-02791-O-2011

2145-FPR

Garda Civil 1503 T67277V

Transportes Óscar Jartin Sueiro, S.L.

B70137278

Avda. San Miguel, 35 A

15189 Culleredo (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías nun vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

7.10.2011; 9.30; N-651; 7,500

Art. 141.31 LOTT Art. 140.1.9 LOTT Art. 198.31 ROTT Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT Art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

XC-02795-O-2011

C-9880-CD

Garda Civil 1503 N-41519-R

Trans-Océano, S.L.

B15561244

Rúa da Almendra, 28 B

15401 Ferrol (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías nun vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

13.10.2011; 9.40; AP-9F; 25,200

Art. 141.31 LOTT Art. 140.1.9 LOTT Art. 198.31 ROTT Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT Art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

XC-02801-O-2011

8900-HBP

Garda Civil 1500 D64627A

Juan Carballal Argüello, S.L.

B27353697

Orquídea 1-4.º

27004 Lugo

Incumprimento por parte do condutor da obriga de realizar por si mesmo determinadas entradas manuais ou anotacións no aparello de control dos tempos de condución e descanso ou nas follas de rexistro.

10.10.2011; 16.32; N-550; 45,800

Art. 141.8 LOTT Art. 198.8 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT Art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

XC-02822-I-2011

2069-FGY

Axente de inspección CO/008

María del Carmen Vázquez Sánchez

76519712T

Viños, 1

15810 Arzúa (A Coruña)

Exceso na condución ininterrompida ata o 20% do tempo máximo autorizado sen observar as pausas regulamentarias. Máis de 5.00 h a 5.24 h.

29.11.2011; 12.39; AC-546; 0003,000

Art. 142.3 LOTT Art. 199.3 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT Art. 201.1.c) ROTT

301 euros

XC-02841-O-2011

5362-GBC

Garda Civil 1503 T-67277-V

Serviluma, S.L.

B15763212

Santo Tomás, 18

15002 A Coruña

Realizar transporte público nun vehículo lixeiro ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa perdera a súa validez.

18.10.2011; 17.15; AP-9; 1,00 M

Art. 141.31 LOTT Art. 140.1.9 LOTT Art. 198.31 ROTT Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT Art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros