Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2012 Páx. 4779

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2012 pola que se anuncian procedementos abertos, mediante tramitación ordinaria para a contratación de varias subministracións.

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Universidade de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

2) Enderezo: edificio de Xerencia-Servizos Centrais Campus As Lagoas-Marcosende.

3) Localidade e código postal: Vigo 36310.

4) Teléfono: 986 81 37 67.

5) Telefax: 986 81 38 57.

6) Correo electrónico: alabel@uvigo.es

7) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://tablon2.uvigo.es/listado_expedientes.asp

8) Data límite de obtención de documentación e información: ata a data de remate do prazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 1/12.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: microscopio electrónico de varrido con sistema de microanálise EDS e microamanipuladores para realizar medidas de condutividade e óptica durante a observación.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non procede.

d) Lugar de execución/entrega:

1) Enderezo: edificio CITEXVI no campus universitario As Lagoas-Marcosende en Vigo.

2) Localidade e código postal: Vigo 36310.

e) Prazo de entrega: 15 días.

f) Admisión de prórroga: non procede.

g) CPV: 3173000-2 e CPA: 26-51-4.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación.

1) Prezo da oferta: 55 puntos.

2) Calidade do equipamento: 30 puntos.

3) Mellora do prazo de garantía e condicións desta. Grao de dispoñibilidade do servizo técnico: 5 puntos.

4) Mellora do prazo de entrega 15 días: 10 puntos. De acordo co establecido na folla resumo de características.

4. Valor estimado do contrato: 192.990 euros.

5. Orzamento base de licitación: a) Importe neto 192.990 euros + 34.738,20 euros de IVE que hai que soportar.

6. Garantías exixidas: provisional: non se exixe. Definitiva: 5% do importe de adxudicación sen IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: os que se indican na folla resumo do prego de cláusulas administrativas.

b) Outros requisitos específicos: os indicados no punto 13 da FRC.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: o décimo quinto día natural seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

b) Modalidade de presentación: papel 3, sobres A, B e C.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rexistro Xeral da Universidade de Vigo.

2) Enderezo: edificio de Xerencia Servizos Centrais, planta baixa. As Lagoas-Marcosende.

3) Localidade e código postal: Vigo 36310.

4) Enderezo electrónico: alabel@uvigo.es

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: sesión pública para sobres B e C na Sala de Xuntas do edificio de Xerencia e Servizos Centrais da Universidade de Vigo.

b) Enderezo: As Lagoas-Marcosende, 2.º andar.

c) Localidade e código postal: Vigo 36310.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratista da Universidade de Vigo.

10. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario, aproximadamente 1.000 euros.

11. Outras informacións: proxecto MEC (cofinanciado con fondos Feder - proxecto MAT2010-15374).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Universidade de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

2) Enderezo: edificio de Xerencia-Servizos Centrais Campus As Lagoas-Marcosende.

3) Localidade e código postal: Vigo 36310.

4) Teléfono: 986 81 37 67.

5) Telefax: 986 81 38 57.

6) Correo electrónico: alabel@uvigo.es

7) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://tablon2.uvigo.es/listado_expedientes.asp

8) Data límite de obtención de documentación e información: ata a data de remate do prazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 2/12.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: equipamento de medida de permeación de oxíxeno OTR.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non procede.

d) Lugar de execución/entrega:

1) Enderezo: Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI). Tecnopole. Polígono de San Cibrao das Viñas.

2) Localidade e código postal: Ourense 32900.

e) Prazo de entrega: 4 semanas.

f) Admisión de prórroga: non procede.

g) CPV: 45312200-9 e CPA: 2002 453122.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación:

1) Prezo: 55 puntos.

2) Calidade do equipamento: 30 puntos.

3) Garantía (man de obra, pezas e desprazamento): 8 puntos.

4) Formación de usuarios: 7 puntos. De acordo co establecido na folla resumo de características.

4. Valor estimado do contrato: 61.000 euros.

5. Orzamento base de licitación: a) Importe neto 61.000 euros + 10.980 euros de IVE que hai que soportar.

6. Garantías exixidas: provisional: non se exixe. Definitiva: 5% do importe de adxudicación sen IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: os que se indican na folla resumo do prego de cláusulas administrativas.

b) Outros requisitos específicos: os indicados no punto 13 da FRC.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: o décimo quinto día natural seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

b) Modalidade de presentación: papel 3, sobres A, B e C.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rexistro Xeral da Universidade de Vigo.

2) Enderezo: edificio de Xerencia Servizos Centrais, planta baixa. As Lagoas-Marcosende.

3) Localidade e código postal: Vigo 36310.

4) Enderezo electrónico: alabel@uvigo.es

d) Prazo durante o que o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: sesión pública para sobres B e C na Sala de Xuntas do edificio de Xerencia e Servizos Centrais da Universidade de Vigo.

b) Enderezo: As Lagoas-Marcosende - 2.º andar.

c) Localidade e código postal: Vigo 36310.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratista da Universidade de Vigo.

10. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario, aproximadamente 1.000 euros.

11. Outras informacións: axuda cofinanciada polo Ministerio de Ciencia e Innovación e Fondos Estruturais da Unión Europea: actuacións de infraestruturas realizadas en parques científicos e tecnolóxicos (PCT-420000-2010-1). Dirección Xeral de Transferencia de Tecnoloxía e Desenvolvemento.

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Universidade de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

2) Enderezo: edificio de Xerencia-Servizos Centrais Campus As Lagoas-Marcosende.

3) Localidade e código postal: Vigo 36310.

4) Teléfono: 986 81 37 67.

5) Telefax: 986 81 38 57.

6) Correo electrónico: alabel@uvigo.es

7) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://tablon2.uvigo.es/listado_expedientes.asp

8) Data límite de obtención de documentación e información: ata a data de remate do prazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 3/12.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: equipamento de medida de vapor de auga WVTR.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non procede.

d) Lugar de execución/entrega:

1) Enderezo: Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI). Tecnopole. Polígono de San Cibrao das Viñas.

2) Localidade e código postal: Ourense 32900.

e) Prazo de entrega: 4 semanas.

f) Admisión de prórroga: non procede.

g) CPV: 45312200 9 e CPA: 2002 453122.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación.

1) Prezo: 55 puntos.

2) Calidade do equipamento: 30 puntos.

3) Garantía (man de obra, pezas e desprazamento): 8 puntos.

4) Formación de usuarios: 7 puntos. De acordo co establecido na folla resumo de características.

4. Valor estimado do contrato: 60.510 euros.

5. Orzamento base de licitación: a) Importe neto: 60.510 euros + 10.891,80 euros de IVE que hai que soportar.

6. Garantías exixidas: provisional: non se exixe. Definitiva: 5% do importe de adxudicación sen IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: os que se indican na folla resumo do prego de cláusulas administrativas.

b) Outros requisitos específicos: os indicados no punto 13 da FRC.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: o décimo quinto día natural seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

b) Modalidade de presentación: papel 3, sobres A, B e C.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rexistro Xeral da Universidade de Vigo.

2) Enderezo: edificio de Xerencia Servizos Centrais planta baixa. As Lagoas-Marcosende.

3) Localidade e código postal: Vigo 36310.

4) Enderezo electrónico: alabel@uvigo.es

d) Prazo durante o que o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: sesión pública para sobres B e C na Sala de Xuntas do edificio de Xerencia e Servizos Centrais da Universidade de Vigo.

b) Enderezo: As Lagoas-Marcosende - 2.º andar.

c) Localidade e código postal: Vigo 36310.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratista da Universidade de Vigo.

10. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario, aproximadamente 1.000 euros.

11. Outras informacións: axuda cofinanciada polo Ministerio de Ciencia e Innovación e Fondos Estruturais da Unión Europea: actuacións de infraestruturas realizadas en parques científicos e tecnolóxicos (PCT-420000-2010-1). Dirección Xeral de Transferencia de Tecnoloxía e Desenvolvemento.

Vigo, 26 de xaneiro de 2012.

P.D. (Resolución 5.9.2011, DOG do 14 de setembro)
Manuel Fernández Jauregui
Xerente da Universidade de Vigo