Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 3 de febreiro de 2012 Páx. 4818

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

DECRETO 57/2012, do 2 de febreiro, polo que se nomea director da entidade pública empresarial Augas de Galicia a Francisco Menéndez Iglesias.

En virtude do establecido nos artigos 15.2 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, 14.1 do Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia, aprobado polo Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, e 4.13 e 34.2 da Lei de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, oído o Consello Reitor da entidade e por proposta do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do dous de febreiro de dous mil doce,

Nomeo director da entidade pública empresarial Augas de Galicia a Francisco Menéndez Iglesias.

Santiago de Compostela, dous de febreiro de dous mil doce.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas