Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 6 de febreiro de 2012 Páx. 5015

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

ANUNCIO do 11 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se emprazan os interesados que se sinalan para seren notificados por comparecencia (Alonso García, Asunción e setenta e sete máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, polo presente anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Secretaría da Xefatura Territorial de Facenda en Lugo, rolda da Muralla, 70-1.ª, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres; ou ben, se fora o caso, na oficina liquidadora correspondente.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Lugo, 11 de xaneiro de 2012.

Gonzalo Vázquez Rivas
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Interesado

Órgano tramitador

Procedemento

Alonso García, Asunción

(33579776Y)

Servizo de Xestión Tributaria

Inicio do expediente sancionador núm. 972/2011 e comunicación de trámite de audiencia

Álvarez Pérez de Zabala, Alfonso (07487508L)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 1913/2008; liquidación núm. 600725176567

Barrul Lozano, José Ángel

(34286699R)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente V-4251/2011; comunicación de trámite de audiencia

Bouso Álvarez, Perfecto Ramón

(33998360J)

Oficina Liquidadora de Mondoñedo

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 2190/2008; liquidación núm. 600081030686

Bouso Comercial Telefonía de la Costa, S.L.

(B27211283)

Oficina Liquidadora de Mondoñedo

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 1382/2006; liquidación núm. 600061115287

Burgos Díaz, Antonio Ramón

(17850113C)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 272/2011; liquidación núm. 600101037897; comunicación de trámite de audiencia

Cainzos Cancelo, María Dolores

(33852733E)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 406/2011-I para a presentación da declaración

Campos Baldeon, Ramiro Javier

(X7180759K)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 1316/2008; liquidación núm. 600725163909

Campos Iglesias, Ricardo

(33846278F)

Oficina Liquidadora de Becerreá

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 235/2011; liquidación núm. 600111030246

Canoura Fernández, Salvador

(34635789C)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 2443/2007; liquidación núm. 600071141933

Cardalda Padin, María Carmen

(35446277B)

Oficina Liquidadora de Mondoñedo

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 1184/2011; liquidación núm. 600725423169; comunicación de trámite de audiencia

Casal Casabella, José Antonio

(33856003A)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 2492/2009; liquidación núm. 600091133007

Castrilla López, Rosa Albina

(X1841060W)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; requirimento núm. S/1151-APV para a presentación da declaración

Castrillón Castrillón, Nieves

(37858808A)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente S-621/2010; liquidación núm. 650091031863

Comunidad de Propietarios calle Doctor Gasalla, 18

(H27119619)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 863/2011; requirimento de documentación

Costa Veiga, Felipe da

(34279542C)

Oficina Liquidadora de Mondoñedo

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 145/2011; liquidación núm. 600725379505; comunicación de trámite de audiencia

El Aadnany, Khalid

(X8993025W)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente V-5362/2011; comunicación de trámite de audiencia

Fernández Fernández, Francisco Javier

(33321260X)

Servizo de Xestión Tributaria

Reclamación do importe da redución aplicada; liquidación núm. 500110022681 (2585/2011-Z)

Fernández Frei, María Josefa

(02254774S)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 79/2011-I para a presentación da declaración

Folgueira Rodríguez, Manuel

(33312682B)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 401/2011-I para a presentación da declaración

Formación Vial Infantil, S.L.

(B27397181)

Servizo de Xestión Tributaria

Acordo de imposición de sanción por infracción tributaria leve: liquidación núm. 500110023580 (2719/2011-Z)

Fraga Fernández, María Carmen

(10591124S)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente S-200/2010; liquidación núm. 650725224713; comunicación de trámite de audiencia

Freije Canel, Francisco

(11395800J)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 1242/2011; requirimento de documentación

Gayoso Miragaya, Albina

(76568020P)

Servizo de Xestión Tributaria

Reclamación do importe da redución aplicada; liquidación núm. 500110022883 (2674/2011-Z)

Gegundez Romero, Sandrina

(53795339H)

Servizo de Xestión Tributaria

Reclamación do importe da redución aplicada; liquidación núm. 500110022796 (2645/2011-Z)

Gogorita, Cristina

(Y1154935G)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente V-3912/2011; comunicación de trámite de audiencia

Gómez Jordi, Ana María

(40849556S)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 135/2010; liquidación núm. 600091027725; comunicación de trámite de audiencia

González Fernández, María Ana

(76622409W)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; requirimento núm. S/641-APV para a presentación da declaración

Grupo Inmobiliario Interpropiedad, S.L.

(B27287457)

Servizo de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente 2007/27/000/R-224/11; liquidación núm. 500110015825 (1810/2011-Z)

Helmancasa, S.L.

(B84469345)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 2207/2009; liquidación núm. 600725270315

Jaf Servicios Inmobiliarios

(B85541977)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 2269/2009; liquidación núm. 600725268675

Lasheras Jiménez, Fernando

(01485604B)

Oficina Liquidadora de Mondoñedo

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 763/2011; liquidación núm. 600101093656; comunicación de trámite de audiencia

López Ferreiro, Martín

(34533674W)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 4490/2011; liquidación núm. 600091193657; comunicación de trámite de audiencia

López Luaces, Carmen María

(33332872F)

Servizo de Recadación

Acordo de aprazamento/fraccionamento; solicitude núm. 3506

López Novo, Luis

(33820531C)

Servizo de Xestión Tributaria

Inicio do expediente sancionador núm. 1306/2011 e comunicación de trámite de audiencia

López-Calderón Vázquez, Antonio

(33716233G)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre o patrimonio; liquidación exercicio 2007; expediente núm. 200771416230084H

Losada Iglesias, Francisco Javier

(33550436Z)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente V-2503/2011; liquidación núm. 620111022220

Luaña González, María Carmen

(34210749C)

Servizo de Xestión Tributaria

Reclamación do importe da redución aplicada; liquidación núm. 500110022670 (2582/2011-Z)

Luyckx, Oliver Andre

(Y1109146P)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 568/2010; liquidación núm. 600091135006

Martínez Chao, Angélica

(33759485Q)

Servizo de Xestión Tributaria

Reclamación do importe da redución aplicada; liquidación núm. 500110022496 (2556/2011-Z)

Mena Taveras, Okavely

(X4660467T)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente S-925/2010; requirimento de documentación

Misery Mihesa, S.L.

(B37450558)

Oficina Liquidadora de Mondoñedo

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 852/2011; liquidación núm. 600101088632

Montoya Montoya, Ángel

(33854392W)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente V-5866/2011; comunicación de trámite de audiencia

Novoa Otero, Manuel

(33844604N)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; requirimento; expediente DS-691/11

Núñez Fraga, María Josefa

(33788491L)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; requirimento núm. S/839-APV para a presentación da declaración

Núñez Roca, José Ramón

(34899107B)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 1194/2008; liquidación núm. 4080001157

Pena Beaz, Josefa

(76530932L)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 1588/2009; liquidación núm. 600725255142

Pérez López, Florencio

(39026477P)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 99/2010; liquidación núm. 600091092710

Pernas López, María Carmen

(33991923Q)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 926/2010; liquidación núm. 600031279234; comunicación de trámite de audiencia

Pernas Ramudo, Jorge

(32402643J)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 2161/2010; liquidación núm. 600725351530; comunicación de trámite de audiencia

Prad, S.A.

(A08544249)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 739/2010; liquidación núm. 504100002250

Prat Juncosa, Carlos

(39883588R)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 136/2010; liquidación núm. 600091027722

Quiroga Berdeal, José Alfonso

(02523282K)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente T-7970/2011; declaración de incompetencia

Rábade Cazon, Fidel

(32673528G)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 114/2009; liquidación núm. 600081128515; comunicación de trámite de audiencia

Regueiro Poy, Olga

(76624173H)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente V-3408/2011; comunicación de trámite de audiencia

Río Reboredo, David

(33549740P)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 489/2011-I para a presentación da declaración

Río Reboredo, David

(33549740P)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 491/2011-I para a presentación da declaración

Rivera López, Milagros

(35115846K)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 2180/2010; liquidación núm. 600725353565; comunicación de trámite de audiencia

Rodríguez Castelo, Amparo

(00156696C)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; requirimento núm. S/953-APV para a presentación da declaración

Rodríguez Luaña, Francisco José

(34259500B)

Servizo de Xestión Tributaria

Reclamación do importe da redución aplicada; liquidación núm. 500110022677 (2583/2011-Z)

Rodríguez Orjales, Nerea

(77595853V)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 1215/2010; liquidación núm. 600091084951; comunicación de trámite de audiencia

Rodríguez Rajo, José Luis

(34252642F)

Servizo de Xestión Tributaria

Reclamación do importe da redución aplicada; liquidación núm. 500110022542 (2561/2011-Z)

Rosende Teijido, Gloria

(11914877A)

Servizo de Xestión Tributaria

Inicio do expediente sancionador núm. 1269/2011 e comunicación de trámite de audiencia

Rubio Fernández, Manuel Ángel

(02243477B)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 78/2011-I para a presentación da declaración

Ruíz Piñeiro, José Manuel

(02873019C)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 1705/2010; liquidación núm. 600091148525; comunicación de trámite de audiencia

Salgado Sánchez Fernández, Lucía

(33537599D)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; requirimento núm. S/825-APV para a presentación da declaración

Sánchez Rodríguez, María Rocío

(34236139H)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente S-1238/2010; liquidación núm. 650725237626

Sandoval Lucio, Enrique

(34277825M)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente V-5466/2011; comunicación de trámite de audiencia

Sanz Bravo, José Francisco

(33794505F)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente S-877/2011; acordo de liquidación sen cota

Soto Ares, Yago

(33543081L)

Servizo de Recadación

Acordo de aprazamento/fraccionamento; solicitude núm. 3529

Suriel Reyes, Ramón Emilio

(X9160448P)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente V-4863/2011; comunicación de trámite de audiencia

Varela Ferreiro, Jesús

(33304202H)

Servizo de Xestión Tributaria

Inicio do expediente sancionador núm. 1008/2011 e comunicación de trámite de audiencia

Vázquez García, María Rocío

(33349269M)

Servizo de Xestión Tributaria

Reclamación do importe da redución aplicada; liquidación núm. 500110022437 (2549/2011-Z)

Vázquez López, María Alicia

(33067222F)

Servizo de Inspección Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, exercicio 2004; acta de disconformidade núm. 27/2011/00090-0087

Vázquez López, María Alicia

(33067222F)

Servizo de Inspección Tributaria

Inicio do expediente sancionador núm. 27/2011/00069 e proposta de resolución

Vázquez Vilela, Dolores

(33791997Y)

Servizo de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; requirimento para a presentación da declaración; expediente DS-586/11

Vega Carral, María Felisa

(37774211T)

Servizo de Xestión Tributaria

Inicio do expediente sancionador núm. 1268/2011 e comunicación de trámite de audiencia

Wizard Ventures, B.V.

(N0032399H)

Oficina Liquidadora de Viveiro

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente 426/2010; liquidación núm. 600091027666; comunicación de trámite de audiencia