Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 6 de febreiro de 2012 Páx. 5027

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

ANUNCIO do 16 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Prodesga, S.L. e setenta máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e ao non ser posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, mediante este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Secretaría desta xefatura territorial, con enderezo no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Pontevedra, rúa Fernández Ladreda, 43-3.º andar, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Pontevedra, 16 de xaneiro de 2012.

M.ª José de Castro Pena
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

NIF

Nome e apelidos

Órgano tramitador

Procedemento

B36278539

Prodesga, S.L.

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00161

ITP e AXD

Exercicio 2007

34964296H

Díz Rodríguez, Javier César

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00173

ITP e AXD

Exercicio 2007

B36425007

Sol e Orballo, S.L.

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00177

ITP e AXD

Exercicio 2007

36013762V

Groba Amil, María Mercedes

SIT

Citación de comprobación

Imposto de sucesións e doazóns

Exercicio 2007

35585520N

Novoa Pino, Javier Manuel

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00204

ITP e AXD

Exercicio 2007

B36526739

Provilafer 21, S.L.

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00205

ITP e AXD

Exercicio 2007

B36317626

Soficonsa, S.L.L.

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00155

ITP e AXD

Exercicio 2007

B36996874

Octomind, S.L.

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00131

ITP e AXD

Exercicio 2007

B36996874

Octomind, S.L.

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00132

ITP e AXD

Exercicio 2007

B36996874

Octomind, S.L.

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00133

ITP e AXD

Exercicio 2007

B36996874

Octomind, S.L.

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00134

ITP e AXD

Exercicio 2007

B36996874

Octomind, S.L.

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00135

ITP e AXD

Exercicio 2007

B36996874

Octomind, S.L.

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00136

ITP e AXD

Exercicio 2007

B36996874

Octomind, S.L.

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00137

ITP e AXD

Exercicio 2007

36049354M

González Marquina, José Antonio-socio Marpenova

Promociones Inmobiliarias, S.L.

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00156

ITP e AXD

Exercicio 2007

36164647E

Márquez Sánchez, Isabel María

SRT

Liquidación xuros

Expte. devolución prezos públicos

Expte: 106/2011

Y0065548N

Wang, Jinwei

SRT

Liquidación xuros

Expte. devolución prezos públicos

Expte: 113/2011

36123745Z

Yáñez Silveira, Marcos Rosendo

SRT

Devolución ingresos

ITP e AXD

Expte. T-9003/2009

Liq.: 600091060968

76891089L

Soto Groba, María Mercedes

SRT

Acordo apraz/fracc.

ITP e AXD

Solicitude: 36/008151

Liq.: 600091143100

B36940286

Promocons Visalmi, S.L.

SRT

Apraz./fracc.

Requirimento documentación

Acordo: 36/008232

B36940286

Promocons Visalmi, S.L.

SRT

Apraz./fracc.

Requirimento documentación

Acordo: 36/008233

36006929S

Alonso Garcés, Manuel José

SRT

Acordo apraz./fracc

ITP e AXD

Solicitude: 36/008383

Liq.: 009360146565

76811303C

Canosa Docampo, Juan José

SRT

Acordo apraz./fracc

Imposto de sucesións e doazóns

Solicitude: 36/008370

Liq.: 650725251991

53171719C

Lorenzo Aguilera, Fernando

SRT

Acordo apraz./fracc.

ITP e AXD

Solicitude: 36/008395

Liq.: 600091074441

36055336F

Campos Piedras, Fernando

SRT

Acordo apraz./fracc.

Imposto de sucesións e doazóns

Solicitude: 36/008568

Liq.: 650975005779

B94012317

Malteca Alxen, S.L.

SRT

Acordo apraz./fracc.

ITP e AXD

Solicitude: 36/007586

Liq.: 600725327470

35970008D

Camiña Lago, Lino

SRT

Acordo apraz./fracc.

ITP e AXD

Solicitude: 36/008731

Liq.: 600071225286

52497232P

Collazo Vidal, M.ª José

SRT

Acordo apraz./fracc.

ITP e AXD

Solicitude: 36/008443

Liq.: 008360144793

76697598G

Rodríguez Rey, María Raquel

SRT

Acordo apraz./fracc.

Imposto de sucesións e doazóns

Solicitude: 36/008642

Liq.: 650725182398

B36940286

Promocons Visalmi, S.L.

SRT

Acordo apraz./fracc.

ITP e AXD

Solicitude: 36/008263

Liq.: 011360076255/011360076266

B36263333

Long Fong, S.L.

SRT

Acordo apraz./fracc.

Sancións

Solicitude: 36/008494

Liq.: 011360144158

B36537561

Promociones Ouro do Salnés, S.L.

SRT

Acordo apraz./fracc.

ITP e AXD

Solicitude: 36/008981

Liq.: 011360173737

35226616T

Rodríguez Otero, Ovidio

SXT

Recursos rexeitados

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-1397/2007

Liq.: 650725055534

35108725F

Braña García, Juan Antonio

SXT

Trámite de audiencia

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-1521/2008

Liq.: 650091046383

53118370P

Vaqueiro Otero, Ana María

SXT

Trámite de audiencia

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-888/2010

Liq.: 650725187987

45048412Z

De la Fuente Barreiro, Daniel

SXT

Trámite de audiencia

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: D-179/2011

Liq.: 651111002248

35313281R

Sousa Nacimento, Juan José

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-322/2009

Liq.: 650081038657

35225232L

Santiago Acuña, M.ª del Carmen

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-599/2008

Liq.: 650725088751

53610816R

Pérez Pérez, Saida

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-2031/2008

Liq.: 650101010788

53610815T

Pérez Pérez, Olivia

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-2031/2008

Liq.: 650101001360

B32305187

Promociones Domingo Araujo, S.L.

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-10303/2005

Liq.: 600041270391

B32305187

Promociones Domingo Araujo, S.L.

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-1934/2007

Liq.: 600061268037

B32305187

Promociones Domingo Araujo, S.L.

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-1937/2007

Liq.: 600061268038

B36918100

Emprovialt, S.L.

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-18287/2007

Liq.: 504110002860

35277533H

Rivas Abal, José Luis

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-10956/2008

Liq.: 600725177471

B36249365

Espectáculos Méndez, S.L.

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-8886/2009

Liq.: 600725251504

B36257053

Construcciones Mirón y Agarvi, S.L.

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-6926/2010

Liq.: 504110002377

B36358869

Soinga Hogar Futura, S.L.

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-8801/2010

Liq.: 504110002379

35239495E

Pombo Calvo, Carlos

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-9660/2010

Liq.: 600091157831

50395224Q

González Lorenzo, Manuel

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-6926/2010

Liq.: 600090103832

76790148W

Iglesias Salgado, Carmen Pura

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-102123/2010

Liq.: 600091014071

35417806Z

Pérez Camba, José

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-3046/2010

Liq.: 504100001979

00263208L

Aguado Esteban, Ernesto

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-3268/2011

Liq.: 600101063456

B32305187

Promociones Domingo Araujo, S.L.

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-2091/2011

Liq.: 600101075938

52494800Z

Cerqueiro García, Carlos

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-7542/2011

Liq.: 600725418437

77401886D

Cobas Aboy, Óscar

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-7951/2011

Liq.: 504110002436

36171876Y

Suárez Costas, Ledicia

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-8300/2011

Liq.: 600725419401

78739776N

Calvo Gil, Martín

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-9727/2011

Liq.: 600725429514

29787475Z

Barbosa Vidal, Jesús Francisco

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-7945/2011

Liq.: 600101072113

B36257053

Construcciones Mirón y Agarvi, S.L.

SXT

Trámite de audiencia

ITP e AXD

Expte.: T-2979/2011

Liq.: 600101010671

X1507905W

Salah, Amir

SXT

Trámite de audiencia

Medios de transporte usado

Expte.: V-2512/2009

Liq.: 620081019727

B36593630

Motor Ocasión Baixo Miño, S.L.

SXT

Trámite de audiencia

Medios de transporte usado

Expte.: V-1549/2009

Liq.: 620975152917

X1493257M

Amir, Rahal

SXT

Trámite de audiencia

Medios de transporte usado

Expte.: V-6611/2011

Liq.: 620111019961

X3807758Q

Bensaguia, Mustapha

SXT

Trámite de audiencia

Medios de transporte usado

Expte.: V-7211/2011

Liq.: 620111016480

53614810Q

Oubiña Ríos, Lorena

SXT

Trámite de audiencia

Medios de transporte usado

Expte.: V-9586/2011

Liq.: 620725170785

35416004Y

Vázquez Rial, José Manuel

SXT

Trámite de audiencia

Medios de transporte usado

Expte.: V-9090/2011

Liq.: 620101039492

35240887B

Liste Vidal, Rafael Enrique

SXT

Trámite de audiencia

Medios de transporte usado

Expte.: V-6332/2011

Liq.: 620111016496

35544589K

Domínguez González, Telmo

SXT

Trámite de audiencia

Expedientes non integrados

Expte.: Z-772/2011

Liq.: 500110017392

B36216083

Soluciones Informáticas de

Pontevedra, S.L.

SXT

Trámite de audiencia

Expedientes non integrados

Expte.: Z-893/2011

Liq.: 500110018016

B36216083

Soluciones Informáticas de

Pontevedra, S.L.

SXT

Trámite de audiencia

Expedientes non integrados

Expte.: Z-893/2011

Liq.: 500110018019

B36969830

Inversiones San Benito, S.L.U.

SXT

Trámite de audiencia

Expedientes non integrados

Expte.: Z-856/2011

Liq.: 500110017860

ITP e AXD: Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Órgano tramitador:

SXT: Servizo de Xestión Tributaria

SIT: Servizo de Inspección Tributaria

SRT: Servizo de Recadación Tributaria

XT: Xefatura Territorial